Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özlem ARAS AŞCI
Adı Soyadı Dr. Özlem ARAS AŞCI
Birimi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Fidan Yetiştiriciliği
Telefon 2462318643
E-Posta ozlemaras@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/sdu.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=05023&akod=00&fkod=53&bkod=00
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 12.2.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 20.7.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (DR) 28.4.2016
İLGİ ALANLARI
Bahçe Bitkileri Bağ Yetiştirme ve Islahı Aromatik bitkiler in vitro teknikler Sekonder Metabolitler
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kırmızı Üzüm Suyu ile Sirkenin Fenolik Bileşik İçerikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Borik Asit Uygulamalarının Alphonse lavallee Üzüm Çeşidinde Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat, Mineral Madde, Protein ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 HASAT ÖNCESİ METİL JASMONAT UYGULAMALARININ HOROZ KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE, SEKONDER METABOLİT ÜRETİMİ VE BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hasat Öncesi Metil Jasmonat Uygulamalarının Horoz Karası Üzüm Çeşidinde Verim, Kalite ve Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (BAP-2798-D-11 Nolu Proje)
 • 2 Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat, Protein, Mineral Madde ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi, SDU-BAP Projesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 ASMADA HÜCRE SÜSPANSİYON KÜLTÜRLERİ İLE SEKONDER METABOLİT ÜRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık