Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hakan AKTAŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Hakan AKTAŞ
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon (246) 211-8533
E-Posta aktashakan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.hakanaktas.net
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 7.7.1989
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 8.11.1993
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 15.2.2002
İLGİ ALANLARI
Abiotik Stres Fizyolojisi Sebzelerde meydana gelen fizyolojik zararlanmalar Aşılı Sebzeler Moleküler Teknikler (PCR ve Real Time PCR) Seracılık ve Topraksız Kültür Teknikleri Sebze Islahı
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aktaş, H., 2001 “Karaisalı’da tarım”, Dünden bugüne Karaisalı, s: 104-107, Ekin Reklamcılık Basımevi, Adana
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aktaş, H., Y. Daşgan, S. Eker, K. Abak, 2006 “Domateste (Lcopersicon esculentum L.) çiçek burnu çürüklüğü ile tuz stresi arasındaki ilişki” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,106-111 Kahramanmaraş
 • 2 Dasgan, H.Y., H. Aktaş, K. Abak, 2006. Tuz gölü çevresinden toplanan bazı kavun genotiplerinin tuzluluğa tolerans düzeylerinin erken bitki gelişme aşamasında incelenmesi” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 408-413, Kahramanmaraş
 • 3 Aktaş, H., İ. Çakmak, K. Abak, “Tuzlu koşullarda yetiştirilen tuza toleransı farklı biber genotiplerinde yaş ve kuru ağırlık değişimleri ile semptom skala değeri ilişkileri”. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 107–111, Çanakkale, 2004
 • 4 Aktaş, H., N. Köksal, N. Sarı, “Çukurova koşullarında brokoli yetiştiriciliğinde farklı ekim ve dikim zamanlarının verim ve taç iriliğine etkileri”, Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 554-558, Ankara, 1999
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aktas, H. Bazı Göbekli Şikori (Cichorium intybus L.) Çeşitlerinin Çukurova Koşullarındaki Gelişmesi ile Hidroponik ve Substrat Yöntemlerinde Yetiştirilmeye Elverişliliği, Çukurova Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Adana
 • Doktora Tezi
 • 1 Aktas, H. Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı.Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü Anabilim Başkanlığı,Adana
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Rootstock Delivery of PGIP for Pathogen Protection in Grafted Tomatoes, Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- BARD Project Number: US-4309-10,
 • 2 Physiological mechanisim some of grafted tomato and melon plants grown under salinity and heat stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 3 Characterize some of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 4 Characterize some physiological and biochemical properties of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 5 Advanced Techniques and Technologies in Greenhouse Management. LDV-Project;TR/05/A/F/EX 1543. Humboldt University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Berlin-Almanya
 • 6 Molecular and physiological mechanism of grafting vegetables. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 7 Oxygen radicals production, in pepper (Capsicum annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in relation under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 8 Physiological and biochemical mechanisms leading to blossom-end rot in greenhouse grown –peppers, under saline water. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2773-YL-11- Topraksız domates yetiştiriciliğinde kullanılan farklı ortamların verim, kalite ve bitki besin elementi tüketimi üzerine etkileri,SDÜ- Yüksek Lisans Tez Projesi
 • 2 HUBAK-767- Sera biber yetiştiriciliğinde farklı budama şekillerinin bitki büyümesi, meyve kalitesi ve verim üzerine etkileri. Harran Universitesi Araştırma Fonu. (HÜBAK )
 • 3 ZF2003-BAP11- Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğünde tuzluluğun rolü ve genotip reaksiyonu.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 4 BAP-BB–2003/03-Yüksek sıcaklıklara dayanıklı domates genotiplerinin seçilmesi. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tubitak-2209- Topraksız Tarımda Kullanılan Farklı Yetiştirme Ortamlarının Patlıcan Verimi ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • 2 ZF2003-BAP10- Dihaploid kavun hatlarında ve bunların melezlerinde tuza tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 3 ZF2002-BAP65-Fasulyelerde tuzluluğa tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması için paremetrelerin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 4 FBE-98D1-Biberde tuza dayanıklılığın fizyolojik karakterizasyonu ve kalıtımı. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 5 ZF99.10- Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlik unsurlarına etkileri.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi,
 • 6 ZF99-9- Karpuzun topraksız yetiştiriciliğinde değişik substratların bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkiler, Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi,
 • 7 FBB-9255-Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus L.) çeşitlerinin Çukurova koşullarındaki gelişmesi ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirilmeye elverişliliği.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 The Volcani Center, ISRAİL -MASAV-Bursu
 • 2 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
 • 3 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet-Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
 • 4 Humboldt University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Berlin-Almanya Leonardo Vinci Eğitim Bursu
 • 5 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
 • 6 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
 • 7 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL, MASAV-Bursu
 • 8 MASHAV- Araştırma Bursu (VOLCANI CENTER) İsrail, 2002
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- YÖK Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.hakanaktas.net
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Society for Horticulture Science
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 SEST 2009; 5th International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops: Integrating Methods for Producing More with Less. 27 September 27- October 1, 2009, Murcia-Almeria/ SPAIN
 • 2 Proceedings of the International Symposium on Sstrategies towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, April 7-10, 2008, Antalya-TURKEY
 • 3 Breeding course for vegetables genotypes, 20-28 May 2004, Adana- TURKEY
 • 4 XIth EUCARPIA (Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant) 2001 Antalya- TURKEY
 • 5 Intensive Vegetable Production under Various Growing Conditions, ISRAEL
 • 6 ISHS Symposium on Greenhouse Management For Better Yield and Quality In Mild Winter, Climates, Antalya- TURKEY.
 • 7 1st International Symposium on Cucurbits, 20-23 May 1997, Adana- TURKEY
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu 14-17 Eylül 1999, Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Manuscript Number: HORTI14417 Title: Genetic diversity and population structure of core watermelon (Citrullus lanatus) genotypes using DArTseq based SNPs. Scientia Horticulturae
 • 2 Title: Tomato salt tolerance: impact of grafting and water composition on yield and ion relations Manuscrip Number:1412-106 Tubitak Tarım Bilimleri Dergisi
 • 3 Identification, characterization and expression profiling of salt-stress tolerant 1 proton gradient regulator 52 (PGR5) in Gossypium arboreum. Tubitak Biyoloji Dergisi Manuscript number: 1504-30
 • 4 Exogenous Foliar and Root Applications of Abscisic Acid Increase the Influx of Calcium 2 into Tomato Fruit Tissue and Decrease the Incidence of Blossom-End Rot. Environment Stress Physiology.
 • 5 Diversity of physiological traits under non and drought stresses of Jerusalem artichoke genotypes. Makale Kodu: TAR-1404-144
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞINA DAYANIKLI BİBER (Capsicum annuum L.) MELEZLERİNİN ANAÇ PERFORMANSLARI Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TAR-1412-106 Tomato salt tolerance: impact of grafting and water composition on yield and ion relations
 • 2 TAR-1505-56 Fruit Quality and Biochemical Characterization of Different Morphological Grafted Watermelons Varieties
 • 3 TAR-1506-39 Effects of Water Regimes on Inulin Content and Inulin Yield of Jerusalem artichoke Genotypes with Different Levels of Drought Tolerance
 • 4 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI13458 Title: Influence of bromodichloromethane on mineral nutrient uptake, oxidative response and the lipid profile of a hybrid Solanum lycopersicum species
 • 5 Manuscript Number: HORTI14417 Title: Genetic diversity and population structure of core watermelon (Citrullus lanatus) genotypes using DArTseq based SNPs Article Type: Research Paper
 • 6 TÜRK BİYOLOJİ DERGİSI Identification, characterization and expression profiling of salt-stress tolerant 1 proton gradient regulator 5 2 (PGR5) in Gossypium arboreum
 • 7 Exogenous Foliar and Root Applications of Abscisic Acid Increase the Influx of Calcium 2 into Tomato Fruit Tissue and Decrease the Incidence of Blossom-End Rot. Journal of American Society.
 • 8 TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ Makale Adı: Diversity of physiological traits under non and drought stresses of Jerusalem artichoke genotypes Makale Kodu: TAR-1404-144
 • 9 Manuscript Number: HORTI9440 Dergi Adı: Scientia Horticulture Screening for Salt Stress Tolerance in Pepper Accessions to be Used as Rootstocks
 • 10 Diversity Analysis in Chilli Pepper using DNA Markers and Morphological Descriptors. Scientia Horticulturae. Manuscript Number: HORTI10773
 • 11 High-throughput microsatellite marker discovery from Capsicum annuum varieties Mandarin and Blackcluster Next-Generation Sequence data.HORTI10797. Elsevier Editorial System(tm) for Scientia Horticulturae
 • 12 The Effect of Salt Stress on Growth, Chlorophyll Content, Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes of Pumpkin Seedling.African Journal of Agricultural Research (AJAR-11-668)
 • 13 Influence of increased salinity on physiological responses of hydroponic 2 grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.).Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-1010-1358)
 • 14 Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey).AJAR-10-229.African Journal of Agricultural Research
 • 15 A Protocol For in Vitro Shoot and Root Regeneration from The Apical Domes Under Different Paclobutrazol Cultar (PP 333) and Alar-85 (Daminozide) Concentrations on Apple, Malus domestica cv. Amasy and Starking Delicious and M9 Rootstock. African Journal of Biotechnology (AJB-10-1456)
 • 16 AJAR-10-229 Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey). African Journal of Agricultural Research
 • 17 ABJ-1540 Modelling the effect of temperature on seed germination in some cucurbits African Journal of Agricultural Research
 • 18 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2577 Title: Genetic variability of root size system and its constitutive traits in hot pepper (Capsicum annum L.)Scientia Horticulturae Article Type: Research Paper
 • 19 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2733 Title: Genetic diversity for mineral accumulation in foliage of Chenopodium spp. Article Type: Research Paper
 • 20 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI3297 Title: The impacts of sodium chloride on root growth, cell division, and interphase silver-stained nucleolar organizer regions (AgNORs) in root tip cells of Allium cepa L.
 • 21 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY LONG TERM SALINITY INDUCED GROWTH AND STOMATAL BEHAVIOUR IN STRAWBERRY PLANTS
 • 22 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype
 • 23 Genotypic variation in the response of tomato to salinity.African Journal of Biotechnology (AJB-08-1179)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tarım Bilimleri Dergisi (SİİRT) Potasyum Çözücü Bakteri Aşılamasının Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
 • 2 Van Yuzuncu Yıl Tarım Bilimleri Dergisi KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞINA DAYANIKLI BİBER (Capsicum annuum L.) MELEZLERİNİN ANAÇ PERFORMANSLARI
 • 3 Genetic Relationships Among Various Sihke Melon Landraces, Yuzuncu Yıl University, Journal of Agriculture Sciences, 22(3): 147-154
 • 4 Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype.T Ü R K TARIM VE ORMANCILIK D E R G İ S İ, TAR-0808-7
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Salata Grubu Sebzelerde Fide Döneminde Yapılan UV-B Işın Uygulamalarının Bitki Gelişimi, Ürün Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. T.C. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 DERİM DERGİSİ Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Fide Döneminde Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çukurova Universitesi, Karaislı MYO, Müdür Yrd. Teknik Prog. Başk.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Domatesin lezzeti geri geliyor. http://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/69777--domatesin-lezzeti-geri-geliyor http://www.dailymotion.com/video/xskpfl_domatesin-lezzeti-geri-geliyor_news http://www.haberler.com/domatesin-lezzeti-geri-geliyor-3832582-haberi/
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of California, Department of Plant Sceience, Davis, CA, US
 • 2 Agricultural Research Organiziation, VOLCANI CENTER, Israil.
VERDİĞİ DERSLER
Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri
Sebze Yetiştiriciliği I
Sebzelerde Yeni Gelişmeler
Topraksız Tarım Teknikleri
Yukarı çık