Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gökhan AYDIN
Adı Soyadı Doç. Dr. Gökhan AYDIN
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Ana Bilim Dalı Seracılık
Telefon 2462713036
E-Posta gokhanaydin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/gokhanaydin
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 6.7.1998
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 12.4.2001
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 14.4.2006
İLGİ ALANLARI
Biyolojik Çeşitlilik Böcek Ekolojisi Böceklerin Sınıflandırılması Bilgisayar Programcılığı (Visual Basic) Böcek Bilimi Doğa Sporları (Dağcılık, Sualtı sporları, Mağaracılık) Biyolojik Gösterge Türlerin Belirlenmesi Alanında Canoco ve PC_ord İstatistik Programlarının Türkiye"de ilk kullanımı
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 BÖCEKLERİN SINIFLANDIRILMASI (TAKIM DÜZEYİNDE)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ORTAÇ, Ö.D., B.YAŞAR, G. AYDIN, 2015. Organik ve Konvansiyonel Yağ Gülü Rosa damascena Miller (Rosales: Rosaceae) Yetiştirilen Alanlarda Böcek Biyolojik Çeşitlilik Değerlerinin Karşılaştırılması: Isparta Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 19(2): 161-173
 • 2 AYDIN, G., 2011. Biyolojik Çeşitlilikte Bitki-Böcek Etkileşimi: Tarım Alanları, Doğal ve Yarı Doğal Habitatlar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 15 (3): 178-185
 • 3 AYDIN, G. ve A.B.AVCI, 2010. Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L.), Kişniş (Coriandrum sativum L.) ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Agro-Ekosistemlerinde Böcek Biyolojik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 4 AYDIN, G. H.İ. ERDAL & A.B.AVCI, 2010. YYÜ Yerleşkesi ve Edremit (Van)'te Belirlenen Bazı Habitatların Böcek Biyolojik Çeşitliliği Açısından Karşılaştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 43-46
 • 5 AYDIN, G., 2009. Van’da İlk Kayıt Haemoproteus Hastalık Vektörü Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1839) (Diptera: Hippoboscidae) “Güvercin Sineği”. Tarım Bilimleri Dergisi. 19 (1): 49-55
 • 6 AYDIN, G. ve E. ŞEKEROĞLU, 2008. Pamuk Beyazsineği, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Laboratuvar Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitleri Üzerinde Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 18 (2): 83-90.
 • 7 AYDIN, G. ve E. ŞEKEROĞLU, 2008. Pamuk Beyazsineği, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Laboratuvar Koşullarinda Farkli Pamuk Çeşitleri Üzerinde Yaşam Çizelgelerinin Oluşturulması. Tarım Bilimleri Dergisi, 18 (2): 91-98.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYDIN, G., O. IŞIK, L. HIZARCI, Y. BULUT, H.OĞUZ & M.KOKSAL, 2010. The new pest Scatella tenuicosta Collin (Diptera: Ephydridae) for spirulina ponds Journal of Agricultural Science and Technology 4 (6)
 • 2 AYDIN, G. & C. KAZAK, 2007. Çukurova Deltası (Adana)’nda Böceklerin Farklı İnsan Aktivitelerine Biyolojik Gösterge Olarak Kullanılma Olanakları. Türk.Entomol.Derg., 31 (2):111-128
 • 3 LILLIG, M. and G. AYDIN, 2006. Three species of Tenebronidae new to the Turkish fauna (Insecta: Coleoptera). Zoology in the Middle East 37: 118-120
 • 4 AYDIN, G., E. SEKEROGLU and E. ARNDT, 2005. Tiger Beetles as Bioindicators of Habitat Degradation in the Çukurova Delta, Southern Turkey (Coleoptera: Cicindelidae). Zoology in the Middle East 36: 51-58
 • 5 AYDIN, G., 2005. Distribution of the Dune Cricket Schizodactylus inexpectatus (Orthoptera: Schizodactylidae) in the Çukurova Delta, southern Turkey. Zoology in the Middle East 36: 111-113
 • 6 YAŞAR, B., G., AYDIN ve E., DENİZHAN, 2003. Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde (Ağrı, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş) Bulunan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler. Türk.Entomol.Derg., 27 (1), 3-12
 • 7 SEKEROGLU E. and G. AYDIN, 2002. Distribution of the tiger beetle Megacephala euphratica in Çukurova Delta, Adana Turkey (Coleoptera: Cicindelidae). Zoology in the Middle East 27: 87-90
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYDIN, G. 2011. Conservation Status of the Tiger Beetle Calomera aphrodisia (Baudi di Selve, 1864) in Turkey (Coleoptera: Cicindelidae). Zoology in the Middle East 52, 2011: 121-123.
 • 2 AYDIN, G., 2011. Vulnerability of Megacephala (Grammognatha) euphratica euphratica Latreille & Dejean, 1822 (Coleoptera: Cicindelidae) in natural and disturbed salt marsh and salt meadow habitats in Turkey. African Journal of Biotechnology. 10 (29): 5692-5696.
 • 3 AYDIN, G., 2011. Some Morphological and Biological Features of Megacephala (Grammognatha) euphratica euphratica Latreille and Dejean, 1822 (Coleoptera: Cicindelidae). African Journal of Biotechnology. 10 (42): 8529-8532
 • 4 AYDIN, G. and İ. KARACA, 2011. Human Threats to Population of Endemic Sand Dune Cricket (Schizodactylus inexpectatus). International Journal of Agriculture & Biology. 13(6):1016-1020
 • 5 AYDIN, G., 2011. Plant Phenology-Related Shift in Color Preference of Epicometis (Tropinota) hirta (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) Adults – Key To Effective Population Monitoring and Suppression. Florida Entomologist. 94(4): 832-838
 • 6 AYDIN, G., A. Khomutov, 2008. The Biology, aNymphal Stages, and Life Habits of the Endemic Sand Dune Cricket Schizodactylus inexpectatus (Werner, 1901) (Orthoptera: Schizodactylidae). Turk J.Zool. 32 (4): 427-432.
 • 7 ARNDT, E., N. AYDIN and G. AYDIN, 2005. Tourism Impairs Tiger Beetle (Cicindelidae) Populations - A Case Study in a Mediterranean Beach Habitat. Journal of Insect Conservation. 9: 201-206
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Anne MAGURRAN - Ecological Diversity and Its Measurement
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 AYDIN, G., AVCI, A. B., 2010, Determination of insect bio-diversity of Anise (Pimpinella anisum L.), Coriander (Coriandrum sativum L.) and Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Burdur Province in Turkey, Pharmacognosy Magazine. 6(22): 106
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AYDIN, G., 2010. Isparta İli Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. 26 Nisan-03 Mayıs 2010. Isparta. 252-260
 • 2 AYDIN, G. & A.B.AVCI,2009. Burdur İli’nde Kültürü Yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerinde Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay. 110-113
 • 3 YAŞAR, B., DENİZHAN, E. ve AYDIN, G., 2000. Avcı Böcek Semiadalia undecimnotata (Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae)’nın Hyalopterus pruni (Geoffr.) (Homoptera: Aphididae) Üzerindeki Gelişme ve Sayısal Tepkileri İle Açlığa Dayanma Sürelerinin Saptanması. Türkiye 4. Entomoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2000, Aydın, 329-338
 • 4 YAŞAR, B. ve AYDIN, G., 1998. Türkiye Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Kabuklubit Türlerinin Teşhis Programı. 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 28-30 Eylül 1998, Konya, 64-67
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AYDIN, G. & İ. KARACA, 2009. Comparison of Bio-diversity Parameters at Different Habitats in Balcalı-Adana. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya. 163-177
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 AYDIN, G., C. KAZAK & K. KARUT, 2006. Some Biological Characteristics and Daily Activity of Megacephala euphratica euphratica Latreille & Dejean (Coleoptera: Cicindelidae) In Salt Marsh Habitat in Cukurova Delta, Turkey. VIII th European Congress of Entomology. September, 17-22- İzmir Turkey, Book of Abstracts, p:144
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Organik ve Konvensiyonel Yağ Gülü Yetiştiriciliğinde Böcek Türlerinin Biyolojik Çeşitliliği (Özlem DİNÇ ORTAÇ)- 2014
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2000-2004. Cukurova Delta Biosphere Reserve: Determination of Biological Diversity and Initiation of Program for Sustainable Development European Union (LIFE TCY 99/TR/087)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Endemik Kum Kriketi Schizodactylus inexpectatus (Werner, 1901) (Orthoptera: Schizodactylidae)’un Yaşam Alanları ile Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi (TÜBİTAK TOVAG 107 O 638)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2007-2009. Built Research and Rearing Center of Biological Control Agents (DPT 2007K 121320)
 • 2 1998-2001. Ağrı, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş illerinde bulunan Diaspididae (Hom.: Coccoidea) familyasına bağlı türlerin saptanması. (TÜBİTAK/TARP-2151)
 • 3 2000-2001. Avcı böcek Semiadalia undecimnotata Schneider (Coleoptera: Coccinellidae)’nin Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae) üzerinde işlevsel ve sayısal tepkisi ile açlığa dayanma sürelerinin saptanması (99-ZF-064)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1st International Workshop: Protected Areas for Nature - establishing knowledge transfer and a learning network between Turkey and the EU 27 September-01 October 2010 (1. Uluslararası Çalıştay: Doğa koruma alanları için Türkiye ile AB Ülkeleri arasında bilgi transferi ve iletişim ağının kurulması)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1st Ulusal "Engelli Bireylerde Terapi Yöntemleri” Çalıştayı (09-12 Aralık 2013)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, Isparta
 • 2 Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, ISPARTA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Küresel İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik
 • 2 King's College - US, Wilkes_Barre (04 June 2015) Subject 1: Measurement of biological diversity - How to find indicators for habitat description and destruction? Subject 2: Species richness estimators.
 • 3 20.05.2005 tarihinde Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu / Konu: Böceklerin Yaşamı
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü "Plant Phenology-Related Shifts in Color Preferences of Epicometis ( Tropinota ) Hirta (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) Adults - Key To Effective Population Monitoring And Suppression".Florida Entomologist, Cilt: 94, No: 4, Sf: 832-838"
 • 2 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü "The Biology, Nymphal Stages, and Life Habits of the Endemic Sand Dune Cricket Schizodactylus inexpectatus (Werner, 1901) (Orthoptera: Schizodactylidae). JOURNAL OF ZOOLOGY, Cilt: 32, No: 4, Sf: 427-432"
 • 3 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Associate Editor of African Journal of Biotechnology
 • 2 Associate Editor of African Journal of Biotechnology
 • 3 Associate Editor of African Journal of Biotechnology
 • 4 Associate Editor of African Journal of Biotechnology
 • 5 Associate Editor of African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Ecology and Development Research (IJEDR)
 • 2 African Journal of Biotechnology
 • 3 Journal of Ecology and Development Research (IJEDR)
 • 4 African Journal of Biotechnology
 • 5 African Journal of Biotechnology
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Otizm Aile ve Toplum El Kitabı
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Korunan Alanlar (Planlama – Yönetim – İzleme) Protected Areas (Planning - Management - Monitoring)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Zoology
 • 2 "African Journal of Biotechnology"
 • 3 "Zoology in the Middle East"
 • 4 "Journal of Insect Behavior"
 • 5 "Türkiye Entomoloji Dergisi"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Entomology and Nematology
 • 2 International Journal of Biodiversity and Conservation
 • 3 Turkey Entomology Bulletin /Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 4 International Journal of Ecology and Development Research
 • 5 International Journal of Agricultural Education and Extension
 • 6 International Journal of Biological Education
 • 7 World Research Journal of Agricultural Sciences
 • 8 World Research Journal Biology of Biological Sciences
 • 9 "Türkiye Entomoloji Bülteni"
 • 10 "Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi – DERİM"
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Biyolojik Mücadele Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Atabey MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü. Atabey Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü - Bölüm Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Muafiyet Komisyonu Üyesi"
 • 2 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Üyesi"
 • 3 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS - ECTS) Genel Koordinatörü"
 • 4 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Dış İlişkiler (SOKRATES) Genel Koordinatörü"
 • 5 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Yönetim Kurulu Üyesi"
 • 6 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Burs Öğrenci Birim Seçici Kurul Üyesi"
 • 7 SDÜ - Atabey Meslek Yüksekokulu "Kısmi Zamanlı Öğrenci Birim Seçici Kurul Üyesi"
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Küresel İklim Değişikliği Biyolojik Çeşitlilik Böcekler
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çukurova Deltası’ndaki Değişim
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 King's College- US (1-11 June 2015)
 • 2 Üniversite: St. Andrews İskoçya / Birleşik Krallık (İngiltere)- Çalışma Konusu: Biyolojik Çeşitlilik ve tür tahmin edicileri - Birlikte Çalıştığı Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Anne Magurran
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Ekolojisi
Bitki Fizyolojisi
Bitki Koruma
Bitki Koruma ve Tarımda Kullanılan Kimyasal İlaçlar
Bitki ve Tohum Fizyolojisi
Bitki-Tohum Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri
Biyolojik Çeşitlilik
Biyolojik Çeşitlilik ve Hesaplanması
Çevre ve İnsan Sağlığı
Depo Zararlıları
Dış Mekan Süs Bitkileri Üretimi
Doğa Fotoğrafcılığı
Ekoloji
Ekolojik Tarım
Fidan Üretim Teknikleri
Fidan Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri
Genel Seracılık
Herboloji
İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Mesleki Uygulama I
Mesleki Uygulama II
Mesleki Uygulama III
Mesleki Uygulama IV
Mesleki Yabancı Dil - İnglizce
Mesleki Yabancı Dil II - İnglizce
Organik Tarım
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Sebze Tohumluluğu Üretim Teknikleri
Seminer
Sera Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri
Sera Bitki Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri
Seracılıkta Otomasyon
Süs Bitkileri Tohumluk Üretim Tekniği
Süs Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri
Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknikleri
Tahıllarda Yemeklik ve Tane Baklagillerde Tohumluk Üretim Teknikleri
Tarımsal Ekoloji
TIBA Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Çoğaltma Teknikleri
Yabancı Dil 1
Yabancı Dil II
Zooloji
Yukarı çık