Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Umut Can ÖZTÜRK
Adı Soyadı Dr. Umut Can ÖZTÜRK
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon 2462113195
E-Posta ozturkumut@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/umutcanozturk
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.6.2009
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 25.7.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.8.2014
İLGİ ALANLARI
Girişimcilik ve İç girişimcilik, Yönetim Teorisi, Düşüncesi ve Felsefesi, Toplum ve İnsan Bilimleri: Sosyoloji-Psikoloji-Antropoloji-Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış, Yenilik ve Yaratıcılık, Entellektüel Sermaye, Teoloji, Bilim ve Felsefe, Kaos Teorisi, Kuantum ve Karmaşıklık, Örgüt Kültürü ve Kültürlerarası Etkileşim, Örgütsel Psikoloji, Psiko-tarih ve Tarih, İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Bilimkurgu ve Film Analizleri, Vak'a Analizleri, Sümer Mitolojisi, 70’lerin Aranjman müzikleri, Smooth Jazz, M.J
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Adıgüzel O.;ÖZTÜRK, U.C. ve TATAR, T. (2011). “Yönetişim:Fark Yaratan Yönetim Anlayışı” Editörler: Cengiz DEMİR ve Nesrin DEMİR, “İşletme ve Toplum”, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • 2 Demir, C.; Öztürk, U.C. ve Erkal, H.(2010). Apprecıatıve Inquıry:A Reformatıve Approach In Management. Demir, C.(ed.).” Contemporary Issues In Management And Organızatıons: Prıncıples And Implıcatıons” içinde (s.249-268). Ekin Yayınevi. Bursa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Örgütsel Oratoryo: Meta Tiyatro Olarak Örgüt Kültürü, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman: Prof.Dr.Cengiz DEMİR
 • Doktora Tezi
 • 1 Ozturk, U.C.(2014), 360 Derece ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemlerinin Türk Kültürü Beklentileri Ekseninde Melezlenmesi : 3-D Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri "Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia" proje no: TR-11-E163-2013-R1, Proje Sorumlusu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı "SORGEB SORUMLU GENÇLİK SORUNSUZ GELECEK PROJESİ" proje no:65
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Başbakanlık Desteğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Öğrenci "Konseyi Yarının Liderleri" projesinde Modül Taslaklarının hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 1. İnsan Kaynakları Zirvesi (İKAZ)2012- Öğrencilere Yönelik olarak İnsan Kaynakları Alanında Teorik ve Uygulamadaki bilgilerin karşılaştırılması Teması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Düzenleme Kurulu)3-4 Nisan 2013
 • 2 World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Baş Raportör)3-4 Nisan 2013
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Turizm İşletmeciliği Tarafından 08.04.2013 Düzenlenen 1. Isparta Turizm Atağı (ITA)Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Turizm İşletmeciliği Tarafından 08.04.2013 Düzenlenen 1. Isparta Turizm Atağı (ITA)Çalıştayı Baş Raportör
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO “İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” Çalıştayı, 23 Mayıs 2013, Barida Hotel, Isparta (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO “İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” Çalıştayı, 23 Mayıs 2013, Barida Hotel, Isparta (Çalıştay Tasarımcısı-Yöntem Teorisi)
 • 7 Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölgesel Gençlik Çalıştayı
 • 8 Yeni Anayasada Gençliğin Tanımı ve Gençlik Çalıştayı(SDÜ-Davraz) Raportör
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi,Girişimcilik Yaklaşımları,Isparta, 16.03.2011
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 Üst Düzey Sekreterlik
 • 2 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 3 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim25.01.2013/01.02.2013 İletişim Teknikleri
 • 4 Orta-Üst Düzey Memur ve adaylarına Hizmetiçi Eğitim 25.01.2013/01.02.2013 Stratejik Yönetim ve Karar Alma
 • 5 Isparta Emniyet Müdürlüğü, "Hizmet İçi Eğitim Planı" Çerçevesinde "Değişim ve Yenilikçi Düşünce" konulu Eğitim Semineri-08.06.2012
 • 6 Girişimcilik Eğitimi- 05.04.2012
 • 7 Ticari Proje Yazımı ve Yönetimi 16.04.2012
 • 8 İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi-03.09.2012
 • 9 Pazarlama İletişimi Eğitimi-04.06.2012
 • 10 Özgüven ve Girişimcilik- 01.05.2012
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 Yılı Sosyal Bilimler Alanı Teşvik Ödülü(Akademik Puanlama Üzerinden)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 Isparta M.Y.O. Kariyer Planlama Dersi Paylaşım Platformu https://www.facebook.com/groups/1476593902645948/?ref=bookmarks
 • 2 https://groups.google.com/d/forum/sdu-tarihsel-surecte-yonetim-konsepti-liderlik2012-2013
 • 3 http://groups.google.com/group/sdu-cagdasyaklasimlar
 • 4 http://groups.google.com/group/sdu-girisimcilik
 • 5 http://groups.google.com/group/sduinsankaynaklari-tezsiz
 • 6 http://groups.google.com/group/sdu-danismanlik?hl=tr
 • 7 https://groups.google.com/group/sdutarihsel-surecte-yonetim-konsepti-ve-liderlik?hl=tr
 • 8 https://groups.google.com/d/forum/sdu-cagdasyaklasimlar2012-2013
 • 9 http://suleyman-demirel.academia.edu/UmutCan%C3%96ZT%C3%9CRK
 • 10 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/umutcanozturk
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Kal-Der:Türkiye Kalite Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı(2011-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Öğrenci Konseyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temsilcisi
 • 2 SDÜ 2012 Çaylaklar Günü Programı Organizasyonu(Tasarım-Organizasyon Koordinatörü)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İşkur işbirliğinde "İş ve Meslek Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı" bünyesinde Kursiyer Öğrenci Danışmanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü Mevlana Değişim Koordinatörlüğü
 • 2 SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejik Planının Düzenlenmesi
 • 3 SDÜ Araştırma Görevlileri Konseyinin Kurulması ve Tüzüğünün Hazırlanması
 • 4 SDÜ Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Yönerge Hazırlanması
 • 5 SDÜ-Sr'n Jr Eğitimde Eşitlik ve Kolektif Gelişim Projesinin Tasarlanması ve Yönetimi(Noter Onayı:01403)
 • 6 SDÜ- Proje Fabrikası Projesinin tasarımı ve Yürütücülüğü(Noter Onayı: 01400)
 • 7 SDÜ-1.Üniversiteler arası Kariyer Kampı Projesi Tasarımı ve Yürütücülüğü(Noter Onayı:1086)
 • 8 SDÜ-Kültür Sokağı(Kulüpler Sokağı) Projesi tasarımı ve Yürütücülüğü
 • 9 SDÜ- Öğrenci İlişkileri Genel Koordinatörlüğü
 • 10 SDÜ İnsan Kaynakları ve Girişimcilik Kulübü Başkanlığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Okul Televizyonu "Farabi" Programı Tanıtımı
VERDİĞİ DERSLER
Genel İşletme
Genel İşletme 2
Kariyer Planlama
Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık