Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. HAKAN AKTAŞ
Adı Soyadı Doç. Dr. HAKAN AKTAŞ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri
Telefon 2118533
E-Posta aktashakan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.hakanaktas.net
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ (07.07.1989)
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİL. ENS. ZİRAAT (08.11.1993)
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİL. ENS. BAHÇE BİTKİLERİ (15.02.2002)
İLGİ ALANLARI
Abiotik Stres Fizyolojisi, Sebzelerde meydana gelen fizyolojik zararlanmalar, Oksidatif Stres, 2 D Jel, Aşılı Sebzeler, Moleküler Teknikler (PCR ve Real Time PCR), Seracılık ve Topraksız Kültür Teknikleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aktaş, H., 2001 “Karaisalı’da tarım”, Dünden bugüne Karaisalı, s: 104-107, Ekin Reklamcılık Basımevi, Adana
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aktaş, H., N. Sarı, 1994. “Türkiye için yeni bir sebze göbekli şikori (Cichorium intybus L.)”. Tarım ve Hayvancılık Dergisi (HASAD), 115: 7-11
 • 2 Daşgan, Y., S. Koç, B. Ekici, H. Aktaş, K. Abak, 2006. “Bazı fasulye ve börülce genotiplerinin tuz stresine tepkileri”, Alatarım, 5(1):23–31
 • 3 Sarı, N., İ. Ortaş, N. Köksal, H. Aktaş, Ö. Üstüner, Ç. Akpınar, 2006.“Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlilik unsurlarına etkileri”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ç.Ü. Z. F. Dergisi , 21(3): 75-82
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aktaş, H. 2009. Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğü üzerine etken olan faktörler. Meyve Sebze Dünyası, Matbaacı Grafik Basım Ltd.Şti. Topkapı/Istanbul 19(2): 54
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Abak, K., N. Sarı, M. Paksoy, H. Yılmaz, H. Aktaş, C. Tunalı, 1996. “Kavunda şınlanmış polen tozlanmaları ile haploid embriyo uyartımında genotip etkisi, dihaploid hatların oluşturulması, haploid ve diploid bitkilerin değişik yöntemlerle ayrımı”, Tr . J of Agriculture and Forestry, 20: 425–430
 • 2 Aktaş, H., K. Abak, 1996. “Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus L.) çeşitlerinin Çukurova koşullarında gelişmeleri ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirmeye elverişlilikleri”, Tr. J.of Agriculture and Forestry, 20: 55–60
 • 3 Aktas, H., L. Karni, B. Aloni, A. Bar-Tal, 2003. “Physiological and biochemical mechanism leading to blossom-end rot in greenhouse – grown peppers, irrigated with saline solution”, Proceedings of The International Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment , Acta Horticulturae, 609: 81–88, Pisa, Italy.
 • 4 Yetisir, H., Sarı, N., Aktas, H., Karaman, C., Abak, K. 2006. Effects of different substrates on plant growth, yield and quality of watermelon grown in soilless culture. American-Eurasian Journal of Agricuture & Environment, Science, 1(2): 113-118.
 • 5 Aloni, B., L. Karni, G. Deventurero, Z. Levin, R. Cohen, N. Katzir, M. Lothan-Pompan, M. Edelstein, H. Aktas, E. Turhan, D.M. Joel, “Possible mechanism for grafting incompatibility between melon scion and pumpkin rootstocks”, Acta Horticulturae, 782(1): 38-40
 • 6 Aktas, H. Daşgan, Y., Yetişir, H., Sarı, N., Koç, S., Ekici, B., Solmaz, I., Unlu, H., and Aloni, B. 2009. Variations in the response of different lines and hybrids of melon (Cucumis melo var. cantaloupenisis) under salinty stress. American-Eurasian Journal Agriculture & Environmenta Science, 5(4): 485:493.
 • 7 Aktaş, H., Söylemez, S.,Pakyürek, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 13(3): 31 - 36
 • 8 Hakan Aktas, Selda Daler, Ozden Ozen, Kemal Gencer, Derya Bayındır, Ibrahim Erdal. 2013. THE EFFECT OF SOME GROWING SUBSTRATE MEDIA ON YIELD AND FRUIT QUALITY OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.)GROWN AND IRRIGATED BY DRIP IRRIGATION SYSTEM IN GREENHOUSE. INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, 1(3): 5-11.
 • 9 Aktas, H., Kılıç, P.2013. Sebze Soya Filizi Yetiştiriciliğinde (Glycine Max L. ) Tuz Uygulamalarının Tohum Çimlenmesi ve Filiz Kalitesi Üzerine Etkileri. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI)2013, 23(3): 236-241
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dasgan, H.Y., Aktas, H., Abak, K., Cakmak, I. 2002. Determination of screening techniques to salinity tolerance in tomotoes and investigation of genotype responses. Plant Science, 163: 695-703.
 • 2 Aktas, H., Karni L., Chang, D.C., Turhan, E., Bar-Tal, A., Aloni, B. 2005. The suppression of salinity-associated oxygen radicals production, in pepper (Capsicum annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in relation to its sensitivity to Blossom-end Rot. Physiologia Plantarum, 123: 67-74.
 • 3 Turhan, E., Karni, L., Aktas, H., Deventorero, G., Chang, C., Bartal, A,. Aloni, B. 2006. Apoplastic anti-oxiidants in pepper (Capsicum annuum L.) fruit and their relationship to blossom-end rot. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(4):661-667.
 • 4 Turhan, E., Aktas, H., Deventorero, G., Karni, L., Silber, A., Bartal, A., Aloni, B. 2006. Blossom –end- Rot is associated with impairment of sugar metabolism and growth of pepper (Capsicum annuum L.) fruits. Journal of Horticulture Science & Biotechnology, 81(5):921–927.
 • 5 Aktas, H. Abak., K., Cakmak, I. 2006. Genotypic variation in the response of pepper to salinity. Scientia Horticulturae, 110: 260–266.
 • 6 Aktas, H. Abak, K., Ozturk, L., Cakmak, I. 2006 “Effect of zinc supply on growth and shoot concentrations of sodium and potassium in pepper plants under salinity stress”, Tr. J. Agriculture and Forestry, 30: 407–412.
 • 7 Aloni, B., Karni, L., Deventurero, G, . Turhan, E., Aktas, H. 2008. “Changes in ascorbic acid concentration, ascorbate oxidase activity, and apoplastic pH in relation to fruit development in pepper (Capsicum annuum L.) and the occurrence of blossom-end rot”. Journal of Horticultural Science&Biotechnology, 83 (1): 100-105.
 • 8 Aloni, B., L. Karni, G. Deventurero, Z. Levin, R. Cohen, N. Katzir, M. Lotan-Pompan, M. Edelstein, H.Aktas, E.Turhan, D. M. Joel, C. Horev and Y. Kapulnik. 2008. Physiological and biochemical changes at the rootstock- scion Interface in graft combinations between Cucurbita rootstocks and a melon scion. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83 (6): 777–783
 • 9 Aktas, H. Sensoy, S and Abak, K. 2009. Genetic diversity in some Turkish pepper (Capsicum annuum L.) genotypes revealed by AFLP analyses, African Journal of Biotechnology. 8 (18): 4378-4386
 • 10 Silber, A. Bar-Tal, A. Levkovitch, I. Bruner, M. Yehezkel, H. Shmuel, D. Cohen, S. Matan E. Karni, L. Aktas, H. Turhan, E and Aloni B. 2009 Manganese nutrition of pepper (Capsicum annuum L.): growth, Mn uptake and fruit disorder incidence. Scientia Horticulturae, 123 : 197–203
 • 11 Karni L, Aktas H, Deveturero G, Alonı, B. 2010. Involvement of root ethylene and oxidative stress-related activities in pre-conditioning of tomato transplants by increased salinity, Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85 (1): 23–29.
 • 12 B. ALONI, L. KARNI and H.AKTAS.2010. Methylene blue increases the tolerance of tomato plants to abiotic stresses. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 85 (5) 387–393.
 • 13 Aloni, B., Cohen R., Karni, L., Aktas, H., Edelstein, M. 2010. Hormonal signaling in rootstock–scion interactions. Scientia Horticulturae, 127: 119-126
 • 14 Dilmaçunal, T., Koyuncu, M.A., Aktas, H., Bayındır, D. 2011. The effects of several postharvest treatments on self life quality of bunch tomatoes. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 39(2): 209-213.
 • 15 Solmaz, I., Sari, N., Dasgan, Y., Aktas, H., Yetisir, H., Unlu, H. 2011. The effect of salinity on stomata and leaf characteristics of dihaploid melon lines and their hybrids. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9 (3&4): 172-176.
 • 16 Haroldsen, V.M., Szczerba, M.W., Aktas, H., Baltazar, J.L., Odias, M.J., Chi-Ham, C.L., Labavitch, J.M.,Bennett, A.B.B., Powell, A.T. 2012. Mobility of transgenic nucleic acids and proteins within grafted rootstocks for agricultural improvement. Friontiers in Plant Science. 3:39, 1-12.
 • 17 Aktas, H., ABAK, K., EKER, S. 2012. Anti-oxidative responses of salt-tolerant and salt-sensitive pepper (Capsicum annuum L.) genotypes grown under salt stress. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 87 (4) 360–366.
 • 18 Ann L. T. Powell, Cuong V. Nguyen, Theresa Hill, KaLai Lam Cheng, Rosa Figueroa-Balderas, Hakan Aktas, Hamid Ashrafi, Clara Pons, Rafael Fernández-Muñoz, Ariel Vicente,Javier Lopez-Baltazar, Cornelius S. Barry, Yongsheng Liu, Roger Chetelat, Antonio Granell,Allen Van Deynze, James J. Giovannoni, Alan B. Bennett. 2012. Uniform ripening Encodes a Golden 2-like Transcription Factor Regulating Tomato Fruit Chloroplast Development. DOI:10.1126/science.1222218 Science, 336: 1711.
 • 19 Aktas H., Bayındır, D., Dilmaçünal, T., Koyuncu, M.A. 2012. The Effects of Minerals, Ascorbic Acid,and Salicylic Acid on the Bunch Quality of Tomatoes (Solanum lycopersicum)at High and Low Temperatures. HortScience, 47(10): 1478-1483
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aktaş, H., N. Köksal, N. Sarı, “Çukurova koşullarında brokoli yetiştiriciliğinde farklı ekim ve dikim zamanlarının verim ve taç iriliğine etkileri”, Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 554-558, Ankara, 1999
 • 2 Aktaş, H., İ. Çakmak, K. Abak, “Tuzlu koşullarda yetiştirilen tuza toleransı farklı biber genotiplerinde yaş ve kuru ağırlık değişimleri ile semptom skala değeri ilişkileri”. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 107–111, Çanakkale, 2004
 • 3 Aktaş, H., Y. Daşgan, S. Eker, K. Abak, 2006 “Domateste (Lcopersicon esculentum L.) çiçek burnu çürüklüğü ile tuz stresi arasındaki ilişki” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu,106-111 Kahramanmaraş
 • 4 Dasgan, H.Y., H. Aktaş, K. Abak, 2006. Tuz gölü çevresinden toplanan bazı kavun genotiplerinin tuzluluğa tolerans düzeylerinin erken bitki gelişme aşamasında incelenmesi” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 408-413, Kahramanmaraş
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Agar, I,T., N. Kaska, T. Hicyakmazer, H. Aktas, 1994. “Effect of modified atmosphere (MA) packing on the quality of iceberg lettuce during cold storage and shelf-life”, International Symposium on New Applications of Refrigeration to Fruit and Vegetables Processing, p: 317-322 , İstanbul, Türkiye
 • 2 Bar-Tal, A., B. Aloni, L. Karni, H. Aktas, 2003. “Nutrition of protected fruit vegetables”, The 2003 Dhalia Greidinger Symposium Nutrient Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, The International Fertiliser Society, Proceeding, 527:1–20, İzmir, Türkiye.
 • 3 Erdal, I., Aktas, H., Kucukyumuk, Z., Daler, S., Özen, Ö. and Gencer, K. (2013) "Effects of Different Growing Mediums on Nutrient Concentration of Eggplant in Soilless Culture" Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: AGR2013-0580.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 1st International Symposium on Cucurbits, 20-23 May 1997, Adana- TURKEY
 • 2 ISHS Symposium on Greenhouse Management For Better Yield and Quality In Mild Winter, Climates, Antalya- TURKEY.
 • 3 Intensive Vegetable Production under Various Growing Conditions, ISRAEL
 • 4 XIth EUCARPIA (Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant) 2001 Antalya- TURKEY
 • 5 Breeding course for vegetables genotypes, 20-28 May 2004, Adana- TURKEY
 • 6 Proceedings of the International Symposium on Sstrategies towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate, April 7-10, 2008, Antalya-TURKEY
 • 7 SEST 2009; 5th International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops: Integrating Methods for Producing More with Less. 27 September 27- October 1, 2009, Murcia-Almeria/ SPAIN
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu 14-17 Eylül 1999, Ankara
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 MASHAV- Araştırma Bursu (VOLCANI CENTER) İsrail, 2002
 • 2 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL, MASAV-Bursu
 • 3 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
 • 4 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL MASAV-Bursu
 • 5 Humboldt University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Berlin-Almanya Leonardo Vinci Eğitim Bursu
 • 6 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet-Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
 • 7 Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL -MASAV-Bursu
 • 8 The Volcani Center, ISRAİL -MASAV-Bursu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- YÖK Bursu
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Agricultural Research Organiziation, VOLCANI CENTER, Israil.
 • 2 University of California, Department of Plant Sceience, Davis, CA, US
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Domatesin lezzeti geri geliyor. http://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/69777--domatesin-lezzeti-geri-geliyor http://www.dailymotion.com/video/xskpfl_domatesin-lezzeti-geri-geliyor_news http://www.haberler.com/domatesin-lezzeti-geri-geliyor-3832582-haberi/
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çukurova Universitesi, Karaislı MYO, Müdür Yrd. Teknik Prog. Başk.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aktas, H. Bazı Göbekli Şikori (Cichorium intybus L.) Çeşitlerinin Çukurova Koşullarındaki Gelişmesi ile Hidroponik ve Substrat Yöntemlerinde Yetiştirilmeye Elverişliliği, Çukurova Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Adana
 • Doktora Tezi
 • 1 Aktas, H. Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı.Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü Anabilim Başkanlığı,Adana
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Society for Horticulture Science
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype
 • 2 Genotypic variation in the response of tomato to salinity.African Journal of Biotechnology (AJB-08-1179)
 • 3 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY LONG TERM SALINITY INDUCED GROWTH AND STOMATAL BEHAVIOUR IN STRAWBERRY PLANTS
 • 4 AJAR-10-229 Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey). African Journal of Agricultural Research
 • 5 ABJ-1540 Modelling the effect of temperature on seed germination in some cucurbits African Journal of Agricultural Research
 • 6 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2577 Title: Genetic variability of root size system and its constitutive traits in hot pepper (Capsicum annum L.)Scientia Horticulturae Article Type: Research Paper
 • 7 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI2733 Title: Genetic diversity for mineral accumulation in foliage of Chenopodium spp. Article Type: Research Paper
 • 8 Scientia Horticulturae Manuscript Number: HORTI3297 Title: The impacts of sodium chloride on root growth, cell division, and interphase silver-stained nucleolar organizer regions (AgNORs) in root tip cells of Allium cepa L.
 • 9 Influence of increased salinity on physiological responses of hydroponic 2 grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.).Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-1010-1358)
 • 10 Fruit yield and quality of Santa Teresa lemon on seven rootstocks in Adana (Turkey).AJAR-10-229.African Journal of Agricultural Research
 • 11 A Protocol For in Vitro Shoot and Root Regeneration from The Apical Domes Under Different Paclobutrazol Cultar (PP 333) and Alar-85 (Daminozide) Concentrations on Apple, Malus domestica cv. Amasy and Starking Delicious and M9 Rootstock. African Journal of Biotechnology (AJB-10-1456)
 • 12 The Effect of Salt Stress on Growth, Chlorophyll Content, Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes of Pumpkin Seedling.African Journal of Agricultural Research (AJAR-11-668)
 • 13 Manuscript Number: HORTI9440 Dergi Adı: Scientia Horticulture Screening for Salt Stress Tolerance in Pepper Accessions to be Used as Rootstocks
 • 14 Diversity Analysis in Chilli Pepper using DNA Markers and Morphological Descriptors. Scientia Horticulturae. Manuscript Number: HORTI10773
 • 15 High-throughput microsatellite marker discovery from Capsicum annuum varieties Mandarin and Blackcluster Next-Generation Sequence data.HORTI10797. Elsevier Editorial System(tm) for Scientia Horticulturae
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Salinity Response of Grafted Vines Depends on the Shoot Genotype.T Ü R K TARIM VE ORMANCILIK D E R G İ S İ, TAR-0808-7
 • 2 Genetic Relationships Among Various Sihke Melon Landraces, Yuzuncu Yıl University, Journal of Agriculture Sciences, 22(3): 147-154
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 DERİM DERGİSİ Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Fide Döneminde Tuza Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 2 Medine Çiçeği Yetiştiriciliği Üzerine Farklı Azot Dozlarının Etkileri, Cukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Kayıt no: M2012-6
 • 3 Iris germinica (süsen) de GA3 uygulamalarının Gelişme Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, M2012-5
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Physiological and biochemical mechanisms leading to blossom-end rot in greenhouse grown –peppers, under saline water. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 2 Oxygen radicals production, in pepper (Capsicum annuum L.) fruit, by manganese, zinc and calcium in relation under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 3 Molecular and physiological mechanism of grafting vegetables. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 4 Advanced Techniques and Technologies in Greenhouse Management. LDV-Project;TR/05/A/F/EX 1543. Humboldt University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. Berlin-Almanya
 • 5 Characterize some physiological and biochemical properties of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 6 Characterize some of grafted plants grown under salinity stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 7 Physiological mechanisim some of grafted tomato and melon plants grown under salinity and heat stress. Department of vegetable Crops, Agricultural Research Organization, The Volcani Center, Bet- Dagan- ISRAİL
 • 8 Rootstock Delivery of PGIP for Pathogen Protection in Grafted Tomatoes, Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA, USA- BARD Project Number: US-4309-10,
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BAP-BB–2003/03-Yüksek sıcaklıklara dayanıklı domates genotiplerinin seçilmesi. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 2 ZF2003-BAP11- Domateslerde görülen çiçek burnu çürüklüğünde tuzluluğun rolü ve genotip reaksiyonu.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 3 HUBAK-767- Sera biber yetiştiriciliğinde farklı budama şekillerinin bitki büyümesi, meyve kalitesi ve verim üzerine etkileri. Harran Universitesi Araştırma Fonu. (HÜBAK )
 • 4 2773-YL-11- Topraksız domates yetiştiriciliğinde kullanılan farklı ortamların verim, kalite ve bitki besin elementi tüketimi üzerine etkileri,SDÜ- Yüksek Lisans Tez Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 FBB-9255-Bazı göbekli şikori (Cichorium intybus L.) çeşitlerinin Çukurova koşullarındaki gelişmesi ile hidroponik ve substrat yöntemlerinde yetiştirilmeye elverişliliği.
 • 2 ZF99-9- Karpuzun topraksız yetiştiriciliğinde değişik substratların bitki gelişimi, verim ve meyve kalitesine etkiler, Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi,
 • 3 ZF99.10- Alçak tünel altında karpuz yetiştiriciliğinde farklı mikoriza türleri ve uygulama biçimlerinin verimlilik ve verimlik unsurlarına etkileri.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi,
 • 4 FBE-98D1-Biberde tuza dayanıklılığın fizyolojik karakterizasyonu ve kalıtımı. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 5 ZF2002-BAP65-Fasulyelerde tuzluluğa tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması için paremetrelerin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 6 ZF2003-BAP10- Dihaploid kavun hatlarında ve bunların melezlerinde tuza tolerans bakımından genotipsel farklılıkların ortaya çıkarılması.Çukurova Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi
 • 7 Tubitak-2209- Topraksız Tarımda Kullanılan Farklı Yetiştirme Ortamlarının Patlıcan Verimi ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
VERDİĞİ DERSLER
Topraksız Tarım Teknikleri
Sebzelerde Yeni Gelişmeler
Genel Sebzecilik
Mesleki Uygulama II
Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri
Dönem İçi Staj II
Mezuniyet Çalışması II
Fide Üretim Tekniği
Topraksız Tarım
Genel Sebzecilik
Genel Sebzecilik
Genel Sebzecilik
Sebze Yetiştiriciliği I
Sebzecilikte İyi Tarım Uygulamaları
Topraksız Tarım Teknikleri
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Yukarı çık