Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet KAPLAN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Mehmet KAPLAN
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 4114544134
E-Posta mehmetkaplan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.7.2005
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.2.2010
Doktora
İLGİ ALANLARI
Dizi Pazarlama Stratejileri, Medya Yönetimi, Yeni Ekonomi, Sosyal Ağlar, Yönetim ve Pazarlamada Metafor, Değişim/Dönüşüm, Kalite, Girişimcilik, İç-Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Küreselleşme ve Küresel Ekonomi Yönetimi, Sivil İş Örgütleri, Pazarlama ve Stratejik Pazarlama, Yeni Reklamcılık, Marka Öyküleri, Bireysel Öyküler, Psikoloji, Sosyoloji, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Feminist İktisat, Yeni Bilimler: Kaos, Karmaşıklık ve Kuantum, Bilimsel Etik, Tarih, Edebi Metinler, Spor İşletmeciliği, İşyerinde Psikolojik Terör, Sağlık İşletmeleri, Rekabet Repartuarları. Psikolojik sermaye, pozitif psikoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kaplan, Mehmet ve Daşöz, Zeynep (2004). Küresel Ekonomi Yönetimi: Yeni Umutlar ve Fırsatlara Bağlı Türkiye Öncelikli Bir Öneri Değerlendirme. Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencileri Arası Makale Yarışması Birinci Eser. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi İİBF Yayınları, 7-29.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaplan, Mehmet (2010). "Köfte Üstü Krem Şanti Pazarlamanız Çağa Ayak Uyduruyor mu?". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. C. 5, S. 2, (Aralık 2010). s.201-206.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan, Mehmet (2010). "Geçmişten Günümüze Isparta Kebapçılarının Stratejik Analizi". 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kitabı. İstanbul Kültür Üniversitesi AGMER. 16-17 Nisan, 173-183.
 • 2 Kaplan, Mehmet (2010). "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Değer Olarak Helvacılık Mesleğinin İş Görme Anlayışı: Sözlü Tarih Çalışması". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. Süleyman Demirel Üniversitesi. Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 3 Özün, Savaş ve Kaplan, Mehmet (2010). "Şarkîkaraağaç'ın Madeni Değeri Barit'in Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme: Stratejik Sinerji Analizi". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 4 Turak, Berna, Kaplan, Mehmet, Aydın, Harun Refik, Dönertaş, Dergah (2010). "Şarkîkaraağaç'ın Değerlerinin Bütünleştirilmiş Değerlendirmesi: Stratejik Değer Üretme Potansiyeli". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. Süleyman Demirel Üniversitesi. Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 5 Kaplan, Mehmet,Kaygısız, Halil, Turak, Berna (2010). "Stajlara Tekno-Bakış: Öğrencileri Denetleyen Sistem Önerisi", 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksek Okulu, 7-9 Ekim 2010. 73-79.
 • 6 Kaplan, Mehmet ve Kaygısız, Halil (2010). "Meslek Yüksek Okullarında Okuyan Öğrencilerin Staj Deneyimlerini Etkinleştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Takip Sistemi". II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri. 13-14 Masıs 2010. Ereğli/Konya.
 • 7 Kaygısız, Halil ve Kaplan, Mehmet (2010). "Üniversite Öğrencilerinin Ders Devamlılığını Kontrol Etmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Yoklama Kontrol Sistemi". II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri. 13-14 Masıs 2010. Ereğli/Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Özyücel, Mehmet Kaplan, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Kalkınmanın Bir Reçetesi Olarak Kırsal Turizm", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s. 71.
 • 2 Mehmet Kaplan, Mustafa Özyücel, Berna Turak Kaplan, "Kırsal Turizm Potansiyeli Olarak Kızıldağ Parkının SWOT Analizi", Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı, Muğla, 18-22 Mayıs 2016, s.72.
 • 3 Kaplan, Mehmet (2010). "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Değer Olarak Helvacılık Mesleğinin İş Görme Anlayışı: Sözlü Tarih Çalışması". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları-Isparta İli Değer Envanteri Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi. Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 4 Özün, Savaş ve Kaplan, Mehmet (2010). "Şarkîkaraağaç'ın Madeni Değeri Barit'in Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme: Stratejik Sinerji Analizi". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları- Isparta İli Değer Envanteri Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi. Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 5 Turak, Berna, Kaplan, Mehmet, Aydın, Harun Refik, Dönertaş, Dergah(2010). "Şarkîkaraağaç'ın Değerlerinin Bütünleştirilmiş Değerlendirmesi: Stratejik Değer Üretme Potansiyeli". Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları-Isparta İli Değer Envanteri Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç/Isparta. 26 Nisan-03 Mayıs 2010.
 • 6 Kaygısız, Halil ve Kaplan, Mehmet (2010). "Üniversite Öğrencilerinin Ders Devamlılığını Kontrol Etmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Yoklama Kontrol Sistemi". II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri. 13-14 Masıs 2010. Ereğli/Konya.
 • 7 Kaplan, Mehmet ve Kaygısız, Halil (2010). "Meslek Yüksek Okullarında Okuyan Öğrencilerin Staj Deneyimlerini Etkinleştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Takip Sistemi". II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri. 13-14 Masıs 2010. Ereğli/Konya.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kaplan, Mehmet (2005). "Feminist İktisatın İş/İşletmecilik Dünyasına Yansımaları: AB Süresinde Türk İşletmeciliğinin Değişmesi mi Dönüşmesi mi Gerekir?". 8. Ulusal İktisat Öğrencileri Kongresi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İİBF. İzmir. 20-22 Nisan 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan, Mehmet (2006). "Küresel Vizyon: Hakimiyetlerin Üzerinde Sentezlenen Stratejik Okuma Çalışması". 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı Cilt 1. 18-21 Eylül. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları. Kartepe/İzmit. 196-216.
 • 2 Öge, Serdar, Kaplan, Mehmet (2006). "Küresel Ekonomi Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi". 3. Uluslararası STK Kongresi Bildiriler Kitabı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Yayınları. Çanakkale. 9-10 Aralık, 451-457.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MEHMET KAPLAN,ALİ ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA (04.03.2017 -05.03.2017 ), Sosyal Sermayenin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Bilgi Sistemlerinin Rolü: Isparta Sağlık İşletmeleri Araştırması, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Kongreler Serisi
 • 2 MEHMET KAPLAN, MUSTAFA ÖZYÜCEL, BERNA TURAK KAPLAN (04.05.2017 -06.05.2017 ), Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliğin Yeri ve Önemi, Yayın Yeri:1. International Rural Tourism and Development Congress
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kaplan, Mehmet (2010). Küresel Rekabet Ortamında İç-Girişimciliğin Turizm İşletmelerinde Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi. Selçuk Üniversitesi SBE İşletme ABD Yönetim Organizasyon BD, 121 Sayfa. (Danışman: Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK).
 • Doktora Tezi
 • 1 Mehmet Kaplan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD-Yönetim ve Organizasyon BD, (Danışman: Prof. Dr. Adnan Çelik), 2016-Devam Ediyor
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Şarkikaraağaç İlçe Koordinatörü, Şarkikaraağaç-Isparta, 26.04-03.05.2010.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Kaplan, M. ve Daşöz, Z. (2004). Küresel Ekonomi Yönetimi: Yeni Umutlar ve Fırsatlara Bağlı Türkiye Öncelikli Bir Öneri Değerlendirme. Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencileri Arası Makale Yarışması Birinciliği. Eskişehir.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı, (12 Eylül 2016- Devam ediyor)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı (2011-2012)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, (2011-2013)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç MYO Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Vekili (1 Aralık 2009-1 Haziran 2010).
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikarağaç Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Bilimler Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2008-2009).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Şarkikaraağaç Meslek Yüksek Okulu Farabi Değişim Programı Koordinatörü
 • 2 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Mehmet Kaplan (Eğitmen), Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı, İnsan Davranışları ve Psikolojisi Konulu Eğitim (Rütbeli Personel Eğitimi).
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kaplan, Mehmet (2006). "Kaliteli Yaşam İçin Kalite Hiyerarşisini Yaşam Alanına Katmak: Yeni Yaşamlar Başlatmak Üzerine Düşünce Yazımı". Şarkikaraağaç Ekspres Gazetesi, 01 Mart 2006, 2.
 • 2 Kaplan, Mehmet (2006). "Kullanılmayan Potansiyel: Başarılı Olmak Seçeneği". Şarkikaraağaç Ekspres Gazetesi. 29 Mart 2006, 3.
 • 3 Kaplan, Mehmet (2006). "Kişisel Gelişimin İlk Adımı Olarak Okuma Çalışmaları Egzersizi". Şarkikaraağaç Ekspres Gazetesi. 24 Kasım 2006, 3.
 • 4 Kaplan, Mehmet (2006). "En İyi Arkadaşım: Değişim". Şarkikaraağaç Ekspres Gazetesi. 01 Aralık 2006, 3.
 • 5 Kaplan, Mehmet (2006). "Hata Olması Gereken mi Olmaması Gereken mi? Hataya Hemen Müdahale Yapmayı Öğrenmek Üzerine Üretim Notları". Şarkikaraağaç Ekspres Gazetesi, 15 Aralık 2006, 2.
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Kaplan, Mehmet (2005). "Feminist İktisatın İş/İşletmecilik Dünyasına Yansımaları: AB Süresinde Türk İşletmeciliğinin Değişmesi mi Dönüşmesi mi Gerekir?". 8. Ulusal İktisat Öğrencileri Kongresi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İİBF, İzmir, 20-22 Nisan 2005. (İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Mansiyon Ödülü: En İyi Sunum Kategorisi)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Genel İşletme
Girişimcilik
Halkla İlişkiler
İşletme 1
İşletme 2
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
MMM ve Etik
Örgütsel Davranış
Proje Yönetimi
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Stratejik Yönetim
Üretim Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Zaman Toplantı Yönetimi
Yukarı çık