Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Engin KEPENEK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Engin KEPENEK
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölge Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462118257
E-Posta enginkepenek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 11.6.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) 19.1.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 17.11.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Kepenek E., Gencel Z., 2010 Mekânsal Dizim Metodu ile Antalya Tarihi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Yeniden Değerlendirilmesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24-25-26 Kasım, İstanbul.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Romanların Kültürel Süreklilikleri Ve Sosyal İçermelerini Destekleyici Bütünleşik Kentsel Dönüşüm Planlaması İlkeleri Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi, Tubitak 3501-Kariyer, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Duygu Gökçe, Bursiyer
  • 2 Antalya Tarihi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Mekan Dizim Metodu ile Analizi, 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü Ziya GENÇEL, Yardımcı Personel
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)'nın desteği ile kampüs alanında hazırlanacak GÜLPARK (GÜL VADİSİ) Prosindende görev alma
  • Alanında yazılım üreticisi sahibi olmak
  • 1 Disaster Risk Analysis and Evaluation System
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık