Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Berna TURAK KAPLAN
Adı Soyadı Dr. Berna TURAK KAPLAN
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon 4114544/128
E-Posta bernaturak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.7.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 9.10.2017
İLGİ ALANLARI
jenerasyonlar, kariyer, kariyer uyum yetenekleri, kariyer yönetimi, liderlik, inovasyon, değerler,
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İş Arama Davranışı: Psiko-Sosyal Bir Bakış Açısıyla Kavramsal Bir İnceleme
 • 2 H. İlker ÇARIKÇI – Meral BEKTAŞ –Berna TURAK, "Örgüt Çalışanları ve Sinizm: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması", 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 2012.
 • 3 Turak, Berna, Kaplan, Mehmet, Aydın, Harun Refik, Dönertaş, Dergah (2010). "Şarkîkaraağaç'ın Değerlerinin Bütünleştirilmiş Değerlendirmesi: Stratejik Değer Üretme Potansiyeli". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç/Isparta, 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 4 Kaplan, Mehmet,Kaygısız, Halil, Turak, Berna (2010). "Stajlara Tekno-Bakış: Öğrencileri Denetleyen Sistem Önerisi", 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu, 7-9 Ekim 2010. 73-79.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliğin Yeri ve Önemi
 • 2 Globalleşmenin İş/İşletmecilik Dünyasına Etkileri: Globafili ve Globafobi Odaklı Bir Değerlendirme
 • 3 Mustafa Özyücel, Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Kalkınmanın Bir Reçetesi Olarak Kırsal Turizm", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s. 71.
 • 4 Mehmet Kaplan, Mustafa Özyücel, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Turizm Potansiyeli Olarak Kızıldağ Parkının SWOT Analizi", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s.72.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deneyim Tabanlı Şehir Yönetimi: Beyşehir Ekolojik Köy Turizm Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme
 • 2 Benlik Saygısı ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Girişimcilik Eğitimi Alanlar Üzerine Bir Araştırma
 • 3 A Research on Job Security of Nurses: A University Hospital Sample
 • 4 The Influence of Female Employees’xx Self-Respect on Overcoming Glass CeilingSyndrome: A Shopping Center Survey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kadının Mesleki Sesleniş Unsuru Olarak Mikro Girişimcilik
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dünyada ve Türkiye'de Önerilen Sosyal Güvenlik Reform Alternatiflerinin Temel Dinamikleri ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Y JENERASYONUNUN KARİYER UYUM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÜNİVERSİTELERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN ROLÜ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı 2011-2012
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 29 Aralık 2009 tarihli SDÜ 2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme Çalıştayı
VERDİĞİ DERSLER
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İşletme
girişimcilik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Protokol Bilgisi
Seminer ve Rapor Hazırlama
yönetim ve organizasyon
Yukarı çık