Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Banu ESENCAN TÜRKASLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111389
E-Posta banuturkaslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 19.6.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.2.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 5.8.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The main problem of developing universities in Turkey: Learning with foreign language
 • 2 Science Education with the method of learning by doing", Procedia Social and Behavioral Sciences
 • 3 Mobile Science and art in preschool", Procedia Social and Behavioral Science
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Synthesis of MoS2 Nanotube/Polythiophene Composite by Atmospheric Pressure RF Glow Plasma
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Atmosferik Plazma yöntemiyle polifuran/tungsten (III) oxide (PFu/WO3) ve politiyofen/tungsten (III) oxide (PTH/WO3) nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
 • 2 Biyopolimer sistemler için Atmosferik Plasma Uygulamalari
 • 3 Iletken Polimer/Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Incelenmes
 • 4 Poli(2-kloranilin)//Kirmizi Çamur Nanokompozitlerinin Termal Özelliklerine Kirmizi Çamurun Etkis
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık