Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Harun ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Harun ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İşletme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110590
E-Posta harunozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=UOIS69kAAAAJ
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 16.2.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 12.7.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 6.1.2016
İLGİ ALANLARI
Envanter Yönetimi, Üretim Planlama, Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları, Finansman Modelleri
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modelinde Borcun Taksitlerle Ödenmesi Problemlerine Model Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012.
  • Doktora Tezi
  • 1 Siparişe Dayalı Stok Kontrol Problemleri için Bulanık Matematiksel Modeller, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015.
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik 1
İstatistik 2
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler
Yöneylem Araştırması 1
Yöneylem Araştırması 2
Yukarı çık