Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sezen COŞKUN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sezen COŞKUN
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
Telefon 2463116661
E-Posta sezencoskun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sezencoskun
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 22.1.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.6.2013
İLGİ ALANLARI
Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Sorpsiyon ile Boya Giderimi İçmesuyu Atık Çamurunun Atıksu Arıtımında Yeniden Kullanımı Tehlikeli Atıklardan Değerli Metal Geri Kazanımı Fotokataliz Sementasyon Elektrokazanım
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atıksudan partikül kirliliği gideriminde alüm çamurlarının koagülant madde olarak yeniden kullanılması, 2005-2008.
 • Doktora Tezi
 • 1 Atık Floresan Lambalardan Civa Geri Kazanımı ve Proses Optimizasyonu, 2008-2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Environmental Water Management, AB Leonardo Da Vinci Projesi, The Jan Evangelista Purkyne University and River Board State Company, Chech Republic; SDÜ Türkiye; Corvinus University of Budapest, Hungary; Queen's University of Belfast and Northern Ireland Water, N. Ireland; U.bus GmbH Gesellschaft für regionale Entwicklung und europäisches Projektmanagement- Ruhr-Universitat Bochum, Germany. Yard. Araştırmacı, 2008-2010.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu - Göller Bölgesi Çalıştayı "SAĞLIK-WELLNES&SPA" konulu 4. Komisyon Raportörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1 Aralık 2011, Davras-Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Jan Evangelista Purkyne University usti nad Labem (Çek Cumhuriyeti), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 110Y264, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU, SDÜ., Bursiyer 2010-2013.
 • 2 Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 108Y018, Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Gökhan Civelekoğlu, SDÜ, Bursiyer, 2010.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Coskun, S., 2011. Atık Floresan Lambaların Geri Kazanımı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri II.
 • 2 Coskun, S., 2009. Şarap Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Anaerobik Proseslerin Değerlendirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri I.
 • 3 Coskun, S., 2008. Küçük Ölçekli Atıksu Artıma Tesislerinin Tasarımı Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Çevre Müh. Bölümü.
 • 4 Coskun, S. 2006. İçmesuyu Arıtımı Atık Çamurlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Kullanım Alanları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri.
 • 5 Coskun, S., 2005. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh-Mim. Fak. Çevre Müh. Bölümü
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2. “Yılın Tezi ve Tez Danışmanı Ödülleri” Yarışması, 2013-2014 Yılı İnşaat ve Mimarlık Alanında Yılın En Başarılı Doktora Tezi, Birincilik Ödülü, 2014.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 13. Kuruluş Yıldönümü Proje Yarışması Beşincilik Ödülü, 26.02.2006, ISPARTA.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sezencoskun
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakem, Waste Management 2016.
 • 2 Hakem, Waste Management 2016.
 • 3 Hakem, Waste Management 2016.
 • 4 Hakem, Separation and Purification Technology, 2016
 • 5 Hakem, Waste Management 2015.
 • 6 Hakem, Waste Management 2015.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı, 2009-2010
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Çevre Mühendisi, Baysal Çevre Mühendislik Hizm. LTD. ŞTİ. ANTALYA (2004-2005)
 • 2 Çevre Mühendisi, Çevre&Kent Mühendislik Danışm. LTD. ŞTİ. ANTALYA (2002-2004)
 • 3 Çevre Mühendisi, Baysal Çevre Mühendislik Hizm. LTD. ŞTİ. ANTALYA (2001-2002)
VERDİĞİ DERSLER
Şarap Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
Bilgisayar I (Eğirdir MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü)
Bilgisayar II (Eğirdir MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü)
Bitirme Ödevi 1 (MMF - Çevre Mühendisliği)
Bitirme Ödevi 2 (MMF - Çevre Mühendisliği)
Çevre Hukuku (MMF, Çevre Mühendisliği Bölümü)
Çevre Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Kirliliği ve Kontrolü (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Çevre Koruma
Çevre Sorunları
Çevre Sorunları (Eğirdir MYO, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü)
Çevre ve Tarım Ekolojisi
Çevre ve Tarım Ekolojisi (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Dünya Şarapçılığı
Dünya Şarapçılığı (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Genel Matematik
Genel Matematik (Eğirdir MYO, Gıda işleme Bölümü)
Gıda İşletmeciliği
Gıda İşletmeciliği (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Gıda İşletmelerinde Projelendirme
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
Girişimcilik
Girişimcilik (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Laboratuar Tekniği (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Laboratuar Teknikleri 1
Laboratuvar Güvenliği
Meyve Sebze Teknolojisi ve Kalite Analizleri
Su Analizleri
Şarap Endüstrisinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Şarap Kalite Kontrolü ve Mevzuatı (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Şarap Üretimi Hukuku (Eğirdir MYO, Gıda İşleme Bölümü)
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
Yukarı çık