Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serap GÜL KIR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Serap GÜL KIR
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2113199
E-Posta serapgul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE 3.6.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Mali İktisat, Maliye Teorisi, Vergi Teşvikleri
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 ŞATAF, Ceyda, GÜL, Serap,"İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı" Prof. Dr. Şükrü KIZILOT'a Armağan, (Editör: Nevzat Saygılıoğlu),Ankara, Ocak 2014.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 YAVUZ, A., ŞATAF, C., KAYA, D. G., GÜL, S., “Debt Crisis and Seeking Solution in Europe”, 3rd Third International Symposium on Sustainable Development, 31 May-1 June 2012, International Burch University, Sarajevo.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Eğitim-Öğretimi Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Politikaları: Türkiye Uygulaması
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık