Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nurcan YAĞMURLU
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Nurcan YAĞMURLU
Birimi Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon 24651127391417
E-Posta nurcannegiz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.6.2009
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Bekçi, İ., Negiz, N.,2011, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Uygulanması, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.30, S.2, ss.119-136.
  • 2 Bekçi, İ., Özboyacı, M., Negiz, N.,2010, Halka Arzın Şirketlerin Performansı Üzerine Etkisi ve İMKB'de Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.2,S.2, ss.33-52.
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Kayalar, M., Yağmurlu, N., 2010. Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Senirken İlçe Ekonomisine Katkıları, Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 FaAliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, BAP Proje No: 1647-YL-08
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Finansman Teknikleri
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Dış Ticaret Muhasebesi
Dönem Sonu Muhasebe İşlemler
Elektronik Ticaret
Enflasyon Muhasebesi
Finansal Hizmetler Pazarlaması
Finansal Kurumlar ve Araçlar
Finansal Yönetim
Genel Muhasebe
Halkla İlişkiler
İhracaat Pazarlaması
Kambiyo İşlemleri
Konaklama Muhasebesi
Market Pazarlamacılığı
Muhasebe Denetimi
Sponsorluk
Şirketler Muhasebesi
Türk Vergi Sistemi
Vergileme Tekniği
Yukarı çık