Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Tuğba GÜNER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Tuğba GÜNER
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462110521
E-Posta tugbafedakar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 23.6.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Türkiye'de ve Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemleri
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güner T., Durmaz Ş. "Akdeniz Bölgesi’nde İşgücünün Analizi" 16. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, ISPARTA, 1-2 Aralık 2016.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Güner, Tuğba, Akyıldız, Hava,"Ömer Lütfi Akad’ın Gelin, Düğün, Diyet Filmleri Işığında Göç, İstihdam, Kentleşme Sorunlarına Tarihsel Bir Bakış" 6.Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 24-25 Ekim 2013 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuğba GÜNER, Şerife DURMAZ“ŞARTLI MÜLTECİ” KAPSAMINDA ISPARTA’DA YAŞAMAKTA OLAN SOMALİ VATANDAŞLARININ YAŞAM KOŞULLARI ÜZERİNE ODAK GRUP GÖRÜŞME YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA, 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül 2016, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'de Primli Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansman Yapısının Analizi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yükseköğrenim Öğrencilerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamına Alınması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası:Girişimcilerin Mutfağı Çalıştayı
 • 2 "Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama Çalıştayı" 23 Mayıs 2013
 • 3 "Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı" 3 Nisan 2013
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2014 Yılı Bahar Şenlikleri Girişimcilik Kurulu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Eko. ve Endüstri İliş. Mezuniyet Komisyonu Üyeliği Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezuniyet Komisyonu 2012-2013 eğitim yılı
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık