Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özlem ARAS AŞCI
Adı Soyadı Dr. Özlem ARAS AŞCI
Birimi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Ana Bilim Dalı Fidan Yetiştiriciliği
Telefon 2462318643
E-Posta ozlemaras@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/sdu.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=05023&akod=00&fkod=53&bkod=00
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 12.2.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 20.7.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (DR) 28.4.2016
İLGİ ALANLARI
Bahçe Bitkileri Bağ Yetiştirme ve Islahı Aromatik bitkiler in vitro teknikler Sekonder Metabolitler
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının BazıKalite Kriterleri Üzerine Etkileri
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Effect Of Methyl Jasmonate And Caffeic Acid Applications On Secondary Metabolite Production In Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures
 • 2 The Influence Of Methyl Jasmonate On Growth And Caffeic Acid Derivative Contents Of In Vitro Shoot And Roots In Echinaceae (Echinacea purpurea)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kırmızı Üzüm Suyu ile Sirkenin Fenolik Bileşik İçerikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BRASSINOSTEROID MODIFIES GROWTH AND SECONDARY METABOLITE PRODUCTION IN LAVANDIN (LAVANDULA INTERMEDIA)
 • 2 EFFECTS OF NACL APPLICATIONS ON ROOT GROWTH AND SECONDARY METABOLITE PRODUCTION IN MADDER (RUBIA TINCTORUM) ROOT CULTURES
 • 3 Effects of Sucrose on Root Growth and Secondary Metabolite Production in Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures
 • 4 Borik Asit Uygulamalarının Alphonse lavallee Üzüm Çeşidinde Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat, Mineral Madde, Protein ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 HASAT ÖNCESİ METİL JASMONAT UYGULAMALARININ HOROZ KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE, SEKONDER METABOLİT ÜRETİMİ VE BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hasat Öncesi Metil Jasmonat Uygulamalarının Horoz Karası Üzüm Çeşidinde Verim, Kalite ve Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (BAP-2798-D-11 Nolu Proje)
 • 2 Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat, Protein, Mineral Madde ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi, SDU-BAP Projesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 ASMADA HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRLERİ İLE SEKONDER METABOLİT ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık