Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İnan GÜMÜŞ
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi İnan GÜMÜŞ
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon +902465312622/126
E-Posta inangumus@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/inangumus
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 22.5.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Anadolu ve Rumeli Ağızları, Türkiye Türkçesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi.
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜMÜŞ, İnan, Kitâbu Tecvîd Fî Kelâm-ı Kur'âni'l-Mecîd [Giriş-İnceleme (Fiiller)-Metin-Seçmeli Sözlük-Tıpkıbasım], Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Isparta 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Kitâbu Tecvîd Fî Kelâm-ı Kur'âni'l-Mecîd [Giriş-İnceleme (Fiiller)-Metin-Seçmeli Sözlük-Tıpkıbasım]", SDÜ-BAP, Proje Nu.: 2136-YL-10, 2013 (Yürütücü: Prof. Dr. Osman YILDIZ).
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölümü Başkanlığı (2015-).
 • 2 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Başkanlığı (2013).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Komisyon Üyeliği, Isparta 16-18 Mayıs 2012.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- 2016).
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Türkçe
Sunum Teknikleri
Türk Dili I
Türk Dili II
Türkçe Hazırlık (Yabancı Uyruklu Öğr.)
Yukarı çık