Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe Gülden ADAY KAYA
Adı Soyadı Dr. Ayşe Gülden ADAY KAYA
Birimi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Telefon
E-Posta guldenaday@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 9.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 28.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜH. 24.4.2014
İLGİ ALANLARI
Orman Patolojisi Moleküler biyoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aday Kaya, A.G., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., 2015. Mikovirüslerin Orman Patojenlerine Karşı Kullanım Olanakları. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 65(1), 60-71.
 • 2 Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Aday Kaya, A.G., Oskay, F., Lehtijärvi, A., 2015. Seydişehir İlçesi, Toros Göknarı Meşcerelerinde Heterobasidion abietinum Tarafından Kaynaklanan Çürüklüğün Gövde İçindeki Gelişimi ve Mücadelesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 5 (2), 94-101.
 • 3 Lehtijärvi, A., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Oskay F., Aday, A.G., 2012. Preliminary Results of Wood Endophytes of Abies cilicica in Yenişarbademli in Isparta Province. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 275-278.
 • 4 Lehtijärvi, A., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Ünal, S., Karadeniz, M., Aday, A.G., Oskay. F., 2012. Heterobasidion Infection in Abies bornmülleriana Stands in Kastamonu Province. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 271-274.
 • 5 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A.T., Aday, A.G., 2009. Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana Tomruklarından Kesilen Disklerin Heterobasidion annosum s.l. Tarafından Kolonizasyonu. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 72-82.
 • 6 Lehtijarvi, A., Doğmuş- Lehtijarvi, H.T., Aday, A.G., 2008. Annosum kök çürüklüğü ülkemiz ormanlarında bir tehtid oluşturuyor mu? Orman ve Av, Şubat Sayısı, 18-22.
 • 7 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A.T., Aday, A.G , Oskay, F., Karadeniz M., 2008. Annosum Kök ve Alt Gövde Çürüklüğünün Abies bornmülleriana ve Abies cilicica Meşcerelerinde Yoğunluğunun Belirlenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 1-2, Sayfa: 111-120.
 • 8 Doğmuş- Lehtijarvi, H.T., Lehtijarvi, A., Karaca, G. ve Aday, A.G., 2007. Heterobasidion annosum s. l.' un uludağ göknarında oluşturduğu alt gövde çürüklüğünün arazi ve laboratuvar metotları ile tespiti. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1: 58-67.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2010. Annosum kök Çürüklüğüne Karşı Uygulanan Biyolojik Kontrol Ajanı; Phlebiopsis gigantea. 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin. Cilt IV, sayfa: 1403-1410.
 • 2 Lehtijärvi, A., Oskay, F., Aday, A.G., Doğmuş Lehtijärvi, H.T., 2010. Isparta- Yenişarbademli İlçesi Konifer Ormanlarında İbre ve Sürgün Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin Tespiti. 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin. Cilt IV, sayfa: 1420-1430.
 • 3 Oskay F., Aday A.G., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., 2009. Orman Yangınlarının Ektomikorizal Funguslar Üzerine Etkileri, I. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, 07-10 ocak 2009, Antalya, 485-493.
 • 4 Gürlevik, N., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Aday, A.G., 2006. Hidrojel ve Mikoriza Karışımının Karaçam Fidanlarında Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri. Türkiye'de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006, Nevşehir, Cilt:1, 413- 421
 • 5 Lehtijärvi, A., Doğmuş- Lehtijärvi, T., Aday A.G., 2005. Doğu Ladininde Odun Çürüklüğüne Neden Olan Funguslar. Doğu Ladini Sempozyumu. 43-50 s, 20-23 Ekim, 2005, Trabzon.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doğmuş-Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Oskay, F., Aday, A.G. 2011. Fungal Diseases of Fruit Trees and Shrubs. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY. PP: 337-346.
 • 2 Doğmuş – Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., Karaca, G., 2009. Bazı Biyolojik ve Kimyasal Uygulamalarının Heterobasidion abietinum’ un Gelişimi Üzerine Etkisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 339. ÖZET
 • 3 Lehtijärvi, A., Doğmuş – Lehtijärvi, H.T., Aday, A.G., Oskay, F.,2009. Abies cilicica Ant. & Kotschy Meşçerelerinde Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen’un Kimyasal ve Biyolojik Kontrolü. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 338
 • 4 Lehtijärvi, A., Doğmuş – Lehtijärvi, H.T., Aday, A.G., Hantula J., 2009. Farklı Populasyonlara Ait Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen İzolatları Arasındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 148
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aday A.G., Lehtijärvi A., Vainio E., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Hantula J., 2011. Virulence of virus–infected and virus–free Heterobasidion abietinum isolates on Abies seedlings XIII IUFRO Conference on "Root and Butt Rot of Forest Trees
 • 2 Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Aday A.G., Oskay F., Lehtijärvi A., 2011. Heterobasidion species in Turkey, occurrence, pathogenicity and control XIII IUFRO Conference on "Root and Butt Rot of Forest Trees
 • 3 A. Lehtijärvi, F. Oskay, A.G. Aday, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, 2011. Pathogenicity of some fungi isolated from cankers on Cupressus sempervirens var. horizontalis in Turkey. IUFRO 2011- WP 7.02.02. Global Change and Forest Disease: New Threats, New Strategies, 22- 29 Mayıs, Spain
 • 4 Lehtijärvi, A., Doğmuş-Lehtijärvi, H. T., Oskay, F., Aday A.G., 2010. Snow molds and Scleroderris canker on Pinus nigra subsp. pallasiana on the Dedegül Mountain In Turkey. Etria Giornale Di Patalogia Delle Piante Proceedings 13th congress of the Mediterranean Phytopathological Union (MPU) 20-25 June Rome, Italy. Pages 241-242.
 • 5 Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Karadeniz, M., Oskay, F., Aday, A.G., 2010. Pathogenicity of some fungi isolated from ash cankers on Fraxinus excelsior. Etria Giornale Di Patalogia Delle Piante Proceedings 13th congress of the Mediterranean Phytopathological Union (MPU) 20-25 June Rome, Italy. Pages 417–418.
 • 6 Doğmuş-Lehtijärvi, H. T., Lehtijärvi, A., Aday A.G., Oskay, F., 2010. Efficacy of urea, borax and Trichoderma treatment against Heterobasidion spore infections of stumps of Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana. Etria Giornale Di Patalogia Delle Piante Proceedings 13th congress of the Mediterranean Phytopathological Union (MPU) 20-25 June Rome, Italy. Pages 573-574.
 • 7 Doğmuş- Lehtijärvi, H. T., Lehtijärvi, A., Karaca, G., Aday, A.G., Oskay, F., 2009. Susceptibility of different coniferous seedlings inoculated with Diplodia pinea. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, 48-56, Sayı: Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.
 • 8 Lehtijärvi, A., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Oskay, F:, Aday, A.G., 2009. Preliminary results of mycoflora associated with cancers on Cupressus sempervirens var. horizantalis (Mill.) Gordon in Turkey. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A,141-149, Sayı: Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.
 • 9 Lehtijärvi, A., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Aday, A.G., Oskay, F., 2009. Preliminary studies on genetic variation in Gymnosporangium fuscum in the Lakes District of Turkey detected with M13 minisatellite marker. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 177- 181, Sayı: Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.
 • 10 Gürlevik, N., Doğmuş- Lehtijärvi, T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., 2009. Site and stand characteristics of a Pinus brutia stand infected with Diplodia pinea. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02. SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 57- 64, Sayı: Özel Sayı, Eğirdir- Türkiye.
 • 11 Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Karaca, G. and Aday, A.G., 2007. Sphaeropsis sapinea Dyko& Sutton associated with shoot blight on Brutian pine in soutwestern Turkey. IUFRO Meeting- May- 2007, Hungary. Acta Silv. Lign. Hung., Spec. Edition, 95- 99.
 • 12 Lehtijärvi, A., Doğmuş- Lehtijärvi, H.T. and Aday, A.G., 2007. Heterobasidion annosum complex in Turkey. IUFRO Meeting, Hungary. Acta Silv. Lign. Hung., Spec. Edition, 215-218.
 • 13 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Karaca, G., Lehtijärvi, A., Fakir, H., Aday, A.G., 2006. Antifungal effects of tars obtained from coniferous trees of Turkey aganist Heterobasidion abietinum. 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November, Trabzon, 358-364.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Lehtijärvi A., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Aday A.G., Oskay F., 2011. Armillaria ostoyae associated with dying sixty-year-old Scots pines in northern Turkey XIII IUFRO Conference on "Root and Butt Rot of Forest Trees
 • 2 Lehtijärvi A., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Aday A.G., Oskay F., 2011.Spatial distribution of Heterobasidion abietinum genets on Abies cilicica in a mixed stand XIII IUFRO Conference on "Root and Butt Rot of Forest Trees.
 • 3 A.G. Aday, A. Lehtijärvi, H.T. Doğmuş-Lehtijärvi, 2011. Presence of double-stranded RNA in Some Turkish Diplodia pinea and Gremmeniella abietina Isolates. IUFRO 2011- WP 7.02.02. Global Change and Forest Disease: New Threats, New Strategies, 22- 29 Mayıs, Spain
 • 4 H.T. Lehtijärvi, A.G. Aday, A. Lehtijärvi, 2011. Powdery Mildew Fungi on some Deciduous tree species in Turkey. IUFRO 2011- WP 7.02.02. Global Change and Forest Disease: New Threats, New Strategies, 22- 29 Mayıs, Spain
 • 5 Doğmuş Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F., 2010. Fungal species on oak in Turkey. The oak- Ecology, History, Management and Planning II. 01-03 june 2010, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey. Page: 104
 • 6 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., 2007. Gymnosporangium Rust on Juniperus excelsa L. in a Nursery and in Forests in South-western Turkey. IUFRO Meeting, Hungary. Acta Silv. Lign. Hung., Spec. Edition, 268.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göknar türlerinde Heterobasidion abietinum Niemela & Korhonen patojenisitesinin belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'nin Batısında Yer Alan Orman Fidanlıklarında Geniş ve İğne Yapraklı Fidan Türlerinde Kök Çürüklüğüne Neden Olan Ökaryot Patojenlerin Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dikili Ağaçlarda Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmenleri; Ekolojik İstekleri, Klasik ve DNA Esaslı Teşhisleri (TÜBİTAK-TOVAG 113-O-508)
 • 2 Lehtijärvi A., Aday, A.G., 2010-2012.Türkiye’nin Batısında Üretilen Orman Ağacı Fidanlarında Phytophthora Türleri ve Patojenisitelerinin Araştırılması. SDÜ- BAP, 2197-D-10.
 • 3 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F. “Akdeniz Bölgesi Servi Ormanlarında Kanser Hastalığının Önemi ve Etmenleri Üzerine Araştırmalar”. TÜBİTAK- TOVAG- 108 O 287, Projede Bursiyer, 2008-2009.
 • 4 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Aday, A.G., Oskay, F. “Boylu Ardıç Fidanlarında Pas Hastalığına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Oluşturdukları Zararın Belirlenmesi”. SDÜ- BAP- Proje No: 1683- ÖYP- 08
 • 5 Doğmuş- Lehtijärvi, H.T., Lehtijärvi, A., Karaca, G., Aday, A.G., “Göknar Türlerinin Önemli Patojeni Heterobasidion annosum (Fr.) Bref’un Virülensi, Popülasyon Genetiği ve Biyolojik Kontrolü”. TÜBİTAK Kariyer Projesi (no-104-O-560)
 • 6 Doğmuş T., Lehtijärvi A., Karaca, G., Genç M., Dutkuner, İ., Yıldız D., Aday A.G., 2004-2008. Göller Bölgesi orman alanlarında bulunan zararlı ve yararlı fungusların tespiti ve ektomikorizal fungusların kaliteli fidan üretiminde kullanımı. DPT projesi (no- 2003 K 1211020-7)
 • 7 Doğmuş T., Lehtijärvi A., Karaca G., Aday A.G., 2005-2007. Arazi Metotları ve Laboratuar Teknikleri ile H. annosum (Fr.) Bref.' un Oluşturduğu Gövde İçi Çürüklüğünün Saptanması.. S.D.Ü. Münferit araştırma projesi (no- 1126-m-05)
 • 8 Lehtijärvi A., Doğmuş T., Sarıkaya O., Aday A.G., 2005-2007. Aşağı Gökdere kızılçam sahasında görülen sürgün yanıklığı üzerinde bir araştırma. S.D.Ü. Orman Fakültesi- Isparta Çevre Orman Bölge Müdürlüğü.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IUFRO (International Union of Forest Research Organisation), 7.2.02. Foliage and Stem Disease.
VERDİĞİ DERSLER
Fidan Zararlıları ve Mücadelesi
İngilizce II
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Ormancılık Bilgisi
Yangın Ekolojisi
Yukarı çık