Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail ÇELİK
Adı Soyadı Dr. İsmail ÇELİK
Birimi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon
E-Posta ismailcelik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE 14.9.1990
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 19.2.1997
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 2.3.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇELİK, İ. (2016). "KATILIM BANKALARI VE DENETLEME SORUNSALI" Dergi Park, Anka E-Dergi, Cilt 1, Sayı 1, s, 29-43.
 • 2 ÇELİK, İ. (2016) "İSLÂM FİNANS SİSTEMİNİN GELECEĞİNİN AKSİYOMLARI", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49. Sayı, s, 159-182
 • 3 ÇELİK,İ. (2015)"Din Ve Kapitalizm Kıskacındaki Katılım Bankalarının Geleceği",Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi Sosyal BilimlerDergisi (RTEÜJournal of Social Sciences)2: 80-97
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİK, İ. (2018).New Openings in Islamıc Finance: Example of As Though I Ate İt , International Symposium of Social Sciences" (USBIC 2018), Kayseri,Turkey
 • 2 ÇELİK, İ. (2018). DİLENCİLİK SINIFININ DİĞER SOSYAL SINIFLARLA ENTEGRASYONUN İSLÂM FİNANS UYGULAMALARIYLA SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR TEKLİF, Uluslararası Hakemli Nevruz Zirvesi, I. ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE AZERBAYCAN TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 20-23 Mart Antalya, Türkiye
 • 3 ÇELİK, İ. (2018). SOSYAL SINIF OLARAK ÜCRETLİLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE GEÇİŞTE İSLÂM FİNANSI UYGULAMALARININ ETKİSİ, Uluslararası Hakemli Nevruz Zirvesi,I.ULUSLARARASI ALİ ŞİR NEVAİ ÖZBEK KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 20-23 Mart Antalya,
 • 4 ÇELİK, İ. (2018). SOSYAL YAŞAMDA BEREKET İNANCININ BEREKET EKONOMİSİNE ETKİSİ VE BEREKET EKONOMİSİNİN TEMEL DEĞERLERİ, Uluslararası Hakemli Nevruz Zirvesi,I.ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 20-23 Mart Antalya, Türkiye
 • 5 ÇELİK, İ. (2018). İNANÇ FAKTÖRLERİNİN İSLAM FİNANS İÇİN ETKİSİ: “VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR” ÖRNEĞİ, Uluslararası Hakemli Nevruz Zirvesi, I.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu, 20-23 Mart Antalya,
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇELİK, İ. (1997). FAİZSİZ FİNANS KURUMLARINDA ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD., DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. HİLMİ KIRLIOĞLU,
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇELİK,İ. (2017). Uluslararası Finansal Piyasalara Dini Kaynakların bakışı ve Bu Piyasaların Reorganizasyonu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme ABD, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih Burak Gümüş.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler (Yardımcı Editör)
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları I
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları II
Finansal Tablolar Analizi
Finansal Yönetim
Genel Ekonomi
Genel Hukuk Bilgisi
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları Yönetimi
Toplantı ve Zaman Yönetimi
Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukuku
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık