Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Emine ARUĞASLAN
Adı Soyadı Dr. Emine ARUĞASLAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462113494
E-Posta eminearugaslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 9.4.2008
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ YETİŞKİN EĞİTİMİ (DR) 20.6.2017
İLGİ ALANLARI
Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme, Eğitim Teknolojileri Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi, Yükseköğretimde Yetişkinler, Yetişkin Okuryazarlığı, Yetişkin Psikolojisi, Dijital Okuryazarlık Web Tasarımı, İnternet Programcılığı Grafik Animasyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aruğaslan, E. ve G. Eby, "Uzaktan Eğitimde Evrensel Tasarım". İçinde G. eby, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Editörs). TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar-III (ss.69-84). Eskişehir, 01/03/2012
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E. ve Özaydın Özkara, B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), 39-59.
 • 2 Aruğaslan E., ve Uysal M. (2017). Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.1-13.
 • 3 Çivril, H., Aruğaslan, E., Yakut, G. (2013).Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi Ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi I Özel Sayısı (233-246).
 • 4 Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydın B., Tonguç G., Özkanan A., 2012. Geleneksel Eğitim Ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Çolak, R., Aruğaslan, E., Yakut, G., Çivril, H., (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim. 1, 21-27.
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Yakut, G., Çivril, H.,(2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim, 1,97-105.
 • 3 Küçükkömürler, A., Aruğaslan, E. (2007).Termoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi, SDU 15. YIL MUH MIM Sempozyumu.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E.,Yakut, G. (2012)."Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik", 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2011,Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Yiğit, T., ve Aruğaslan, E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği, 3rd International Congress On Education, Distance Education And Educational Technology-ICDET, Antalya/Türkiye.
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Albayrak, M., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Çivril, H., Yakut, G., Tonguç, G.,(2010). e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskisehir/TURKEY
 • 3 TASSA 2008 Annual Confrenece Harward Medical School Boston, MA-USA Thermoelectric Powered High Temperature Wireless Sensing and Telemetry Ahmet Kucukkomurler, Emine Aruğaslan
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aruğaslan E., Uysal, M. (2017). "Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar", 2nd World Congress on LifelongEducation, 14-15 Nisan 2017, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Thermoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi
 • Doktora Tezi
 • 1 Lisans Eğitiminde Yetişkinlerin Katılım Örüntüleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2012 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yetişkinleri Dijital Okuryazarlığı, EPALE-Yetişkin Eğitiminde Yeni Beceriler Konferansı”, Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen“EPALE NSS Projesi", 02-03.11.2017, İzmir, 2-3 Kasım 2017
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Web Tasarımının Temelleri, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • 2 İnternet Programcılığı I, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • 3 İnternet Programcılığı II, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Distance and E-Learning Network (EDEN)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Bilgisayar Kullanımı Bölüm Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Eğitimde İnternet Uygulamaları
İnternet Programcılığı I
İnternet Programcılığı II
Temel Bilgi Teknolojileri
Web Tasarımının Temelleri
Yukarı çık