Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sema KALE ÇELİK
Adı Soyadı Doç. Dr. Sema KALE ÇELİK
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118563
E-Posta semakale@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.6.1987
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 8.1.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 1.7.2004
İLGİ ALANLARI
Drenaj ve arazi ıslahı, Tuzluluk, Sulama suyu kalitesi, Bilgisayar modelleme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cömert A. ve Kale Çelik S. 2017. Farklı Toprak Bünyelerinde Sulama Suyu Bor Düzeylerinin Fasulye Bitkisi Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 21(3): 323-331.
 • 2 Kale Çelik S., Madenoğlu S., Sonmez B., Avag K., Turker U., Cayci G., Kutuk C., Heng L. 2017. Assessment of effects of different irrigation water regime on winter wheat yield and water use efficiency. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, pp:93-97.
 • 3 Tekeli G. and Kale Celik S. 2017. Impacts of irrigation water salinity on leaf carbon isotope discrimination, stomatal conductance and yields of sweet corn (Zea mays saccharata). Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LX, pp; 407-412.
 • 4 Kale Çelik S., Madenoğlu S., Sonmez B., Avag K., Turker U., Cayci G., Kutuk C., Heng L. 2017. Assessment of effects of different irrigation water regime on winter wheat yield and water use efficiency. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, pp:93-97. Print ISSN 2285-6064
 • 5 Arıcan B. ve Kale S. 2016. Farklı Sulama Suyu Tuzlulugu Kosullarında Degisik Hidrojel Dozlarının Seker Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):08-16
 • 6 Karakoç B. ve Kale S. 2016. Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri.Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):1-7
 • 7 Kale S. 2016. Validation and Testing of AquaCrop Crop Water Productivity Model for Winter Wheat under Rainfed and Irrigated Conditions in Turkey . Scientific papers series A. Agronomy. 2016 (4):308-315
 • 8 Kale S. and Karabulut A. 2015. Mapping of Soil Salinity Predicted by Drainmod for Drained and Undrained Conditions in Irrigated Lands. Proceeding of 21st Annual International Scientific Conference of Research for Rural Development. Volume 1:17-12
 • 9 KALE S. 2012. Impact of drained and un-drained soil conditions on water table depths, soil salinity and crop yields. African Journal of Agricultural Research Vol. 7(19), pp. 2935-2945.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KALE, S. TARI, A.F ve DİNÇ N. 2009. Kurak Koşullarda Sulanan Alanlarda Kontrollü Drenajın Rolü. I. Ulusal Çölleşme ve Kuraklık Sempozyumu, Konya.
 • 2 KALE S. 2007. Sulama Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi. Orta Asya Cumhuriyetleri Sulama Suyu Yönetimi Çalıştayı. FAO-Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 36-47. Ankara
 • 3 HALİTLİGİL M.B., ONARAN H., SÖNMEZ B., KIŞLAL H., NAM M., KALE S. ve ERGÜL F. 2006. Hafif Bünyeli Topraklarda Değişik Münavebe Sistemlerinde Organik Madde, Azot Gübrelemesi ve Damla Sulama+Fertigasyon Planlamasının Nükleer ve İlgili teknikler Kullanılarak Araştırılması. IV. Ulusal Patates Kongresi. Sayfa: 227-231. Niğde.
 • 4 ÇİZİKCİ, S. ve ERÖZEL, A.Z. 2003. Kontrollü Drenaj Sistemlerinin Planlanması, İşletilmesi ve Yönetimi. 2. Ulusal Sulama Kongresi. Sayfa 112-224. Kuşadası, Aydın
 • 5 ÇİZİKCİ, S., SÖNMEZ, B., ERSÖZ, İ. K., AVCI, K.ve ÖZER, N. 2002. Drainmod Modeli ile Drenaj Sistemlerinin Planlanması. Su Havzalarında Toprak Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu. Sayfa: 515-521, Hatay
 • 6 SÖNMEZ, B., GÜVEN, E., ÇİZİKCİ S., AGAR, A. ve BAHÇECI, İ. 2001. Drenaj ve Arazi Islahı Çalışmalarında Toprak Tuzluluğu ile Halofit Vejetasyonu İlişkileri ve Önemi. 1. Sulama Kongresi. Antalya
 • 7 ÇİZİKCİ, S. ve ERÖZEL, A.Z. 1999. Sulama Suyu Kalitesinin Ispanak Bitkisinin Çimlenme ve Verimine Etkisi. VII. Kültürteknik Kongresi. Sayfa: 181-188. Kapadokya, Nevşehir
 • 8 ÇİZİKCİ, S. 1997. Geotekstillerin Topraksu Yapılarında Kullanım Olanakları ve Özellikleri 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi. Sayfa: 641, Uludağ, Bursa
 • 9 ÇİZİKCİ, S. ERÖZER A.Z ve ÖZTÜRK, A. 1997. Drenaj sistemlerinin Planlanmasında Drainmod Modelinin Kullanımı, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi. Sayfa: 522, Uludağ Bursa
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sulama Suyu Kalitesinin Ispanak Bitkisinin Çimlenme ve Verimine Etkisi.
 • Doktora Tezi
 • 1 DRAINMOD Simülasyon Modelinin Ankara Koşullarında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı toprak bünyelerinde sulama suyu bor düzeylerinin fasulye bitkisi verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi
 • 2 Farklı Sulama Suyu Tuzlulugu Kosullarında Degisik Hidrojel Dozlarının Seker Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkileri
 • 3 Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri
 • 4 Mısırda Farklı Kalitedeki Sulama Sularının Karbon (13C/12C) İzotopik Değişimine ve Stoma İletkenliğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KALE, S. Evaluation of Carbon (13C/12C) and Oxygen (18O/16O) isotopic discrimination in wheat under water stress conditions and their relation with crop temperature indexes (International Atomic Energy Agency - 2007-2011)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Drip Irrigation-Fertigation Scheduling, Nitrogen Fertilization and Organic Matter Investigations by Using Nuclear and Related Techniques under Different Rotation Systems (International Atomic Energy Agency, 2005/2009 extended until 2014)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı toprak bünyelerinde sulama suyu bor düzeylerinin fasulye bitkisi verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi
 • 2 Farklı Sulama Suyu Tuzlulugu Kosullarında Degisik Hidrojel Dozlarının Seker Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkileri
 • 3 Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri
 • 4 Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından (18O/16O ve 13C/12C) yaralanılarak bitki su kullanım (transpirasyon) etkinliğinin belirlenmesi. TUBİTAK 1001 projesi.
 • 5 Kesikköprü-Köprüköy Ovasında TETransGeo Modeli Kullanılarak Toprak Profilinde Biriken ve Yeraltısuyu Kirliliğine Neden Olan Tuz ve Bor Kapsamının Tahmini. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TAGEM_BB_TOPRAKSU - 2006/11. 2002-2006.
 • 6 DRAINMOD-S Simülasyon Modeli ile Sulanan Alanlarda Toprak ve Drenaj Suyu Tuzluluğunun ve Tuzluluktan Kaynaklanan Verim Azalmasının Tahmini. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Proje No: KHGM-01230A01.2001-2005.
 • 7 DRAINMOD Simülasyon Modeli ile Drenaj Sistemlerinin Planlanması. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Proje No: KHGM-97230A01-97230HO1. 1997-2001.
 • 8 Değişik Tuzluluk, SAR ve Ca:Mg Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanağın Çimlenme ve Verimine Olan Etkileri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Proje No: 532-2/A-609. 1997.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Farklı oranlarda seyreltilmiş deniz suyu ve yıkama oranlarının ıspanagın (Spinacia oleraceal.) gelişim ve verimi üzerine etkileri
 • 2 Sodyumlu Topraklarda Gidya ve Zeolitin Islah Materyali Olarak Kullanılma İmkanlarının Araştırılması, 2010
 • 3 Toprak - Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Araştırma Laboratuvarları Yönetim Sistemi Ve Bilim Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi.
 • 4 Türkiye Topraklarının Bor Düzeylerinin Belirlenmesi, 2010
 • 5 Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Proses Soğutma Suyu Çamurunun Tarımda Değerlendirilmesi, Ereğli Demir Çelik İşletmesi T.A.Ş. Destekli, 2007
 • 6 Türkiye Büyük Millet Meclisi Peysaj Alanı Verimlilik Durumu, TBMM Destekli, 2004
 • 7 İç Anadolu Bölgesi Halofitik Vejetasyonunun Ekolojisi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Proje No: KHGM-99240A01. 1995-1999.
 • 8 Sabit Dozda Tekrarlamalı Jips Uygulaması ile Tuzlu, Sodyumlu ve Borlu Toprakların Islahı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Proje No: 522/A101.1992- 1997.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Second Regional Conference on Water Demand Management and Pollution Control. 2003. ESCWA/FAO, Sharm Al-Sheikh, Egypt
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 National Workshop on Central Asia Irrigation Water Management.Soil Fertilizer and Water Management Central Research Institute, 12 - 14 September 2007, Ankara/TURKEY
 • 2 National Workshop on Nuclear and Related Techniques in Soil - Plant – Water - Nutrient Relations-13C, 15N, 32P, Neutron Probe and EnviroScan Techniques.Turkey Atomic Energy Authority, 27 - 30 November 2006, Ankara/TURKEY
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Final Research Co-ordination Meeting of the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project, December, 2012. Vienna/Austria
 • 2 California Davis University, Department of Land, Air and Water Resources. YÖK bursu, California/ USA, 2011
 • 3 The 3th Research Co-ordination Meeting of the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project, December, 2010. VIETNAM
 • 4 The Second Research Co-ordination Meeting of the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project21 June - 02 July 2009. Beijing/CHINA
 • 5 12th International Course on Irrigation System Management. Department of Irrigation and Drainage Malaysia. 10/29 November 2008. Kuala Lumpur/ MALAYSIA
 • 6 Technical Training on Use of Nuclear and Related Techniques in Studies of Crop Nutrition and Water Management. International Atomic Energy Agency (IAEA), Soil Science Unit, Agency’s Laboratories, Seibersdorf, Viyena / AVUSTURYA, 2006 ve 2007
 • 7 26 November 2004 – 2 July 2005 : Sustainable Agriculture, Land and water research management CIHEAM-IAMB, Bari / ITALY
 • 8 15 - 27 October 2002 : Advanced Short Course on advances in soil salinity and drainage management to save water and protect the environment. CIHEAM-IAMB, Alger / ALGERIA
 • 9 15 August 1998 – 15 April 1999 : Long term, intensive training on irrigation, drainage and water management modeling technology. Drainage theory and principles on which the model is based and application of model laboratory and field work to learn how to determine soil property and site parameter inputs to the model and practice in the use of the model for range of applications. Biological&Agricultural Engineering Department of NC State University, Raleigh, North Carolina / USA
 • 10 19 - 30 April 1998 : Sustainable Use of Non Conventional Water Resources in the Mediterranean Region. ICARDA and CIHEAM-IAM.B, Aleppo / SYRIA
 • 11 Water Management Course at Irrigation Department of Lincoln University, Conceptual soil moisture (CSMM) model, Soil Water Infiltration Movement (SWIM) model and DRAINMOD computer model, 16 March - 25 May 1996, Canterbury / NEW ZEALAND
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Society for Halophyte Utilization
 • 2 Kültürteknik Derneği Üyesi
 • 3 American Society of Agricultural Engineers (ASAE)
 • 4 Toprak İlmi Derneği Üyesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Plant & Soil Science
 • 2 Journal of Scientific Research and Reports
 • 3 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • 4 Topraksu Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • 2 Topraksu Dergisi
 • 3 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • 4 African Journal of Agricultural Research
 • 5 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Plant & Soil Science
 • 2 Journal of Scientific Research and Reports
 • 3 Journal of Scientific Research and Reports
 • 4 Journal of Agricultural Science and Thecnology (JAST)
 • 5 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 6 Tarım Bilimleri Dergisi
 • 7 Environmental Science and Pollution Research
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Su Yönetimi Bölüm Başkanlığı (1998-2010)
 • 3 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Üyesi (2008-2012)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Soil-Water-Plat-Athmosphere relationships. USA, California Davis University, Environment and Plant Science Department.06 August -22 October.
VERDİĞİ DERSLER
Drenaj ve Arazi Islahı
İklim Değişikliği ve Kuraklık
Kuraklık ve Etkileri
Kültürteknik
Meteoroloji
Ölçme Bilgisi
Seminer (I)
Seminer I
Su Getirme
Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Marjinal Suların Kullanım Olanakları
Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Marjinal Suların Kullanımı
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Sulama ve Drenajda Bilgisayar Tahmin Modelleri
Tarımda Atıksu Yönetimi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tez
Uzmanlık Alan Dersi (I)
Uzmanlık Alan Dersi (II)
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi IV
Uzmanlık alan II
Uzmanlık alan IV
Yukarı çık