Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Adeviye ERDOĞAN
Adı Soyadı Dr. Adeviye ERDOĞAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü
Ana Bilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon 2462118378
E-Posta adeviyeerdogan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 9.1.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ 30.9.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.2.2017
İLGİ ALANLARI
İnsan Kaynakları Yönetimi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARAKÖSE Adeviye (2009). İşletmelerde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Marka Yönetim Sürecindeki Rolü:Tepe Home Örneği (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilimdalı, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Eriman TOPBAŞ)
 • Doktora Tezi
 • 1 "İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Burçlara Yönelik Görüşlerinin Yetkinlikler Açısından Değerlendirilmesi Karma Bir Araştırma"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doktora Projesi "İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Burçlara Yönelik Görüşlerinin Yetkinlikler Açısından Değerlendirilmesi: Karma Bir Araştırma"
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8. ICAPA Conference (International Conference of Asian Philosophy Association)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Düzenlenme Kurulu Üyeliği
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Davranış Bilimleri
 • 2 Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı
 • 2 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Reklamcılık
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
Büro Yönetimi
BÜROLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI
Çağrı Merkezi İleri Satış Teknikleri
Davranış Bilimleri
Dosyalama ve Arşivleme
Etkili ve Güzel Konuşma
Genel ve Teknik İletişim
Girişimcilik
HALKLA İLİŞKİLER
Klavye teknikleri
Klavye Teknikleri
Mesleki Yazışmalar
Pazarlama
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
TIBBİ DOKÜMANTASYON II
Tüketici Davranışları
Yönetici Asistanlığı
Yönetici Sekreterliği
Yukarı çık