Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gülay BULGAN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110442
E-Posta gulaybulgan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİST REHBERLİĞİ 24.6.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 13.1.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 31.12.2014
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Alternatif Turizm, Engelli Turizmi, Turizmde Hizmet Kalitesi, Otel İşletmeleri, Turist Rehberliği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genel Turizm, (2017). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 2 Otel İşletmeciliği, (2016), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BULGAN, G. The Problems Women Face in the Management Level of the Hotel Businesses and the Solutions, I. International Management Research Congress, 19-20 Mart 2016.
 • 2 KAYGISIZ, Ü., BULGAN, G., (2016) Birinci Kuşak İnsan Haklarından Seyahat Özgürlüğüne Türkiye'de Engelliler Açısından Bakış,II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, May 05-07, 2016 Konya Turkey
 • 3 BULGAN, G., (2016) The Development and Significance of Disabled Tourism Within the Scope of Social Tourism in Turkey , 2. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends and Indicators, May 05-07, Konya.
 • 4 KAYGISIZ, Ü. ve BULGAN, G. (2016). Sosyal Medya Temelinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Turizmdeki Yeri, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016.
 • 5 Bulgan, G. ve Duran, Y. (2016). A STUDY ON DESKTOP PUBLISHING AND DIGITAL APPLICATIONS USED IN PUBLICITY AND ADVERTISEMENT STRATEGIES IN TOURISM IN TURKEY. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 • 6 Bulgan; G. Oksay, A. ve Korucu, K. S. "THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS"International Congress Of Management Economy And Policy,26-27 Kasım 2016.
 • 7 DOLMACI, N. ve BULGAN, G."Sürdürülebilir Turizm Açısından Çevre Etiğinin Önemi", I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017). THE EFFECTS OF CRISES EXPERIENCED IN TURKISH TOURISM ON THE HUMAN RESOURCES POLICIES IN THE HOTEL ENTERPRISES, III. International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April, Italy.
 • 2 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017). EFFECTS OF SMART TOURISM APPLICATIONS ON HUMAN RESOURCES FUNCTIONS, III. International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April, Italy.
 • 3 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017).QUEEN BEE SYNDROME AS A CAREER BARRIER OF WOMEN WORKERS: A HOTEL RESEARCH,6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,1 2 -14 May 201 7, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • 4 Göktaş, P. ve Bulgan, G. (2017). DIGITAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR,6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,1 2 -14 Ma y 201 7, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • 5 Bulgan, G. ve Gültepe, Ö. (2017). Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak Uygulamasının Turizm Sektörü Açısından Yarattığı Rekabet Gücünün İrdelenmesi, Asos Congress,18-19-20 Mayıs, Alanya.
 • 6 Bulgan, G. ve Alili, M. (2017). Avrupa’daki ve Türkiye’deki Dark Turizm Destinasyonlarının Karşılaştırması Üzerine Teorik Bir Çalışma, Asos Congress, 18-19-20 Mayıs, Alanya.
 • 7 N. Dolmacı ve Bulgan, G. (2017). Evaluation of Isparta City as a Competitive Destination, II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 8 Bulgan, G. ve Köseoğlu, S.(2017). Effects of Terrorist Acts on Tourism. II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 9 Bulgan, G., Alili, M. ve Elçi, D. (2017). The Effects of Political and Economic Factors in Turkey on Tourism Sector:The Case of Spain- Turkey, II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 10 Demir, Ş.Ş. ve Bulgan, G. (2016). Türkiye Azerbaycan Turizm ilişkilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar,28-30 Eylül 2016.
 • 11 Bulgan, G. (2016). POSITION AND IMPORTANCE OF RURAL TOURISM IN ISPARTA. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BULGAN, G., "Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek'te Bir Araştırma", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2010, Afyonkarahisar.
 • Doktora Tezi
 • 1 BULGAN, G. "Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Doğa ile Empati Kuralım TÜBİTAK 113B014 nolu proje
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler:Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri,5-7 Ekim 2017
 • 2 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 3 ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (Sekreterya)
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif turizm
Genel Turizm
Kat Hizmetleri
Konukla İletişim
Mesleki yabancı Dil II
Mesleki Yabancı Dil-l
Otel İşletmeciliği
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği
Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Turizmde İnsan Kaynakları
Yukarı çık