Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ebru YILMAZ İNCE
Adı Soyadı Dr. Ebru YILMAZ İNCE
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462118095
E-Posta ebruince@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 2.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.6.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 20.1.2016
İLGİ ALANLARI
Uzaktan Eğitim Eğitsel Bilgisayar Oyunları Doğal Dil İşleme Otomatik Sınav Puanlama
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yılmaz, E., "lgreco Projesi", UOS 2008, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 6 Mayıs 2008, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İnce, E.Y. (2017) Spell Checking and Error Correcting Application for Turkish, ICEIT 2017, Cambridge, İngiltere.
 • 2 Yuksel, H., Yılmaz, E., Çolak O., (2011). "A Review on Innovative Thinking’s of Turkish Engineering Academics", 2st International Conference on Sustainable Life In Manufacturing ( SLIM 2011).
 • 3 Koc, M. & Yılmaz, E. (2010). Application of concept mapping in distance education. Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: E-learning (Future-Learning 2010), Istanbul, Turkey.
 • 4 Demirbilek, M., Yılmaz, E. & Tamer, S.(2010). Second Language Instructors’ Perspectives about the Use of Educational Games. World Conference on Learning, Teaching and Administration, Egypt.
 • 5 Koç, M., Demirbilek, M. & Yılmaz, E. (2009). Eğiticilerin eğitimi projesine yönelik ihtiyaç analizi önerisi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.
 • 6 Koç, M., Taş, S., Özkan, H. H. & Yılmaz, E. (2009). Türkiye'de yetişkin eğitimine yönelik lisans programı önerisi. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.
 • 7 Demirbilek, M., Yılmaz, E., "Pre-service Vocational Teacher Perceptions' of a Smart Classroom", Future Learning 2008, 27-29 Mart 2008, İstanbul Ün., İstanbul,Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Başpınar Tuncay, E., Yılmaz İnce, E., Şemsettin Kılınçarslan, Ş. (2016). "A Study to Determine the Compressive Strength of Concrete Using the Pearson’s Correlation Analysis", ICCESEN 2016, Antalya, Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitsel Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Görüşleri: Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Web Ortamındaki Yazılı Sınavların Doğal Dil İşleme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012, Tübitak 2209/B nolu Üniv. Öğr. Yurtdışı Araş. Pro. Des. Prog.
 • 2 SDÜ Grubu, Tübitak 2209/C nolu Üniv. Öğr. Yurtdışı Araş. Pro. Des. Prog.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje No: 114E952, Öğrenme Yönetim Sistemi Kısa Cevaplı Sorular Için Otomatik Değerlendirme Yazılımı: Türkçe Örneği, TÜBİTAK
 • 2 Proje No: 2550-M-10, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Profesyonel Gelişim Eğitimlerine Yönelik İhtiyaç Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
 • 3 Proje No: 2408-YL-10, İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitsel Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Görüşleri: Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
 • 4 Tübitak Formula G (Güneş Enerjili Araba Yarışı) SDÜ Solarsonic Takımı Üyesi, 2006.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1st International Conference on Sustainable Life In Manufacturing ( SLIM 2010), 24 - 25 June 2010, EĞIRDIR - TURKEY
 • 2 International Week, 31 May - 6 June 2010, Isparta, Turkey.
 • 3 International Joint Robotics Competition and Symposium 2009 (IJRCS 2009), May 2009, Isparta, Turkey.
 • 4 Applying IT Mobile Education on Schools, 1 Haziran 2007, Eğirdir-Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Bilim ve Bahar Şenliği, Robot Yarışması, 15-16-17 Mayıs 2013
 • 2 Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Bilim ve Bahar Şenliği, Robot Yarışması, 16-17-18 Mayıs 2012
 • 4 "2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyonun Belirlenmesi II" Çalıştayı, 30.03.2010 SDÜ Rektörlüğü
 • 5 UOS 2009, VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 2009, Isparta
 • 6 "2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyonun Belirlenmesi" Çalıştayı, 20.12.2009 SDÜ Rektörlüğü
 • 7 UOS 2008, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 6 Mayıs 2008, Isparta
 • 8 ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, 2008.
 • 9 II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 10 UOS 2006, VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 30 Mayıs 2006, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 BİDEB 2211 Tübitak Doktora Bursiyeri
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Eğitim Özel Ödülü, Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012
 • 2 International Joint Robotics Competition 2008 (IJRC 2008), Fight Club Category, Second Place Project Team Member, 15-17 May 2008, Famagusta, TRNC.
 • 3 Bronze Medalist, International Environmental Project Olympiad (07.06.2004-09.06.2004)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Altın Kitap Ayracı, Milli Eğitim Bakanlığı, International Environmental Project Olympiad'da Türkiye'yi Temsil Etme (2006)
 • 2 Altın Madalya,12.İNEPO Çevre Olimpiyatları Yarışması (03.04.2004-05.04.2004)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The American Educational Research Association (AERA)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 1
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 2
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi (2010- )
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Küçüktığlı A.T., Özdemir D., Kozlu D., Yılmaz E., Arslan E.T., Sezgin F., Darıcı H., Kiriş H.M., Erdoğan Ö., Durmaz Ş., Umucu Y. ve Çatal Y. “T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2011-2015) Stratejik Planlama Süreci - Stratejik Amaç ve Hedefler”, Isparta – 2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı(23.02.2011-25.03.2013)
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (08.06.2011-28.06.2013)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 International Journal of Technological Science, Yayın Kurulu Üyesi (2008-)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü E-Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi(2008-2010)
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü E-Dergisi, Web Tasarım ve Destek(2008-)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Isparta(2008-2010)
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler MYO, Öğretim Görevlisi, Isparta(2010- )
 • 3 SDÜ Uzaktan Eğitim MYO, İçerik Uzmanı, Isparta(2008)
VERDİĞİ DERSLER
Ağ Temelleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Destekli Devre Simülasyonu
Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayarlı Kontrol Uygulamaları
Grafik ve Animasyon
İşletim Sistemleri
Multimedya Kullanımı
Nesne Tabanlı Programlama 2
Oyun Programlama
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Sunucu İşletim Sistemi
Veri Yapıları ve Programlama
Yukarı çık