Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fahrettin Burak YERLİKAYA
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fahrettin Burak YERLİKAYA
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113022
E-Posta burakyerlikaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 3.6.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Parastatal Örgütler" Kamu Politikaları Ansiklopedisi
 • 2 KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., TEK, H., YERLİKAYA, F.B. (2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, s.271-312.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kerman, U., Özaltın, O., Yerlikaya, F. B., Avrupa Birliği'nin Türk Kamu Yönetiminden Demokratikleşme Beklentileri: İlerleme Raporları Üzerinden Bir Analiz (1998-2012)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Örgütlenme ve Hizmet Sunumu Kapasitesi, XII. Kamu Yönetimi Forumu, 12-14 Eylül 2014 Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KERMAN, U.,(2011), (öZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F. B.), "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Demokratikleşme Beklentileri (1998-2010), KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KERMAN, U.(ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.) (2012),"Avrupa Birliği'nin Üç Deniz Havzasındaki Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerden Demokratikleşme Beklentileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, s.672-682.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık