Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Simge VAROL
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Simge VAROL
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Su Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462111990
E-Posta simgevarol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 26.9.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) 2.2.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.11.2011
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji, Tıbbi Jeoloji, Yeraltısuyu Kirliliği yeraltısuyu kalitesi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şarkikaraağaç Ovasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP Projesi no:01038-YL-05 , 105 s
 • Doktora Tezi
 • 1 Tefenni (Burdur)Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi,2011. SDU-BAP 1805-D-09,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,269 sayfa, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji Ve Hidrojeokimyasal İncelemesi
 • 2 SALDA GÖLÜ SULAK ALANI HİDROJEOLOJİSİ, HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İZLENMESİ VE KİRLİLİK DURUMUNUN TESPİTİ
 • 3 KORKUTELİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, TÜBİTAK KAMAG-1007 Proje No:112G021
 • 2 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması: Eğirdir Gölü Modeli. TÜBİTAK 1001 Proje No: 108Y258 (2009-2011 bursiyer)
 • 3 Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi (1805-D-09)
 • 4 Şarkikaraağaç Ovasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP Projesi no:01038-YL-05 , 105 s.(Araştırmacı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesi İzleme hizmet içi eğitim programı" 6-9 Mayıs 2013 Isparta
 • 2 “Yeraltı Suyu Sistemlerinde İzleme Çalıştayı”, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 14-15/06/2013, Ankara.
 • 3 Türkiye'de Su Yönetimi ve Göller Bölgesi Paneli,SDÜ,30 Mart 2012, Isparta
 • 4 "Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-17 Eylül 2005, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 HİDRODER (Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği)
 • 2 Jeoloji Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Groundwater Monitoring & Remediation, GWMR20150502-0032
 • 2 Applied Water Science, AWSC-D-15-00110
 • 3 Applied Water Science, AWSC-D-15-00173
 • 4 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-15-00147
 • 5 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-15-00385
 • 6 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-15-00769
 • 7 Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-15-00801
 • 8 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01339
 • 9 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-15-02284
 • 10 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-15-00385
 • 11 Journal of African Earth Sciences, AES3174
 • 12 Arabian Journal of Geosciences, AJGS-D-14-01535
 • 13 Environmental Geochemistry and Health, EGAH-D-14-00053
 • 14 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00080
 • 15 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00422
 • 16 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00764R1
 • 17 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02461
 • 18 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02533
 • 19 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02686
 • 20 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02920
 • 21 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02964
 • 22 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-03079
 • 23 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01339
 • 24 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01687R1
 • 25 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01745
 • 26 Environmental Monitoring and Assessment,EMAS-D-13-02872
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Rektörlük “Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı ve Su Politikaları” Rapor Çalışma Grubu Komisyonu Üyeliği
 • 2 Su Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
HİDROJEOLOJİDE KAVRAMSAL MODEL
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
SU KAYNAKLARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
SU KİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ
SULAK ALAN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
SULAK ALANLAR HİDROJEOLOJİSİ
Türkiye Hidrografyası
Türkiye Hidroğrafyası
YERALTISUYUNU KORUMA VE KULLANIM MEVZUATLARI
Yukarı çık