Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Berna TURAK KAPLAN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Berna TURAK KAPLAN
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon 4114544/128
E-Posta bernaturak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.7.2009
Doktora
İLGİ ALANLARI
Endüstri İlişkileri, İş Hukuku, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Marka Zekası, Gizli Müeyyideler, 5754 Sayılı Kanunla değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Kadının Çalışma Hayatı, Çatışma Yönetimi, Rol Çatışması, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Kalite Felsefeleri, Balanced Scorecard, lojistik regresyon, cam tavan ve kraliçe arı sendromları
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H. İlker ÇARIKÇI – Meral BEKTAŞ –Berna TURAK, "Örgüt Çalışanları ve Sinizm: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması", 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 2012.
 • 2 Turak, Berna, Kaplan, Mehmet, Aydın, Harun Refik, Dönertaş, Dergah (2010). "Şarkîkaraağaç'ın Değerlerinin Bütünleştirilmiş Değerlendirmesi: Stratejik Değer Üretme Potansiyeli". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç/Isparta, 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 3 Kaplan, Mehmet,Kaygısız, Halil, Turak, Berna (2010). "Stajlara Tekno-Bakış: Öğrencileri Denetleyen Sistem Önerisi", 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu, 7-9 Ekim 2010. 73-79.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Özyücel, Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Kalkınmanın Bir Reçetesi Olarak Kırsal Turizm", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s. 71.
 • 2 Mehmet Kaplan, Mustafa Özyücel, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Turizm Potansiyeli Olarak Kızıldağ Parkının SWOT Analizi", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s.72.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dünyada ve Türkiye'de Önerilen Sosyal Güvenlik Reform Alternatiflerinin Temel Dinamikleri ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora (İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon) 2009- Devam Ediyor
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı 2011-2012
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 29 Aralık 2009 tarihli SDÜ 2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme Çalıştayı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar IV
Bilgisayar Paket Programları 1
Borçlar Hukuku
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Çalışma Psikolojisi
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İletişim
Genel İşletme
Hukukun Temel Kavramları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Klavye Teknikleri
Protokol Bilgisi
Sekreterlik Bilgisi
Seminer ve Rapor Hazırlama
Ticaret Hukuku
Yönetici Sekreterliği
Yukarı çık