Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet ÇABUK
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Birimi Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
Ana Bilim Dalı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Telefon 2465112739
E-Posta mehmetcabuk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=04598
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 9.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 4.8.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 29.8.2012
İLGİ ALANLARI
Biyobozunur polimerler, İletken polimerler, Killer, Nanokompozit malzemeler, Magneto-elektroreolojik akışkanlar, Elektrokinetik özellikler, Zeta potansiyeli Bor minerali
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Yavuz, M. Çabuk. Pomza süspansiyonlarının elektroreolojik özellikleri. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal. Electrorheological Properties of Biodegredable Chitosan/Expanded Perlite Composites, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Agustos 2016, Mersin Üniversitesi, Türkiye.
 • 2 G. Kaya, M. Cabuk, Y. Alan, M. Yavuz. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Chitosan/Perlite Composites, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Agustos 2016, Mersin Üniversitesi, Türkiye.
 • 3 T.A. Yesil, M. Cabuk, M. Yavuz. Synthesis And Characterization of Conducting Polypyrrole/Expanded Perlite Composites, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Agustos 2016, Mersin Üniversitesi, Türkiye.
 • 4 M. Cabuk, F.U. Cabuk, H.G. Ogelman, H.I. Unal. Investigation Of Efficiency of “I Protect The Environment With Green Chemistry” Entitled Tubitak-4004 Nature And Science Schools Project, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Agustos 2016, Mersin Üniversitesi, Türkiye.
 • 5 M. Çabuk, M. Yavuz, H.İ. Ünal. Kitosan-aşı-politiyofen iletken kopolimerinin sentezi, karakterizasyonu ve elektrokinetik özelliklerinin incelenmesi, IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • 6 M. Çabuk, A. Akgöz, K. Yılmaz, M. Yavuz, O. Karabulut. Polianilin/pomza kompozitinin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • 7 M. Çabuk, S. Doğan, M. Yavuz, F. Son, N. Şirin. Poli(N-vinilkarbazol)/bentonit iletken nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak.
 • 8 M. Ulutürk, M. Çabuk, T. Tilki, M. Yavuz. Bazı pirol türevlerinin sentezi, polimerizasyonu, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak.
 • 9 M. Çabuk, M. Yavuz, J. Hlavac, T. Tilki. Kitosanın benzaldehit ile modifikasyonu ve modifiye kitosan/bentonit nanokompozit sentezi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, 26-30 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • 10 Ç. Karabacak, M. Ulutürk, M. Çabuk, T. Tilki, M. Yavuz. Modifiye edilmiş biyobozunur selülozun elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C.
 • 11 O. Karagöllü, M. Çabuk, M. Yavuz, H.İ. Ünal. Politiyofen ve poli(metiltiyenilmetakrilat)/silikon yağı süspansiyonların elektroreolojik özelliklerinin araştırılması. II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-2 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kongre Merkezi, Şanlıurfa.
 • 12 M. Ulutürk, Ç. Karabacak, M. Çabuk, M. Yavuz, T. Tilki. Modifiye edilmiş biyobozunur mısır nişastasının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, K.K.T.C.
 • 13 M. Yavuz, M. Çabuk. Polianilin-kil kompozitinin elektroreolojik özellikleri. POLSEM-2004 polimer işleme ve geri kazanım sempozyumu, Nisan 2004, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Cabuk, M. Yavuz (2017). Colloidal properties of chitosan/expanded perlite composites in aqueous and non-aqueous media. The 13th Zsigmondy colloquium of the German Colloid Society, Saarland, Germany.
 • 2 M. Cabuk, B. Gunduz. Synthesis, characterization and controlling of optical properties of the polyaniline by doping boric acid particles and changing initiator concentration, NANOTR-12, 03-05 June 2016 Gebze Technical University, Turkey.
 • 3 M. Cabuk, B. Gunduz. Effects of molar concentration on optoelectronic parameters of the polyaniline doped boric acid conducting polymer, NANOTR-12, 03-05 June 2016 Gebze Technical University, Turkey.
 • 4 M. Cabuk, M. Yavuz, T.A. Yesil. Electrorheological Response of Expanded Perlite Dispersions, ERMR-2016, 04-08 July 2016, Incheon, Korea.
 • 5 M. Cabuk, T.A. Yesil, H.I. Unal, M. Yavuz. Electrokinetic and Viscoelastic Properties of Expanded Perlite Dispersions, ERMR-2016, 04-08 July 2016, Incheon, Korea.
 • 6 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, Colloidal, Viscoelastic and Antibacterial Properties of Polythiophene-graft- Chitosan Copolymer Particles, 29th ECIS Conference, 6-11 September 2015, Bordeaux, France.
 • 7 M. Cabuk, M. Oztas, M. Yavuz, H.I. Unal, F. Gode, Electrokinetic and heavy metal adsorption properties of polypyrrole-graft-chitosan colloidal dispersions, 29th ECIS Conference, 6-11 September 2015, Bordeaux, France.
 • 8 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal. Colloidal and viscoelastic properties of conducting polymer-graft-chitosan copolymers, ERMR-2014, 7-11 July 2014, Granada, Spain.
 • 9 T.A. Yesil, M. Yavuz, M. Cabuk and H.I. Unal. Synthesis, characterization and electrorheological properties of polyaniline/bentonite composite nanofibers, ERMR-2014, 7-11 July 2014, Granada, Spain.
 • 10 M. Cabuk, Y. Alan, M. Yavuz, Investigation of Antimicrobial Activity of Bentonite/Modified Chitosan Composites. 1st International Conference of Sustainable Composite Technologies (SuCoTech 2014), 03–05 November 2014, Isparta, Turkey.
 • 11 M. Cabuk, Y. Alan, H.I. Unal, M. Yavuz. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Biodegradable Conducting Polypyrrole-Graft-Chitosan Copolymer, Nanotr-9 Conference, 24-28 June 2013, Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • 12 M. Cabuk, M. Yavuz, H. Ibrahim Unal. Electrokinetic Properties of Biodegradable Conducting Polyaniline-graft-Chitosan Copolymer in Aqueous and Non-aqueous Media, 27th ECIS Conference, 1-6 September 2013, Sofia, Bulgaria.
 • 13 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, O. Erol. Effects of promoter and dedoping on electrorheological properties of conducting polymer-graft-chitosan copolymers, The 13st International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2-6 July 2012, Gazi University, Ankara, Türkiye.
 • 14 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, O. Erol. Electrorheological properties of conducting polymer-graft-chitosan copolymers, The 13st International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2-6 July 2012, Gazi University, Ankara, Türkiye.
 • 15 T. Tilki, O. Karabulut, M. Yavuz, A. Kaplan, D. Takanoglu, M. Çabuk. Irradiational effects on transport properties of polyaniline and polyaniline/bentonite composites, 75th Prague Meeting on Macromolecules, 10-14 July 2011, PRAGUE, Czech Republic.
 • 16 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal. Synthesis and Characterization of Chitosan-g-polypyrrole Conducting copolymer, The IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering APME 2011, 5-8 september 2011, Cappadocia, Turkey.
 • 17 M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, O. Erol. Electrorheological properties of biodegradable chitosan/bentonite nanocomposites, The 12th International Conference on Electrorheological (ER) Fluids and Magnetorheological (MR) Suspensions, 16-20 agust 2010, Philadelphia, ABD.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Bor semineri, Energy Congress (EIF), ATO Congresium ANKARA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Polimer-Kil Kompozitinin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Mehmet ÇABUK) SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Iparta 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 Bazı biyobozunur polimerlerin modifikasyonu, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 PERLİT / KİTOSAN KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ELEKTROKİNETİK VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Gökhan Kaya)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tübitak-Ardeb (214Z199) "Perlit mineralinin elektroreolojik özellikleri ve endüstriyel uygulanabilirliğinin araştırılması"
 • 2 Tübitak 4004 (116B340) "Yeşil kimya ile çevreyi koruyorum"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bazı biyobozunur polimerlerin modifikasyonu, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi,SDÜ-BAP:2224-D-10
 • 2 Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Bursiyer, TBAG 108T615, Ekim 2008.
 • 3 Bazı polimer-kil kompozitlerinin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi" SDÜBAP projesi proje No:03-M-714.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 13th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Organised by Gazi University, Department of Chemistry, 2-6 July 2012.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (Turkey)-Palacky University (Czech Republic), 2007-2008 Academic Year first semester, Founded by EU Comm.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜBİTAK ARDEB-2017 Panelist
 • 2 TÜBİTAK MAG-2015 Panelist
 • 3 Bor Enstitüsü (BOREN) Konuşmacı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği
 • 2 Tübitak
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 African Journal of Environmental Science and Technology
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Elastomers and Plastics
 • 2 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
 • 3 Journal of Experimental Nanoscience
 • 4 Applied Catalysis B: Environmental
 • 5 Polymers for Advanced Technologies
 • 6 Fibers and Polymers
 • 7 Polymers
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Teknikleri ve Seminer
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel araştırma teknikleri
Çevre kimyası
Genel kimya
İletişim
Kalite güvencesi ve standartlar
Laboratuvar teknikleri
Malzeme Teknolojisi II
Metal Kaplama ve Boyama Teknolojileri
Sağlık Kurumlarında Denetim
Sağlık Mevzuatı
Yeşil Lojistik
Yukarı çık