Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hanife ÇİVRİL
Adı Soyadı Dr. Hanife ÇİVRİL
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462113500
E-Posta hanifecivril@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 8.7.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 8.7.2009
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM (DR) 18.5.2017
İLGİ ALANLARI
Uzaktan Eğitim, E-öğrenme, Grafik ve Animasyon
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E. ve Özaydın Özkara, B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), 39-59.
 • 2 Çivril, H. (2018). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8 (1), 41-50.
 • 3 Çivril, H., Aruğaslan, E., Yakut, G. (2013).Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi Ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi I Özel Sayısı (233-246).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Çolak, R., Aruğaslan, E., Yakut, G., Çivril, H., (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim. 1, 21-27.
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Yakut, G., Çivril, H.,(2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim, 1,97-105.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E.,Yakut, G. (2012)."Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik", 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2012,Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Yiğit, T., ve Aruğaslan, E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği, 3rd International Congress On Education, Distance Education And Educational Technology-ICDET, Antalya/Türkiye
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Albayrak, M., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Çivril, H., Yakut, G., Tonguç, G.,(2010). e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskisehir/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hemşire çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma ile çözümü
 • Doktora Tezi
 • 1 Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sanal Laboratuvarlar: Devre Analizi Uygulaması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2012
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 BİDEB 2211 Tübitak Doktora Bursiyeri
 • 2 BİDEB 2210 Tübitak Yüksek Lisans Bursiyeri
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çivril, H. "Web Tabanlı Laboratuvar Uygulamaları", Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, 4-5 Şubat, Aydın, Türkiye, 2016
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Distance and E-Learning Network (EDEN)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The International Review of Research in Open and Distributed Learning
 • 2 The International Review of Research in Open and Distributed Learning
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık