Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Azim ŞİMŞEK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
Telefon (246)3116661
E-Posta azimsimsek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 19.1.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 14.10.2015
İLGİ ALANLARI
Et Teknolojisi, Et ve Et ürünleri, Gıda Katkı Maddeleri.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şimşek, A., Özer, C.O., Kılıç, B. 2010. Et ve Et Ürünlerinde Nitrat-Nitrit Kullanımı, İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Nitritsiz Ürün Yaklaşımı. Hasad Gıda, 24:26-31.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şimşek, A., Kılıç, B. 2017. Et Ürünlerinde Kullanılan Fosfatların Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (4):299-307.
 • 2 Şimşek, S., Şimşek A., Kılıç, B. 2017. Antioxidant And Antimicrobial Properties of Plant Extracts And Their Recent Applicatıons in Meat Product Processing. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LX, 2017 ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
 • 3 Azim Şimşek, Birol Kılıç. 2016. Et Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonel Özellikleri. Gıda, 41 (4): 267-274 (doi: 10.15237/gida.GD16013).
 • 4 Şimşek, A.,Kılıç, B., 2012. Et ve Et Ürünlerinde Antioksidan Kullanımındaki Güncel Gelişmeler. Akademik Gıda, 10(2), s.75-83.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Karaca, E., Bilecen, D. 2018. Improving lipid oxidation inhibition in cooked beef hamburger patties during refrigerated storage with encapsulated polyphosphate incorporation. LWT-Food Science and Technology, 92, 290-296 (Doi:10.1016/j.lwt.2018.02.037).
 • 2 Simsek, A., Kilic, B. 2016. Physico-chemical and Microbiological Assessment of Ready to Eat Tuna Döner Kebab During Marination, Cooking and Different Storage Conditions. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25 (3): 423-433. (DOI:1080/10498850.2013.868845).
 • 3 Kılıç,B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E. 2016. Melting release point of encapsulated phosphates and heating rate effects on control of lipid oxidation in cooked ground meat. LWT-Food Science and Technology, 66: 398-405, (DOI:10.1016/j.lwt.2015.10.065).
 • 4 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E., Bilecen, D. 2016. Impact of added encapsulated phosphate level on lipid oxidation inhibition during the storage of cooked ground meat. Journal of Food Science, 81(2):359-368 (DOI: 10.1111/1750-3841.13205).
 • 5 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E., Aktaş, N. 2015. Effects of different end-point cooking temperatures on the efficiency of encapsulated phosphates on lipid oxidation inhibition in ground meat. Journal of Food Science, 80(10):2161-2169 (DOI: 10.1111/1750-3841.13009).
 • 6 Kılıç, B., Şimşek, A., Claus, J.R., Atılgan, E. 2014. Encapsulated phosphates reduce lipid oxidation in both ground chicken and ground beef during raw and cooked meat storage with some influence on color, pH, and cooking loss. Meat Science, 97 (1): 93-103. (DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.01.014)
 • 7 Simsek, A. Kilic, B. 2013. Effects of marination, cooking and storage on physico-chemical and microbiological properties of ready to eat trout döner kebab. Journal of Consumer Protection and Food Safety, 8(3):165-174(DOI 10.1007/s00003-013-0825-0).
 • 8 Simsek, A. Kilic, B. 2013. Quality Characteristics of Ready to Eat Salmon Döner Kebab During Manufacture and Storage. Food Science and Technology Research, Vol.19, No.5. p.739-747 (DOI: 10.3136/fstr.19.739)
 • 9 Gultekin,S., Akpinar,D., Simsek,A., Kilic, B. 2012.The effect of transglutaminase and sodium erithorbate on oxidative stability and microbiological and physicochemical properties of wieners.Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4):151-156.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Birol Kılıç, Azim Şimşek. 2010. Quality and Safety Differences Between Organic and Conventional Meat and Meat Products. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Famagusta, KKTC.
 • 2 Ramazan Ünlü, Ahmet Bekteş, Azim Şimşek, Birol Kılıç. 2010. Üzüm Çekirdeği Tozu Kullanımının Köftelerin Oksidatif Stabilite ve Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". pp. 360-362. Tekirdag, Türkiye
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tüketime Hazır Balık Döner Üretimi; Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması (2008-2011)
 • Doktora Tezi
 • 1 Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Tüketime Hazır Kıyma Döner Üretiminde Kullanılmasının Dönerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri(2011-2015)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Tüketime Hazır Kıyma Döner Üretiminde Kullanılmasının Dönerin Raf Ömrü ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi(2013-2015)
 • 2 Tüketime Hazır Et Ürünlerinde Lipit Oksidasyonunun İnhibe Edilmesinde Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Kullanım İmkanları,Tübitak Projesi, TOVAG-111O261,Bursiyer,2011-2013.
 • 3 SDÜ-BAP,1840-YL-09 Tüketime Hazır Balık Döner Üretimi; Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Araştırılması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu - Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı "Doğa ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu" Grup Moderatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1 Aralık 2011, Davras-Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tüketime Hazır Et Ürünlerinde Lipit Oksidasyonun İnhibe Edilmesinde Enkapsüle Edilmiş Fosfatların Kullanım İmkânları. TÜBİTAK Projesi, TOVAG-111O261, Bursiyer,Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Birol KILIÇ, SDÜ., 2011-2013.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ŞİMŞEK, A. 2013. Et Ürünlerinde Fosfat Kullanımı ve Fosfatların Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri II
 • 2 ŞİMŞEK, A., 2012. Et ve Et Ürünlerinde Antioksidan Kullanımındaki Güncel Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri I
 • 3 ŞİMŞEK, A., 2008. Et Endüstrisinde Nitrit Kullanımı ve Kalıntı Nitrit. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (2017-1)
 • 2 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (2017-2)
 • 3 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (2017-3)
 • 4 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (2017-4)
 • 5 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (2016-1)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Aquatic Food Product Technology (2017)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 14.08.2014-18.06.2015
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 23.06.2015-
 • 3 S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2012-07.08.2014
 • 4 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı, 2011-2012
 • 5 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı, 2010-2011
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği,14.08.2014-18.06.2015
 • 2 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 23.06.2015-
 • 3 S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği,2012-07.08.2014
 • 4 S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu ECTS/AKTS Koordinatörü
 • 5 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Mevlana Koordinatörü
 • 6 S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ECTS/AKTS Koordinatörü
 • 7 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Socrates/Erasmus Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
Balık ve Kanatlı Etlerinde Kalite
Et Ürünleri Teknolojisi ve Kalite Analizleri
Fabrika Hijyen ve Sanitasyonu
Fermantasyon Teknolojileri
Genel Kimya
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Ambalajlama Teknolojileri
Gıda Analiz Laboratuarı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıdalarda Temel İşlemler
Hijyen ve Sanitasyon
Mutfak Planlama
Yukarı çık