Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Güvenç NEGİZ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güvenç NEGİZ
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Ormancılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Avcılık Ve Yaban Hayatı
Telefon 2463512900
E-Posta mehmetnegiz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 30.6.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 1.7.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 15.5.2013
İLGİ ALANLARI
Orman Ekolojisi Biyolojik Çeşitlilik İstatistik
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tolunay,A., M .G.Negiz , M. Cengiz , N. Zurnacı ve V. Ayhan.,2012. Isparta-Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Değerlendirme Projesi ve Kazanılan Deneyimler, 2. Kırsal Turism Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • 2 Özkan, K., Negiz, M.G., Şentürk, Ö., Kandemir, H., 2012, Göller Bölgesi'ndeki Bazı Önemli Rekreasyon Alanları ve Onların Ekolojik Özellikleri, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 2012, Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012, 587-596,Detay Yayıncılık, Kemer-Antalya.
 • 3 ÖZKAN, K., UYSAL, B., MERT, A., SÜEL, H., GÜLSOY, S., NEGİZ, M.G., ESER, Y., EREM, N.G., DOĞAN, G., TULUM, C., ARSLAN, H., MERDAN, R., YILDIRIM, Y., AKYÜREKLİ, Ö., ÇETİNKAYA, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 944-953, Isparta
 • 4 ÖZKAN, K., SÜEL, H., ESER, Y., NEGİZ, M.G., GÜLSOY, S.,MERT, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 965-975, Isparta.
 • 5 ÖZKAN, K., GÜLSOY, S., MERT, A., ESER, Y., ŞENTÜRK, Ö., SÜEL, H., NEGİZ, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta
 • 6 SÜEL, H., GÜLSOY, S.,MERT, A., ., NEGİZ, M.G.,ESER, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Fikirlerinin Zamana Göre Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 936-943, Isparta.
 • 7 Özdemir,İ., Özkan K., Şentürk, Ö., Suel H., Mert A., Gülsoy, S., Eser Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur - Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisiyle Haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim Kayseri (Erişim Tarihi:16/11/2008).
 • 8 Özkan, K, Süel, H., Negiz,M.G., Uçar, R., AKKAYA, O., İzmir Bergama Bölgesi Kozak Yaylasın'da Fıstıkçamının Kozalak ve Tohum Özellikleri ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı s.65., Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,2007
 • 9 Negiz M.G., Gülsoy, S., Örnek Alanlar Arasındaki Benzerlik Değerleri İle Bitki türlerinin Dağılımında Etkili Olan Yetişme Ortamı Faktörlerinin Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt/1 K.T.Ü. Orman Fakültesi, 2004
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülsoy, S., Süel, H., Negiz, MG., Özkan, K. 2011. Ecological properties of Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.): A case study from Buldan district ,Denizli-Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.125-134
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta-Yukarıgökdere (Eğirdir) Yöresi'ndeki Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırılması ve Haritalanması, Orman Mühendisliği ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Doktora Tezi
 • 1 Negiz, MG., 2013. Gölhisar (Burdur) Yöresinde Odunsu Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 187 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kurt, E.Ö. 2017. Dedegöl (Yenişarbademli) Yöresinde Alfa Bitkisel Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası 2009. "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik İçin Gelecek Sagala-Sun Eskiden Ağlasun Burdur". Proje No:WBDM556745, Proje Yürütücüsü: SAGALASUN grubu adına proje yasal sahibi: F. Ebru TOSUN.[The World Bank 2009. Protection and Sustainable Use of Resources: Future for Youth in Rural Areas Sagala-Sun Burdur. No:WBDM556745, Coordinator of Project: F. Ebru TOSUN]
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Negiz, M.G., Aygül, T.İ., SDÜ-BAPKB-5030-YL1-17. Kurucuova Yöresinde Odunsu Tür Zenginliğinin Yetişme Ortamı Faktörlerine Göre Dağılımı (Bütçe: 3986,25 TL)
 • 2 Negiz, M.G., Çınar, K., SDÜ-BAPKB-5031-YL1-17. Karaçam (Pinus nigra) Türünün Verimlilik Ve Dağılım Özellikleri Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler: Isparta-Yenişarbademli Örneği (Bütçe :4646,50 TL)
 • 3 Negiz, M.G., Kurt, E.Ö. SDÜ-BAP-4817YL1-16. Dedegöl (Yenişarbademli) Yöresinde Alfa Bitkisel Tür Çeşitliliği İle Yetişme Ortamı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler (Bütçe :4751,00 TL)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Negiz, M.G., 2017 (Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291600475 No'lu Proje, Bütçesi: 44.457 TL 09 - 15 Ocak 2017, Antalya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 2 Negiz. M.G., (2017 Eğitmen). Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291700039 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) Bütçesi:46.500 TL 11-17 Eylül 2017, Antalya-Alanya. http://www.kantitatifekoloji.net/biyolojikcesitlilik/index.php?page=duzenlemekurulu
 • 3 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2219 Nolu Destek Programı-(Eğitmen) 1059B291500285 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI"" isimli etkinlik, Bütçesi:45487 TL (25 - 31 Ocak 2016/ ANTALYA) http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/
 • 4 TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme -2219 Nolu Destek Programı- (Eğitmen)-1059B291500065 nolu "DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI"" isimli etkinlik, Bütçesi:45380 TL (30 Kasım - 6 Aralık 2015/ ANTALYA) http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/
 • 5 Negiz, MG. 2014.(Eğitmen) 2217 Nolu TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Programı dahilinde 1799B031300346 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:16285 TL
 • 6 Negiz, MG. 2014.(Eğitmen) TUBİTAK-2229 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI dahilinde 1059B291400027 nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. 13-19 Ekim 2014 Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:45.947,00 TL
 • 7 Tabiat Ana ve Biz.(2014) TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:213B543 Negiz, M.G., (Uzman, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL https://tab.sdu.edu.tr
 • 8 Burdur-Gölhisar Yöresinde Odunsu Tür Çeşitliliği ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler BAP Proje No:2491 D-10
 • 9 Tabiat Ana ve Biz.(2012) TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B114, Negiz, M.G., (Uzman, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL https://tab.sdu.edu.tr
 • 10 Kızıldağda Doğa Eğitimi. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:112B126, Negiz,M.G., (Eğitmen, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, http://kde.sdu.edu.tr
 • 11 Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesi'nin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri (Tübitak-Tovag Proje No: 106 O 620)
 • 12 1. Isparta-Yukarıgökdere (Eğirdir) Yöresi'ndeki Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırılması ve Haritalanması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Proje No: 1678-YL-08, ISPARTA
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2015. Başvuru No: 327922. Yayın Adı: "DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS AND INDICATOR SPECIES AFFECTING THE DISTRIBUTION OF Origanum onites L.: A CASE STUDY FROM THE LAKES DISTRICT, TURKEY" Vol:13 (4,PP. 1013-1019, 2014).
 • 2 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2011. Başvuru No: 240814, Yayın Adı: "Soil loss prediction using universal soil loss equation(USLE) simulation model in a mountainous area in Aglasun district, Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(24,ISSN 1684–5315, pp. 3589-3594-2011-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Türünün Yapraklarında Uçucu Yağ Miktarı ve Bileşenleri. Bilge International Journal of Science and Technology Research. 2017(1)-(2)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Özkan K., Çelik H., 2015. Antalya Ovacık Dağı Yöresi'nde Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Editör: Oğuzhan Sarıkaya-2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü. Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 'Mülkiyet Koruma ve Güvenlik' Bölüm Başkanlığı
 • 3 S.D.Ü. Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO Müdür Yardımcılığı
 • 4 Sütçüler Prof.Dr Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 5 Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı 2010-2011
VERDİĞİ DERSLER
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Doğa ve Av Turizmi
Ekoloji
Ekosistem Karakteristikleri
İstatistik
JEOLOJİ
Jeoloji ve Arazi Bilgisi
METEOROLOJİ VE KLİMATOLOJİ
Odun Dışı Orman Ürünleri
Odunsu Bitkiler
Orman Amenajmanı Esaları
Orman Ekolojisi
Orman Ekosistemlerinde Bitkisel Tür Çeşitliliği
Orman Ekosistemlerinde Gösterge Tür Analizleri
Orman İşletme Ekonomisi
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Ormancılık Bilgisi
Otsu Bitkiler Sistematiği
Standardizasyon
Yangın Ekolojisi
Yukarı çık