Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sermin GÖKSU KARAGÖZ
Adı Soyadı Dr. Sermin GÖKSU KARAGÖZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kimya Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111753
E-Posta sermingoksu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 9.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.1.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 3.1.2014
İLGİ ALANLARI
Katıldığı Kurslar: Uygulamalı Kemometri Yaz Okulu,9-14 Haziran 2009,Atatürk Üniversitesi,Erzurum
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Göksu, S., Aktaş, A.H., Çilek, E.C., 2009, The Kinetics of cyanidation of the Gümüşköy silver ore, SDÜ FBE Dergisi, 13 (2),173-177
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÖKSU KARAGÖZ Sermin, YILMAZER Mustafa,ÖZKAN Gülcan,CARBONELL- BARRACHINA Ángel A., KIRALAN Mustafa, RAMADAN Mohamed Fawzy, 2017. Effect of cultivar and harvest time on C6 and C5 volatile compounds of Turkish olive oils
 • 2 Yilmazer M, Goksu Karagoz S, Ozkan G, Karacabey E,. Aroma transition from rosemary leaves during aromatization of olive oil. Journal title: Journal of Food and Drug Analysis, 2 4, 2 9 9 -3 0 4 (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.jfda.2015.11.002
 • 3 Aktaş, AH., Karagöz, SG., 2016. Application of independent component analysis, principal component regression and partial least squares methodologies for the simultaneous potentiometric titration of some amino acids. RSC Advances, DOI: 10.1039/C6RA09773A, 2016, 6,69902-69908.
 • 4 Aktaş, A.H., Göksu, S., 2010. Spectrometric Determination of Levofloxacin and Norfloxacin in Tablets by Multivariate Calibration Approach, Reviews in Analytical Chemistry, 29(2),81-92.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Göksu, S., Aktaş, A.H.,Levofloksasin ve Norfloksasin Maddelerinin Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemiyle Spektrometrik Tayini, 29.Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ''Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 ''Yapay Karışımlar İçindeki Amino asitlerin Kemometrik Tayini'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ''Yapay Karışımlar İçindeki Amino asitlerin Kemometrik Tayini'' S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 2054-D-09.
 • 2 "Siyanisitler İçeren Gümüş Cevherlerinin Siyanür Liçinde Siyanisit-Çözünme Kinetiği İlişkisi ve Gümüş Çözünme Veriminin Artırılması" S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 1444-YL-06.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (UBYT), 2010.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kemometri Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık