Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin YAZICI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAZICI
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta huseyinyazici@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 5.7.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2014
İLGİ ALANLARI
Sorpsiyon Prosesleri, Su ve Atıksu Arıtımı, İklim Değişikliği
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazıcı, H., Kılıç, M., 2016. Effect of the concentration balance in feeding solutions on EBPR performance of a sequencing batch reactor fed with sodium acetate or glucose. Water, Air and Soil Pollution, 227:389, 1-19.
 • 2 Yıldız, A.H., Karaşahin, M., Kılıç, M., Yazıcı, H., 2011. Assessment of short-term leach behavior of waste natural stone slurries mixed into soils in road and earth construction. Scientific Research and Essays, Vol. 6(14), pp. 2904-2912.
 • 3 Kılıç, M., Yazıcı, H., Solak, M., 2009. A comprehensive study on removal and recovery of copper(II) from aqueous solutions by NaOH-pretreated Marrubium globosum ssp. globosum leaves powder: potential for utilizing the copper(II) condensed desorption solutions in agricultural applications. Bioresource Technol. 100, 2130-2137.
 • 4 Solak, M., Kılıc, M., Yazıcı, H., Sencan, A., 2009. Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation: Comparison of electrode materials and electrode connection systems. J. Hazard. Mater. 172, 345-352.
 • 5 Yazıcı, H., Kılıç, M., Solak, M., 2008. Biosorption of copper(II) by Marrubium globosum subsp. globosum leaves powder: effect of chemical pretreatment. J. Hazard. Mater. 151, 669-675.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Minta, S., Solak, M., Yazıcı, H., 2008. Türkiye'de sera gazı emisyonlarının azaltımında uygulanabilecek alternatif yöntemler. Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2008, Kocaeli.
 • 2 Yıldız, A.H., Karaşahin, M., Kılıç, M., Solak, M., Yazıcı, H., 2008. Göller yöresi mermer işletmelerinden alınan toz atıkların yol inşaatında kullanılması sonucu oluşan kirleticilerin yer altı su haznelerine etkisi. MERSEM'2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, Afyon, 381-388.
 • 3 Yazıcı, H., Solak, M., Kılıç, M., 2007. Marrubium globosum ssp. globosum yaprakları ile Cu2+ biyosorpsiyona ön işlem uygulanmasının etkisi. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin.
 • 4 Solak, M., Yazıcı, H., Kılıç, M., 2007. Gül posasının Co2+ biyoserbe etme kapasitesinin araştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin.
 • 5 Solak, M., Yazıcı, H., Kılıç, M., 2006. Maribium glabosum ile Cr6+ İyonunun Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, 11-13 Mayıs 2006, Gebze, 148-154.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Marrubium globosum ssp. globosum bitkisi ile sulu çözeltilerden Cr ve Cu2+ iyonlarının biyosorpsiyonunun incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 154s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Karbon Kaynağının ve Katyon Dengesinin Biyolojik Aşırı Fosfor Giderimi Prosesi ve Aktif Çamurun Çökme Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 134s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karbon Kaynağının ve Katyon Dengesinin Biyolojik Aşırı Fosfor Giderimi Prosesi ve Aktif Çamurun Çökme Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2202-D-10, Yardımcı Araştırmacı
 • 2 Marrubium globosum spp. globosum Biyokütlesinin Cr6+, Cu2+ ve Ni2+ İyonlarını Biyosorbe Etme Kapasitesinin ve Sorpsiyon Mekanizmasının Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-106Y295, Kılıç, M., Yazıcı, H., Solak, M., Yrd. Araştırmacı.
 • 3 Marrubium globosum ssp. globosum Bitkisi ile Sulu Çözeltilerden Cr ve Cu2+ İyonlarının Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 1428-YL-06, Kılıç, M., Yazıcı, H., Yrd. Araştırmacı.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 M.A., Acheampong, E.D.O., Ansa, E. Awuah, Biosorption of Pb(II) onto Cocos nucifera shell and Moringa Oleifera seeds. Chemical Engineering Communications.
 • 2 J.E., Lim, M., Ahmad, S.S, Lee, C.L., Shope, Y., Hashimoto, K.R., Kim , A.R.A., Usman, J.E., Yang, S.O., Yong. Effects of Lime-Based Waste Materials on Immobilization and Phytoavailability of Cd and Pb in Contaminated Soil. CLEAN - Soil, Air, Water.
 • 3 CLEAN - Soil, Air, Water, 2011.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Müdür Yardımcısı, SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
 • 2 Bölüm Başkanlığı, SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü
 • 3 Bölüm Başkanlığı, SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik Arıtım ve Çevre Sistemlerin İşletilmesi
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri (İ.Ö)
Çevre Esasları
Çevre Kimyası
Çevre Kimyası ve Laboratuar Teknikleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ekoloji
Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
Genel Kimya
Genel Kimya (İ.Ö)
Gürültü Kirliliği
Hava Kirliliği ve Denetimi
Katı Atıklar
Katı Atıklar (İ.Ö.)
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Seminer
Su Kirliliği ve Kontrolü
Yönlendirilmiş Çalışma
Yönlendirilmiş Çalışma (İ.Ö.)
Yukarı çık