Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nazlı Ceyla ANADOLU KILIÇ
Adı Soyadı Dr. Nazlı Ceyla ANADOLU KILIÇ
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sondaj Teknolojisi
Telefon
E-Posta nazlianadolu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 27.6.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 13.7.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖL. 29.6.2016
İLGİ ALANLARI
Depremsellik ve Tehlike Analizi, Gerilme Analizi, Kuvvetli Yer Hareketi Analizi, Sismoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ANADOLU N.C., KALYONCUOĞLU, Ü.Y. 2010, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 14 Sayı 1, Sayfa 84-94, Isparta.
 • 2 KALYONCUOGLU Ü.Y, ANADOLU N.C, BAYKUL A, EREK Y., 2010, "Isparta Şehir Merkezi Yüzey Toprağındaki Radyoaktivite Düzeyi" ,S.D.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 14 Sayı 1, Sayfa 111-119, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Deprem Riski Açısından Isparta-Anadolu Mahallesinin Makro-Mikro Bölgelemesi"
 • Doktora Tezi
 • 1 "Batı Anadolu'da Depremsellik, Gerilme Dağılımı ve Sismik Tehlike Analizi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Güneybatı Türkiye’deki Deprem Tehlike Parametrelerinin Belirlenmesi" SDÜ BAP
 • 2 "Güneybatı Anadolu Bölgesi'ndeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi" TÜBİTAK
 • 3 "Deprem Riski Açısından Isparta-Anadolu Mahallesinin Makro-Mikro Bölgelemesi" SDÜ BAP
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 6. Fenbilkon Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, 5-7 Mayıs 2014, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık