Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Pınar USTA
Adı Soyadı Dr. Pınar USTA
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111455
E-Posta pinarusta@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 25.6.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ AD. 19.1.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 17.6.2016
İLGİ ALANLARI
Sonlu elemanlar analizi, Deprem Mühendisliği, Yapıların Bilgisayar Modellemesi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, H.T., Filiz, M., Kaya, A.İ., Sütçü, A., Usta, P., Çiçekler, M., Bozkurt, C. 'Ahşap esaslı malzemelerden formaldehit emisyonu ve etkileri', Laminart, ISSN: 1303-037X, Nisan-Mayıs 2011, Sayı 73, 116-119
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A.I. Çarhoglu, P. Usta, K.A. Korkmaz,2015,Seismic Risk Assessment of Historical Eastern Turkish Buildings by Finite Element Analysis, Acta Physica Polonica A, Vol. 127, No:4.
 • 2 Melda Alkan Çakıroğlu, Pınar Zabin, Serap Ergün, A. Işıl Çarhoğlu, Ayşe Akkaş, 2014. A Research on the Approach of Employment Authorization Licence of the Construction Industry Employees, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143, 14 August 2014, Pages 270-273.
 • 3 Pınar Zabin, Melda Alkan Çakıroğlu, A. Işıl Çarhoğlu, Serap Ergün, Ayşe Akkaş, 2014. The Adequacy in Vocational Life of the Field Educations: The Sample of the Building Inspection Workers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143, 14 August 2014, Pages 256-259.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çay bitkisi atıklarından elde edilen kompozit levhanın mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine bir araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 İzmir Kent Merkezi Tarihi Yapılarının Deprem Davranışı ve Sismik Risk Değerlendirmesi İçin Yaklaşık Bir Yöntem Önerisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Filiz, M., Usta P., Çay Bitkilerinden Elde Edilen Kompozit Malzemenin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,2325-YL-10. Bitti.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İnternational Construction Congress 2012, (iconc2012), 11-13 October 2012, Düzenleme Kurulu & Kongre Sekreterliği. Isparta, TURKEY.
 • 2 International Joint Robotics Competition and Symposium 2009 (IJRCS 2009), May 2009, Isparta, Turkey.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 International Travnik University, Seminar, Historical Buildings
 • 2 International Travnik University, Seminar, Buildings and Earhquake
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye'de Afet Zararlarını Azaltma Çalışmaları: Mevzuat Açısından Genel Bir Değerlendirme, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2016
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Design of forward/reverse logistics with environmental consideration, International Journal of Supply and Operations Management, 2017
 • 2 Supply Chain Management Strategy mapping with agile parameters,International Journal of Supply and Operations Management, 2017
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Collage of Engineering, Michigan State University, Visiting Scholar, 2016
 • 2 College of Technology, Eastern Michigan University, Visiting scholar, 2015
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü E-Dergisi, Mizanpaj (2014-)
 • Alanında yazılım üreticisi sahibi olmak
 • 1 PARSİS, Parametrik Sismik Risk Değerlendirme Programı
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık