Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seda TÖZÜM AKGÜL
Adı Soyadı Dr. Seda TÖZÜM AKGÜL
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Denetimi
Telefon
E-Posta sedatozum@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 24.6.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 8.7.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TOZUM AKGÜL S., BEKAROĞLU KAPLAN S. S., KİTİS M., YİGİT N.Ö., (2017) The effect of particle size on the catalytic ozonation of natural organic matter by using iron coated pumice, 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 YİGİT, N. O., TOZUM AKGUL, S., HARMAN, B. I., KAPLAN BEKAROGLU, S.S., KİTİS, M., 2017. Selenium uptake from waters using natural and waste materials, XVI International Clay Conference (ICC 2017), July 17-21, Granada, Spain.
 • 2 TÖZÜM AKGÜL S., KİTİŞ M., YİĞİT N.Ö. (2015). The Adsorptive Removal of Natural Organic Matter from Waters Using Various Original/Modified Natural Particles and Waste Materials. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pomza ile Zeytin Atıksularından (Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi (Danışman: Yrd.Doç.Dr. H. Cahit Sevindir), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta 2009.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sulardan Selenyum ve Doğal Organik Maddenin Çeşitli Doğal ve Endüstriyel Atık Malzemeler Kullanılarak Giderilmesi (Danışman: Doç. Dr. Nevzat Özgü Yiğit). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sulardan Selenyum ve Doğal Organik Meddenin Çeşitli Doğal ve Endüstriyel Atık Malzemeler Kullanılarak Giderilmesi. SDÜ, BAP 3277-D2-12. Araştırmacı, (2012-2015).
 • 2 Pomza ile Zeytin Atıksularından (Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi, SDÜ-BAP, Araştırmacı, Proje No.: 1624-YL-08
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd. Yrd. (2011-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Atıkların Geri Kazanımı
Atıksuların Arıtılması
Biyoloji
Çevre Ekonomisi
Çevre Esasları
Çevre Kimyası
Çevre Kimyası ve Laboratuar Teknikleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ekoloji
Ekolojiye Giriş
Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
Genel Mikrobiyoloji
Hava Kirliliği ve Denetimi
Hava Kirliliği ve Kontrolü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Katı Atıklar
Mesleki Yabancı Dil
Seminer
Su Kirliliği ve Kontrolü
Su Temini ve İçme Sularının Arıtılması
Su Temini ve İçme Suyu Arıtımı
Temel İşlemler
Yönlendirilmiş Çalışma
Yukarı çık