Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Naif Fıratcan ÇINAR
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Naif Fıratcan ÇINAR
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 2462113086
E-Posta firatcancinar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/05057/mali-hizmetler-uzmani-naif-firatcan-cinar
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ MALİYE 11.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 10.9.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kamu Mali Yönetimi Kamu Personel Rejimi İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Planlama Kamuda Stratejik Yönetim Yükseköğretimde Finansman Yöntemleri
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Naif Fıratcan ÇINAR, "Yükseköğretimin Finansmanında Kaynak Arayışları ve Bütçe Uygulamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, 2014, Isparta. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA)
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 EU Grundtvig Project - Financial Advisor New Resources For Our Community, Veliko Tarnovo/Bulgaria (2014)
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Proje No: SDÜ-BAP 3876-YL1-14
  • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  • 1 Isparta MYO Müdür Yardımcılığı
  • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
  • 1 İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Depolama ve Stok Yönetimi
Genel Ekonomi
Genel Hukuk Bilgisi
İşletme
Mali Denetim
Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat II
Uluslararası İktisat-II
Üretim Yönetimi
Vergi Hukuku
Yukarı çık