Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sıddıka ERSOY
Adı Soyadı Dr. Sıddıka ERSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2114753
E-Posta siddikaersoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 2.6.2000
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 16.5.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ersoy IH, Koroglu BK, Varol S, Ersoy S, Varol E, Aylak F, Tamer MN. (2011). Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Chronic Fluorosis. Biol Trace Elem Res. 2011 Nov;143(2):619-24. [Epub 2010 Nov 16.]
 • 2 Koroglu BK, Ersoy IH, Koroglu M, Balkarli A, Ersoy S, Varol S, Tamer MN. (2011). Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis. Biol Trace Elem Res. 2011 Oct;143(1):79-86 (Epub 2010 Sep 14).
 • 3 Ersoy, S. , Pinar, R., Ersoy, I.H. (2011). Changes in blood pressure in the sitting and standing positions in hypertensive patients. International Journal of Nursing Practice. 17(2);105-109
 • 4 YıldırımB,Özkahraman Ş,Korkmaz M,Ersoy S. (2011). Critical Thinking Development And Critical Thinking In Midwifery Students, Healthmed. 5(6):1549-57.
 • 5 Koroglu BK, Kiris F, Ersoy IH, Sutcu R, Yildiz M, Aksu O, Ermis F, Ersoy S, Tamer MN. (2011). Relation Of Leptin, Adiponectin And İnsulin Resistance To Bone Mineral Density İn Type 2 Diabetic Postmenopausal Women. Endokrynol Pol.; 62(5):429-35
 • 6 Pinar R, Ataalkin S, Watson R. (2010). The effect of crossing legs on blood pressure in hypertensive patients. J Clin Nurs., 19(9-10):1284-8.
 • 7 Ersoy IH, Alanoglu EG, Koroglu BK, Varol S, Akcay S, Ugan Y, Ersoy S, Tamer MN. (2010). Effect of endemic fluorosis on hematological parameters. Biol Trace Elem Res. 138 (1-3):22-7.
 • 8 Pinar R, Ataalkin S, Watson R. (2010). The effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients. J Clin Nurs. 19(13-14):1861-4.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 2 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Isparta İli Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yaşlı Ayrımcılığının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 3 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 4 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımı ve Alkole Yaklaşımlarının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 5 Korkmaz M,Ersoy S,Özkahraman Ş,Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 6 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T,Ersoy İ.H, Isparta Ve Burdur İlleri Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Ve Malnütrisyon Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 7 Özkahraman Ş, Ersoy S, Yıldırım B. Isparta İlindeki Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 8 Özkahraman Ş, Yıldırım B, Ersoy S. Isparta İlinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 9 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. (Sözel Bildiri)
 • 10 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 11 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Isparta İli Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 12 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Hasta Güvenliği Kültürü: Isparta İli Örneği, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 13 Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M, Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 14 Ersoy S, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Yıldırım B. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı Ve Öz-Bakım Gücü Düzeyinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 15 Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Ersoy İ.H. Dahili Servislerde Çalışan Hemşirelerde Yaşlı Ayrımcılığı, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 16 Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran E.T, Uslusoy E.Ç, Orak S, Hikmet O. Üniversite Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 17 Korkmaz M, Ersoy S, Duran E.T, Özkahraman Ş, Uslusoy E.Ç, Kanser Tanısı İle Yüzleşme: Fenomenolojik Bir Çalışma, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 18 İz FB,Ersoy S, Annelerin, Yenidoğan Dönemindeyken Çocuklarına Yönelik Bazı Geleneksel Uygulamaları. 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül, 2011. İzmir
 • 19 Ersoy İH, Ersoy S, Aksu O, Pınar Bölüktaş R. Yurtta Kalan Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ve Obeziteye Yatkınlık. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 12-16 Ekim 2011, Antalya
 • 20 Ataalkin, S. & Pinar, R. “Does crossing legs effects blood pressure readings among hypertensive patients?”, 8 th National Internal Medicine Congress, Antalya, 2006.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ataalkin, S. & Pinar, R. “The Effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients”, VIII th Congress of European Federation of Internal Medicine, Istanbul, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 'Dumansız Hava Sahası ve Sigaraya Başlamayı Engelleme Projesi' SDÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta İl sağlık Müdürlüğü işbirliği ile. Proje Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve Proje Eğitimcisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 'Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü'
VERDİĞİ DERSLER
İç Hastalıkları Hemşireliği
Yukarı çık