Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Fizik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114293
E-Posta ertankurkcuoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİZİK 4.7.1992
Yüksek Lisans UNİVERSTY OF ESSEX İNGİLTERE FİZİK 13.10.1997
Doktora ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FİZİK 21.7.2006
İLGİ ALANLARI
Lazer-Plazma Etkileşmeleri Nükleer Reaksiyonlar Radyasyon Fiziği
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 WARWICK P.J., BEHJAT A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S., NEELY D., TALLENTS G.J., WOLFRUM E: "A Study to Optimise the Temporal Drive Pulse Structure for Efficient Lasing on the Ge J=0-1, 19.6 nm Line" RAL Annual Report TR-96-066, p.39-40 (1996).
 • 2 BEHJAT A., TALLENTS G.J., KURKCUOGLU M., MCCABE S.P., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., NEELY D., WARWICK P.J., WOLFRUM E: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on Ionisation Balance in X-Ray Laser Media" RAL Annual Report TR-96-066, p.41-42 (1996).
 • 3 KURKCUOGLU M.E., NEELY D., TALLENTS G.J., BEHJAT A., LEWIS C.L.S., MCCABE S.P., MACPHEE A.G., WARWICK P.J. and WOLFRUM E: "Linearity of A New Inexpensive CMOS X-Ray Detector" RAL Annual Report TR-96-066, p.116 (1996).
 • 4 BEHJAT A., TALLENTS G.J., ZHANG J., KEY M.H., NORREYS P.A., DANSON C.N., DEMIR A., DWIVEDI L., HOLDEN M., HOLDEN P.B., KURKCUOGLU M.E., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., NEELY D., PERT G.J., RAMSDEN S.A., ROSE S.J., THOMAS O., WALSH F.N: "A Study of X-Ray Laser Medium Uniformity" RAL Annual Report TR-95-025, p.16-17 (1995).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, AHMET ÇİNE "ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ OKULLARDA GAMA ORTAM DOZ EŞDEĞERİ ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017,(21-2) 549-553.
 • 2 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, TUĞBA GÖKER "KLİNİK LİNEER HIZLANDIRICI KULLANILARAK 99Mo RADYOİZOTOPUNUN YARI-ÖMÜR TAYİNİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2016, 11 (2), ss.94-101.
 • 3 IŞIN KÜRKÇÜOĞLU, SÜLEYMAN HAKAN TUNA, FATİH TOZUN, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, FELDSPATİK DENTAL SERAMİKLERDE DOZ HIZI ÖLÇÜMLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt7 (3), 1-7 (2016).
 • 4 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve FATİH TOZUN, "ISPARTA İL MERKEZINDEKI İŞ YERLERINDE ATMOSFERIK RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2015, 10(1), ss.62-74.
 • 5 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve MERVE TÜLÜLER, "16O+16O ESNEK SAÇILMASININ 5 MeV/n CİVARINDA SIĞ EK-POTANSİYELLER KULLANILARAK TEK-KANAL OPTİK MODEL ANALİZLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2015, 10(1), ss.85-94.
 • 6 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, GÖKHAN COF, HÜSEYİN AYTEKİN and İSMAİL BOZTOSUN, "INTRODUCING A GLOBAL OPTICAL MODEL APPROACH FOR ANALYSING 16O+16O ELASTIC SCATTERING AT 5-10MEV/NUCLEON REGION" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2013, 8(1), ss.71-81.
 • 7 VAHAP KARAKILIÇ, TESLİME KUŞCU, GÖKHAN ERYILDIZ ve MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, "EKONOMİK BİR NÜKLEER İZ KAZIMA ÜNİTESİNİN ÜRETİLMESİ VE PERFORMANSININ TEST EDİLMESİ " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013,(17-3) 1-8.
 • 8 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve GÖKHAN BAYRAKTAR “SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE BİNA İÇİ RADON KONSANTRASYONLARININ NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012,(16-2) 167-183.
 • 9 BÜLENT HANER, ALAATTİN YILMAZ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve ALİ KARADEM, " MENCİLİS (BULAK) MAĞARASINDA RADON SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ " Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010, 14(3), ss.218-224.
 • 10 IŞIN KÜRKÇÜOĞLU, VAHAP KARAKILIÇ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, ISPARTA İLİNDE YÜKSEK FLORLU SU KAYNAKLARINI KULLANAN İKİ BÖLGEDE ATMOSFERİK RADON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt1 (2), 49-61 (2010).
 • 11 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, BÜLENT HANER, ALAATTİN YILMAZ ve İHSAN TOROĞLU, "KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-dergi), 2009, 4(2), ss.177-188.
 • 12 VAHAP KARAKILIÇ, GÖKHAN BAYRAKTAR, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, BÜLENT HANER VE ALAATTİN YILMAZ, "S.D.Ü. BİLGİ MERKEZİ'NDE RADON ÖLÇÜMLERİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2009, 13(3), ss.201-207.
 • 13 AYTEKİN H., KÜRKÇÜOĞLU M. E., BOZTOSUN İ: "16O+16O Esnek Saçılmasının Optik Model ile İncelenmesi", Anadolu University Journal of Science and Technology, Vol.8 (1), 229-239 (2007).
 • 14 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H., BOZTOSUN İ: "Optical Model Analysis of the 16O+16O Nuclear Scattering Reaction Around ELAB=5MeV/nucleon" G. U. Journal of Science, Vol.19 (2), p.105-112 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KURKCUOGLU M. E., AYTEKIN H., BOZTOSUN I: "An Investigation of 16O+16O Elastic Scattering By Using Alpha-Alpha Double Folding Potential in Optical Model Formalism" Mod. Phys. Lett. A, Vol. 21, No. 29, p.2217-2232 (2006).
 • 2 KÜRKÇÜOĞLU M. E., AYTEKİN H: "An Investigation of the 16O+16O Elastic Scattering by Phenomenological and Double-Folding Potentials in Optical Model Formalism at the Energies Between ELAB=75 and 145MeV" Indian J. Phys., 80 (6), p.641-645 (2006).
 • 3 WARWICK P.J., LEWIS C.L.S., MCCABE S., MACPHEE A.G., BEHJAT A., KURKCUOGLU M., TALLENTS G.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "A Study to Optimise the Temporal Drive Pulse Structure for Efficient XUV Lasing on the J=0-1, 19.6 nm Line of Ge XXIII", Optics Commun. 144, p.192-197 (1997).
 • 4 BEHJAT A., LIN J., TALLENTS G.J., DEMIR A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S.P., WARWICK P.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on X-Ray Laser Media" Optics Commun. 135, p.49-54 (1997).
 • 5 BEHJAT A., LIN J., TALLENTS G.J., DEMIR A., KURKCUOGLU M., LEWIS C.L.S., MACPHEE A.G., MCCABE S.P., WARWICK P.J., NEELY D., WOLFRUM E, HEALY S.B, PERT G.J: "The Effects of Multi-Pulse Irradiation on X-Ray Laser Media" (eds S Svanberg and C-G Wahlström) IOPP Conf. Series [ISBN 0 7503 0406 5] 151, p.247-249 (1996).
 • 6 MACPHEE A.G., BEHJAT A., CARINS G.F., HEALY S.B, KEY M.H., KIM N., KURKCUOGLU M.E., LAMB M.J., LEWIS C.L.S., MCCABE S.P., NEELY D., PERT G.J, PLOWES J., TALLENTS G.J., WARWICK P.J., WOLFRUM E, ZHANG J: "Improving the Efficiency of Collisionally Excited X-Ray Lasers Using Multiple 100ps Pulses" (eds S Svanberg and C-G Wahlström) IOPP Conf. Series [ISBN 0 7503 0406 5] 151, p.250-254 (1996)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mehmet Ertan Kürkçüoğlu, Fatih Tozun, Işın Kürkçüoğlu, Derya Yıldırım, "Atmospheric Radon Concentration Measurements at New Dental Faculty Buiding in Isparta, Turkey",International Dental Journal, 2013, 63 (Suppl.1), p.295.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve ALİ KARADEM, " ISPARTA İLİ MAĞARALARININ SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ” Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, ss 261-267.
 • 2 GÖKHAN BAYRAKTAR, VAHAP KARAKILIÇ, ALİ KARADEM ve MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU, "S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ" X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06-09 Ekim 2009, Bildiri Tam Metinleri Kitabı Cilt I, ss245-252.
 • 3 ALAADDİN YILMAZ, MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU ve BÜLENT HANER, "NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ" X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06-09 Ekim 2009, Bildiri Tam Metinleri Kitabı Cilt II, ss 256-262.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Line Focus Laser Produced Plasmas, University of Essex, UK, 1997
 • Doktora Tezi
 • 1 16O+16O Esnek Saçılmasının Fenomenolojik ve Mikroskobik Potansiyeller ile Optik Model Analizleri, Z.K.Ü. Fen-Bilimleri Enstitüsü, 2006
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İl Merkezindeki Okullarda Bina İçi Yıllık Radon Seviyelerinin Araştırılması
 • 2 Molibden-99 Radyoizotopunun Enerji Seviyelerinin ve Yarı-Ömrünün Bir C-Linak Kullanılarak Fotonükleer Reaksiyon Mekanizmasıyla Ölçülmesi, 2016.
 • 3 Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuvarı (TARLA, Ankara) için Kullanılacak Elektronik Dozimetri Sisteminin İncelenmesi
 • 4 Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Bazı Seramik Malzemelerdeki Radyoaktivite Seviyelerinin Araştırılması
 • 5 16O+16O Saçılmasının ELAB=145-1120 MeV Enerji Aralığında Optik Model Analizleri
 • 6 16O+12C Esnek Saçılmasının Optik Model Analizleri
 • 7 Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) Civarında Doğal Radyoaktivite Ölçümleri
 • 8 CR-39 Dedektörleri ile Mağaralarda Radon Konsantrasyonu Ölçümleri
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 S.D.Ü. 3881-YL1-14, BAP Projesi, Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuvarı (TARLA, Ankara) için Kullanılacak Elektronik Dozimetri Sisteminin İncelenmesi, 2014.
 • 2 S.D.Ü. 3598-YL1-13, BAP Projesi, Isparta İl Merkezindeki Okullarda Bina İçi Yıllık Radon Seviyelerinin Araştırılması, 2013-2014
 • 3 S.D.Ü. 3882-YL1-14, BAP Projesi, Bazı Molibden Radyoizotoplarının Enerji Seviyelerinin ve Yarı-Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon Mekanizmasıyla Ölçülmesi, 2014.
 • 4 S.D.Ü. 3492-YL1-13, BAP Projesi, Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Bazı Seramik Malzemelerdeki Radyoaktivite Seviyelerinin Araştırılması, 2013-2016.
 • 5 S.D.Ü. 3747-YL1-13, BAP Projesi, 16O+16O Saçılmasının ELAB=145-1120 MeV Enerji Aralığında Optik Model Analizleri, (2013).
 • 6 S.D.Ü. 2770-YL-11, BAP projesi, Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) Civarında Doğal Radyoaktivite Ölçümleri, 2011-2013
 • 7 S.D.Ü. 2150-YL-10, BAP projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Nükleer İz Dedektörleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2010-2011
 • 8 2- TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Projesi “Ekonomik Bir Nükleer İz Kazıma Ünitesinin Üretilmesi ve Performansının Test Edilmesi” (Proje Danışmanı-2010)
 • 9 S.D.Ü. 2151-YL-10, BAP projesi, CR-39 Dedektörleri ile Mağaralarda Radon Konsantrasyonu Ölçümleri, 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YUUP projesi "TAC" DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi. (Halen devam ediyor)
 • 2 Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi Taşkömürü Ocaklarında Yıllık Radon Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üye ve Elemanlarının Bilimsel Araştırma Çalışmalarını Destekleme ve Geliştirme için ODTÜ ve Diğer Araştırma Laboratuarlarından Hizmet Alımı Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir, 2007-2008, (Proje Kodu: 2006-70-01-01)
 • 3 Nükleer Füzyon ve Endüstriyel Uygulamalar için X-Işını Lazerlerin Tasarımı ve Yapılması, DPT projesi, 2004-2007, (Proje Kodu: 2004-K120710)
 • 4 Yeni Bir Çiftlenim Potansiyeli Kullanarak Hafif-Ağır Çekirdek Reaksiyonlarının İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 2004-2006, (Proje Kodu: 2004-13-03-04).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2015-Devam Ediyor)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fizik Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Hazırlık (Fizik)
Bilimsel Hazırlık (Fizik) (İ.Ö.)
Bilimsel Hazırlık Dersi
Bilimsel Hazırlık Dersi (II.Ö)
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-I (Fizik Bölümü İÖ)
Bitirme Ödevi-I (Fizik Bölümü)
Bitirme Ödevi-I (II.Ö)
Bitirme Ödevi-I (İ.Ö.)
Bitirme Ödevi-II
Bitirme Ödevi-II (Fizik Bölümü İÖ)
Bitirme Ödevi-II (Fizik Bölümü)
Bitirme Ödevi-II (İ.Ö.)
Fizik
Fizik (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)
Fizik (Ziraat Fakültesi)
Fizik (Ziraat FakültesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme)
Fizik 2 Tekstil Mühendisliği
Fizik 2 Tekstil Mühendisliği İ.Ö.
Fizik I (İnşaat Mühendisliği İÖ)
Fizik I (Kimya Mühendisliği)
Fizik I (Maden Mühendisliği)
Fizik I (Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği İ.Ö.)
Fizik II (Kimya Mühendisliği)
Fizik II (Maden Mühendisliği)
Fizik II (Tekstil Mühendisliği İÖ)
Fizik II (Tekstil Mühendisliği)
Fizik Yapı Öğretmenliği
Fizik Yapı Öğretmenliği (II.Ö)
Fizik Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Fizik-3 lab.
Kuantum Mekaniği I
Kuantum Mekaniğine Giriş
Nötron Fiziğine Giriş
Nükleer Data.Toplama ve Analiz Metodları
Nükleer Fiziğe Giriş
Nükleer Radyasyon Fiziğine Giriş
Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri
Radyasyon Dozimetri
Radyasyon Fiziği
Radyasyondan Korunma
Radyasyondan Korunmaya Giriş
Saçılma Teorisi
Seminer I (Doktora)
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Yukarı çık