Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yunus ESER
Adı Soyadı Dr. Yunus ESER
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Avcılık Ve Yaban Hayatı
Telefon 2463512900
E-Posta yunuseser@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yunuseser
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.8.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 6.8.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y. 2008. Chemical compounds of volatile oil obtained from fruit of Crimean Juniper (Juniperus excelsa) and leaves of Turkish plateau oregano (Origanum minutiflorum) and allelopathic effects on germination of Anatolian Black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana). Journal of Biological Diversity and Conservation, 1(2): 105-114. [Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y. 2008. Ardıç (Juniperus excelsa) meyvesinden ve Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum) yapraklarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bilesimleri ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) tohumunun çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Dergisi, 1(2): 105-114.]
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde Hb (Helenistik (M.Ö 323-30) Ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış.Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa30-41. Isparta
 • 2 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Ulusan M. D., 2010.Sütçüler İlçesi Köylerinin Durumlarında Zamana Bağlı Değerlendirmeler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 927-935, Isparta
 • 3 Özkan, K., Uysal, B., Mert, A., Süel, H., Gülsoy, S., Negiz, M.G., Eser, Y., Erem, N.G., Doğan, G., Tulum, C., Arslan, H., Merdan, R., Yıldırım, Y., Akyürekli, Ö., Çetinkaya, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 944-953, Isparta.
 • 4 Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Negiz, M.G., Gülsoy, S.,Mert, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 965-975, Isparta.
 • 5 Süel, H., Gülsoy, S., Mert, A., Negiz, M.G., Eser, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Fikirlerinin Zamana Göre Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, Sayfa 936-943, Isparta.
 • 6 Özdemir, İ., Özkan, K., Şentürk, Ö., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Eser, Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur-Ağlasun Yöresinde Yer Alan Bir Ormanlık Alandaki Bitki Türü Zenginliğinin Aster Uydu Verisi Kullanılarak Tahmini. II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri. (Erişim tarihi: 16.11.2008)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1. Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y., 2007. Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) meyvesinden ve Yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis) yapraklarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşenleri ve Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) tohumunun çimlenmesine allelopatik etkileri. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya, 61.s
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Negiz, M.G., Eser, Y., Kuzugüdenli, E., Özkan, K. 2013. Indicatory species of essential forest tree species in the Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 222.
 • 2 Özkan, K., Negiz, M.G., Mert A., Şentürk, Ö., Süel, H., Gülsoy, S., Eser, Y., 2010. "Ecological properties of the oaks in a district from the mediterranean region, Turkey" The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 28 pp., 01-03 June 2010, Suleyman Demirel University Faculty of Forestry Isparta/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eser, Y., 2007. Yetiştirme Sıklığı ve Gübrelemenin Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 80s, Isparta. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ).
 • Doktora Tezi
 • 1 Eser, Y., 2014. Burdur Gölü Havzası’nın Hiyerarşik Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 164s, Isparta. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eser, Y., (2016 Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi). Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500285 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A.,) Bütçesi:45487 TL 25 - 31 Ocak, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/cbsproje/index.php?page=takvimkonaklama
 • 2 Eser, Y., (2016 Yardımcı Personel). Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500384 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Özkan, K.,) 05 - 11 Şubat, 2016, Antalya. http://ormanweb.sdu.edu.tr/vanalitik/
 • 3 Eser, Y., (Uzman) 2015. Tabiat Ana ve Biz II. Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri-4004, Proje No:213B643,(Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil Süel https://tab.sdu.edu.tr/Proje başlangıç-bitiş: , Proje Bütçesi: 103.099,96 TL).
 • 4 Eser, Y., (Eğitmen&Düzenleme Kurulu Üyesi)2015. Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması. TÜBİTAK-2229 Bilim İnsanı Destekleme Programı-1059B291500065 No'lu Proje (Düzenleme Kurulu Başkanı: Mert, A., Proje Bütçesi: 45.380,00 TL) 30 Kasım - 6 Aralık, 2015, Antalya.
 • 5 Özkan, K., Eser, Y., 2014. Burdur Gölü Havzası’nın Hiyerarşik Yetişme Ortamı Sınıflandırması ve Haritalanması. (SDÜ BAPKB, Proje No: 2368-D-10. Proje Bütçesi: 9.960,00 TL)
 • 6 Eser, Y. (Yardımcı Personel) 2014. TUBİTAK-2229 Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı..... nolu "Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler" başlıklı bilimsel etkinlik projesi. (13-19 Ekim 2014 Yürütücü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN) Bütçesi:48.000,00 TL)
 • 7 Eser, Y., (Eğitmen) 2013. Tabiat Ana ve Biz. Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri-4004, Proje No:112B114(Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil Süel https://tab.sdu.edu.tr/Proje başlangıç-bitiş: 05.06.2012-10.01.2013, Proje Bütçesi: 94.068,75 TL).
 • 8 Gülcü, S., Eser, Y., 2007. Yetiştirme Sıklığı ve Gübrelemenin Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. (SDÜ BAP, Proje No: 1279-YL-06, Proje Bütçesi:4.960,00 TL)
 • 9 Gülcü, S., Gültekin, H.C., Gürlevik, N., Eser, Y., Çelik, S., 2006. Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Farklı Tüp Boyu ve Dolgu Materyali Karışımlarının Fidan Gelişimine Etkileri, SDÜ BAP-1411-M-06.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yaban Hayatı Derneği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Ormancılık Bölüm Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Sütçüler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okçuluk Kursu Antrenörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Ağaçlandırma Tekniği
Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bitki Koruma
Bitki Yetiştirme Tekniği
Bitkilendirme
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Çevre Kirliliği
Dendrometri
Ekoloji
Ekonomi
Fidanlık Tekniği ve Kavakçılık
Habitat Islahı
Halkla İlişkiler
Harita Bilgisi
Hasat Tekniği
İşletme Becerileri Grup Çalışması
İşletmecilik ve Finans
Korunan Alanlar
Korunan Alanlar Yönetimi
Kurum Stajı
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Muhafaza Tekniği
Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri
Orman Bakımı
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Ormancılık Politikası
Ormancılıkta İletişim
Otsu Bitkiler
Seminer
Silvikültür Tekniği
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği
Toprak İlmi
Yaban Hayatı ve Silvikültür
Yönlendirilmiş Çalışma
Yönlendirilmiş Çalışma II
Yukarı çık