Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Emrah ÖZTÜRK
Adı Soyadı Dr. Emrah ÖZTÜRK
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon 2462111697
E-Posta emrahozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.7.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.7.2014
İLGİ ALANLARI
Temiz Üretim, Eko-verimlilik, Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrolü, Su-atıksu Arıtımı, Çevre Yönetimi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ozturk E., Kitis M., 2017. Temiz Üretim Denetimleri ve MET Belirleme Çalışmaları, Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM) Projesi Kapanış Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-TÜBİTAK MAM, 17 Mayıs 2017, Ankara.
 • 2 Öztürk E., Kitis M. (2017) Entegre tekstil işletmesinde temiz üretim yaklaşımıyla kaynak verimliliğinin ve çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik mevcut en iyi tekniklerin-MET geliştirilmesi, Eğitim Semineri, Zorlu Tekstil, 3 Ağustos, Lüleburgaz.
 • 3 Kitis M., Öztürk E. (2016) Türkiye’de temiz üretim ve çevresel kazanımlar, Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi (SANTEM) Açılış Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-TÜBİTAK MAM, 22 Nisan, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Emrah ÖZTÜRK, “Ultrasonik Radyasyon ile Su Ortamından Amonyak Azotunun Uzaklaştırılması”, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü ve Temiz Üretim Uygulamaları",Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Entegre Tekstil İşletmesinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Kaynak Verimliğinin Ve Çevresel Performansın İyileştirilmesine Yönelik Mevcut En İyi Tekniklerin-MET Geliştirilmesi, TUBİTAK 1501 projesi, 2018 (Akademik Danışman) (Devam ediyor)
 • 2 Yünlü Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Boyama ve Terbiye Proseslerinde Enerji ve Kimyasal Verimliliğinin Artırılması Projesi (Teydep 1501 projesi)-2016, Proje no: 3150964 (Danışman) Tamamlandı.
 • 3 TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM, Sanayide Verimlilik Potansiyelinin Belirlenmesi (SANVER) Projesi, Danışman (Sektör Uzmanı) (proje kodu 2013K100190), Tamamlandı.
 • 4 TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE, Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi (SANTEM), Danışman, Aralık-2016 (Tamamlandı).
 • 5 Ultrasonik Radyasyon ile Su Ortamından Amonyak Azotunun Uzaklaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2006-YL-09.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Ekim 7-8, 2015, Isparta. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ozturk E., Kitis M., 2017. Temiz Üretim Semineri, Yünsa Yünlü San. A.Ş., Çerkezköy/Tekirdağ, 23 Mart 2017, (Konuşmacı).
 • 2 Ozturk E., Kitis M., 2016. Yünlü Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Boyama ve Terbiye Proseslerinde Enerji ve Kimyasal Verimliliğinin Artırılması (Temiz Üretim)Semineri, YÜNSA, Çerkezköy/Tekirdağ, 29 Nisan 2016, (Konuşmacı).
 • 3 Öztürk E., (2014).Temiz Üretim Yaklaşımı, Metodolojisi ve Uygulamaları Semineri:Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları,TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 25 Haziran, Kocaeli-Gebze (Konuşmacı).
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakemlik, Journal of Cleaner Production
 • 2 Hakemlik, Journal of the Chemical Society of Pakistan
 • 3 Hakemlik, International Journal of Textile Science
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Su Ürünleri Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Arıtma Ekipmanları
ATIKLARIN GERİ KAZANIMI
Atıksuların arıtılması
Bilgisayar-1
Bilgisayar-4
Bilgisayara giriş
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi-I
Biyoloji
Bürolarda teknoloji kullanımı
Çevre hukuku
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Endüstrilerde Eko-verimlilik
Endüstrilerde Temiz Üretim
Endüstriyel kirlilik ve kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Temiz Üretim
Gürültü kirliliği
Hava Kirliliği ve Denetimi
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
Hidroloji
İş sağlığı ve güvenliği
İşletme yönetimi
Kalite yönetim sistemleri ve ISO 14001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ISO14001
Katı atıklar
Kurum stajı
Su Kimyası
Su kirliliği ve kontrolü
Su temini ve içme suyu arıtımı
Sürdürülebilir Kalkınma
Teknik resim
Temel bilgi teknolojisi kullanımı
Temel bilgisayar bilimleri
Temel işlemler
Temiz Enerji
Yönlendirilmiş çalışma
Yukarı çık