Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Emre KUZUGÜDENLİ
Adı Soyadı Dr. Emre KUZUGÜDENLİ
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Telefon 2464314747/120
E-Posta emrekuzugudenli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://emrekuzugudenli.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 27.8.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 29.3.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 17.9.2014
İLGİ ALANLARI
Ekoloji, Toprak İlmi, Doğa Eğitimi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kuzugüdenli, E., Kaya, C., 2011: Yetişme ortamı-Verimlilik İlişkileri. Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası, ISSN:1301-3572,24-25s
 • 2 Kuzugüdenli, E., Kaya, C., 2010: Yenişarbademli Yöresi ve Ekolojisi. Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası, ISSN:1301-3572,25-27s
 • 3 Kuzugüdenli, E., Erikgenoğlu, S., Özkan, K., 2009: Ağaçların Çaplarının Tahmininde Yapay Zeka'nın Uygulanabilirliği: Kızılçam Örneği. Orman Mühendisliği Dergisi, Orman Mühendisleri Odası, ISSN:1301-3572,27-30s
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz, E., Topsakal, O., Akbaba, Y., Kuzugüdenli, E., 2010.Yenişarbademli'nin Doğal Kaynakları ve Bu Kaynakların Kullanımı. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu. 26 Nisan-3 Mayıs 2010, ISBN:978-9944-452-40-3, 1174-1180, Isparta.
 • 2 Görmez, B., Elbüken, İ., Batkı, U., Kuzugüdenli, E., 2010.Yenişarbademli'nin Kültürü ve Katkıda Bulunanlar. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu. 26 Nisan-3 Mayıs 2010, ISBN:978-9944-452-40-3, 1203-1216, Isparta.
 • 3 Kuzugüdenli, E., Ulusan, M.D., Göktaş, H., 2010. Yenişarbademli'nin Ekoturizm Potansiyeli. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu. 26 Nisan-3 Mayıs 2010, ISBN:978-9944-452-40-3, 1181-1189, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUZUGÜDENLİ; E., KAYA, C., 2011. YENİŞARBADEMLİ(ISPARTA) YÖRESİ’NİN ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI VE EKOLOJİSİ, 2nd International Non-Wood Products Symposium,8-10 September 2011,Isparta/TURKEY
 • 2 Kuzugudenli E., Ozkan K.,Saplioglu K., THE EFFECTS OF WATER RESOURCE ON RIPARIAN FOREST GROWTH BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29, May 2010-622 p.p 1-6
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kuzugüdenli, E., 2006: "SÜTÇÜLER (ISPARTA) YÖRESİNDE KIZILÇAMIN (Pinus brutia) BOY GELİSİMİ İLE BAZI YETİSME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Doktora Tezi
 • 1 Kuzugüdenli, E., 2014: "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BOYLU ARDIÇIN (Juniperus excelsa Bieb.) BOY GELİŞİMİ İLE BAZI YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Asansörlü Tekerlekli Sandalye (KOSGEB Proje No: 2014/AGİ.01)
 • 2 ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR-2, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B086
 • 3 ÖZEL ÖĞRENCİLER GÜLLER DİYARINDA DOĞAYLA BULUŞUYOR, TÜBİTAK-4004, Proje No: 112B131
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İSTİRİDYE(KAYIN) MANTARI ÜRETİMİNİN YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN GENÇLERE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLMESİ
 • 2 SESSİZ DOĞA 3, TÜBİTAK-4004, Proje No:115B266
 • 3 SESSİZ DOĞA 2, TÜBİTAK-4004, Proje No:213B713
 • 4 Özkan, K., Kuzugüdenli, E., 2014: "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BOYLU ARDIÇIN (Juniperus excelsa Bieb.) BOY GELİŞİMİ İLE BAZI YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER" SDÜ BAP 2292-D-10 No'lu Doktora Projesi, ISPARTA. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 5 SESSİZ DOĞA, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B037
 • 6 Özkan, K., Kuzugüdenli, E., 2007: "SÜTÇÜLER (ISPARTA) YÖRESİNDE KIZILÇAMIN (Pinus brutia) BOY GELİSİMİ İLE BAZI YETİSME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER" SDÜ BAP 1162-YL-05 No'lu Yüksek Lisans Projesi, ISPARTA. Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN
 • 7 Bilir, N., Özkan, K., Gülsoy, S., Kuzugüdenli, E., 2005-2006: Tübitak 1050180 No'lu "Beysehir Gölü Havzası Kusburnu (Rosa canina L.) Populasyonlarında Döllenme Varyasyonu & Yetisme Ortamı Büyüme Özellikleri Etkilesimi ve Bunun Tohum Verimine Etkisi" Projesi.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 3 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Ağaçlandırma Tekniği
Ekoloji
Ekonomi
İngilizce I
İngilizce II
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Jeoloji ve Arazi Bilgisi
Korunan Alanlar
Mesleki Uygulama I
Mesleki Uygulama III
Orman Bakımı
Orman Ekolojisi
Orman Koruma
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
Seminer
Silvikültür Tekniği
Sulak Alan Ekolojisi
Toprak Bilimi
Toprak İlmi
Yangın Ekolojisi
Yukarı çık