Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esra ÇETİNCELİ
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Esra ÇETİNCELİ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Lojistik
Telefon 2462113091
E-Posta esracetinceli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.8.2008
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Göktaş, P ve Çetinceli E. (2016). “Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama” Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 25, 1-17.
  • 2 BİTLİSLİ, Ferhat;DİNÇ,Mehmet;ÇETİNCELİ,Esra;KAYGISIZ, Ummuhan. "BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME İLİŞKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.459-480.
  • 3 DİNÇ, M., BİTLİSLİ, F., ÇETİNCELİ, E. ve AYDIN, S.Z. (2013). "Öğretim Elemanlarının Tükenmişliğinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 4, Sayı 9, 44-69.
  • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Göktaş, P ve Çetinceli E. (2016). “Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama” 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul, s.95.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Göktaş, P. ve Çetinceli, E. (2012), The Investigation on Sustainability of Total Quality Management in Higher Education Through Deming’s PDCA Cycle, ISSD 2012 3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 1 2012/ Sarajevo, Bosnia&Herzegovina.
  • 2 DİNÇ, Mehmet, Kaygısız, Ümmühan, BİTLİSLİ, Ferhat, ÇETİNCELİ, Esra,Beş Büyük Kişilik Özellikleri ile Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine yönelik Bir Araştırma, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,25-27 Mayıs 2011, Kuşadası
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık