Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Metin DAVRAZ
Adı Soyadı Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Birimi Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bölüm İnşaat Bölümü
Ana Bilim Dalı İnşaat Teknolojisi
Telefon 2465112739
E-Posta metindavraz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 28.6.1988
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 15.7.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 15.10.2004
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Davraz, M., Ceylan, H., Bayrakçı, H.C., Delikanlı, K., Ulusoy, N., Kansız, M., 2010 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Hondu Akademi Yayınları, Isparta, 287s
 • 2 Gündüz L, Sarıışık A., Tozaçan B., Davraz M., Uğur İ., Çankıran O., 1998. Pomza Teknolojisi Cilt I-II, 20 Mayıs 1998, s. 203, Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davraz, M., Bayrakçı, H.C., Delikanlı, K., Akdağ, A.E., 2016. Vakum Yalıtım Paneli Çekirdeğinin Fiziko-Mekanik Özellikleri, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 6(1): 27-37
 • 2 Bayrakçı, H.C., Davraz, M., Akdağ, A.E., 2015. Vakum Yalıtım Panellerinin Buzdolaplarında Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi, Tesisat Mühendisliği, Sayı 150: 19-28
 • 3 Ceylan H., Davraz M., 2013,"Andezit Kesim Atıklarının Puzolanik Özelliklerinin Araştırılması, TMMOB Madencilik Dergisi, cilt 52, sayı 1, s.3, Ankara.
 • 4 Pehlivanoğlu, H. E., Davraz, M., Kılınçarslan, Ş., (2013), “Bor Bileşiklerinin Çimento Priz Süresine Etkisi ve Denetlenebilirliği”, SDU International Technolgic Science, Vol.5, No 3, pp.39-48.
 • 5 Davraz M., Başpınar E., Ceylan C.,2012. Yapı Denetim Kurumları Öncesi Isparta ve Civarındaki Hazır Beton Kalitesi,SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Say:1, s. 18-25
 • 6 Davraz, M., Gündüz, L., Başpınar, E., 2011. Lightweight Aggregated Foam Plaster for Thermal Insulation in Buildings, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,Cilt:1 Sayı:3 s.150-155.
 • 7 Bayrakçı, H., Davraz, M., Başpınar, E., 2011. Yeni nesil ısı yalıtım malzemesi: Vakum Yalıtım Paneli, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 1-12
 • 8 Davraz M., Başpınar E., 2011. Agrega porozitesinin hafif betonların fiziko-mekanik özelliklerine etkisi, SDU International Technological Sicience, Vol.3, No.3., pp. 35-51.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Davraz M, Koru M, Akdağ, A.E., 2015, The Effect of Physical Properties on Thermal Conductivity of Lightweight Aggregate, Procedia Earth and Planetary Science, Vol 15, s. 85-92.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kilinçarslan Ş., Davraz M., Koru M., Ekiztaş F.P., "Investigation of Properties of Foam ConcretesProduced Using Pumice at Different Ratios", ACTA PHYSİCA POLONİCA A, vol.132, 2017
 • 2 Davraz M., Kilinçarslan Ş., "Influence of High Temperature on ConcreteProduced from Portland Cement with Boron Additives", ACTA PHYSİCA POLONİCA A, vol.132, 2017
 • 3 Davraz M., Kilinçarslan Ş., Akkurt İ., "Determination of Radiation Shielding of Concrete Producedfrom Portland Cement with Boron Additives", ACTA PHYSİCA POLONİCA A, vol.132, 2017
 • 4 Ceylan, H., Davraz, M., 2017. Utilisation of Andesite Powder Waste As Mineral Admixture in Concrete, Journal of Environmental Protection and Ecology 18, No 3, 962–977
 • 5 DAVRAZ, M., BAYRAKÇI; H.C., YUSUFOĞLU, Y.,2016. "The Effect of Fiber, Opacifier Ratios and Compression Pressure on the Thermal Conductivity of Fumed Silica Based Vacuum Insulation Panels." Arabian Journal for Science and Engineering, Springer, pp.1-10, ISSN 2191-4281, DOI 10.1007/s13369-016-2031-8.
 • 6 Davraz, M., Kılınçaslan, Ş., Koru, M., Tuzlak, F., 2016. Investigation of relationships between ultrasonic pulse velocity and thermal conductivity coefficient in foam concretes, Acta Physica Polonica A , 129 (No:1): 469-470
 • 7 Davraz M., 2015, The Effect of Boron Compound to Cement Hydration and Controllability of this Effect, Acta Physica Polonica, Vol 128, No 2-B, s. 26-33.
 • 8 Davraz M., Ceylan H., Kılınçarslan Ş., 2015. Mechanical Performances of Artificial Aggregated Lightweight Concrete, Acta Physica Polonica, Vol 127, No 4, s. 1246-1250.
 • 9 Davraz M, Kılınçarslan Ş., Ceylan H., 2015, Predicting the Poisson Ratio of Lightweight Concretes using Artificial Neural Network, Acta Physica Polonica, Vol 128, No 2B, s. 184-186
 • 10 Davraz, M. and Bayrakçı, H.C., 2014. Performance properties of vacuum insulation panels produced with various filling materials, Science and Engineering of Composite Materials. Volume 21, Issue 4, Pages 521–5277.
 • 11 Davraz M., Kılınçarslan, Ş., Pehlivanoğlu, E.,2014 “The Effects Of Accelerating Admixture On The Mechanical Properties Of Boric Acid Added Mortars”, Acta Physica Polonica, Vol 125, No 2.
 • 12 Davraz M., 2010. "The effect of boron compound on the properties of cementitious composites", Science and Engineering of Composite Materials, Volume 17, No 1, 1-17
 • 13 Davraz M., Gündüz L., 2009. "The effect of using saturated lightweight aggregate on shrinkage and hydration degree of high performance concerete", Science and Engineering of Composite Materials, Israel, Volume 16, No:4,225-234
 • 14 Davraz M. and Gündüz, L., 2008. Reduction of alkali silica reaction risk in concrete by natural (micronised) amorphous silica. Construction and Building Materials, Volume 22; Issue 6;1093-1099 (doi: 10.1016/j.conbuiltmat.2007.03.002)
 • 15 Davraz M. and Gündüz, L., 2005. Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in concrete. An International Journal of Cement and Concrete Research, Volume 35, Issue 7, July 2005, pp1251-1261.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DAVRAZ, M., KILINÇARSLAN, Ş., KORU, M., Farklı Yoğunluktaki Köpük Betonların Dayanım ve Isıl İletkenlik Özellikleri, 9. Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Nisan 2015, s. 93-102 Antalya.
 • 2 Ceylan, H., Davraz, M., 2014. Andezit Toz Atıklarının Değerlendirilmesi", Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, s. 171-177, 18-20 Eylül 2014, Isparta
 • 3 Davraz, M., Başpınar, E.,Ceylan H. 2011, Agregalarda Porozite Hesabının Mantığı, 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu,s. 149-156,Sivas.
 • 4 Davraz M., Gündüz L., Durmuş,T., 2008 “Yüksek Performanslı Betonların Rötre Ve Hidratasyon Derecesine Doygun Hafif Agrega Kullanımının Etkisi”, BETON 2008 Kongresi, 19-21 Haziran 2008, İstanbul, 156-165
 • 5 Özçelik M., Yalçın A., ve Davraz M., 2006. Ayrışmanın andezit ve trakiandezitlerin (Isparta) mühendislik özelliklerine etkisi. VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu-Kayamek'2006, 02-03 Kasım, s321-324, İstanbul.
 • 6 Davraz M., Gündüz L. 2006. Isparta-Direkli Köyü Mevkii Trakiandezit Taşının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık, s313-322, İstanbul.
 • 7 Davraz M., 2005. Isparta Gelincik Yöresi Pomzalarının Endüstriyel Önemi, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, 15-17 Eylül, s23-32, Isparta
 • 8 Sezgin M, Davraz M. ve Gündüz L., 2005. Pomza endüstrisine sektörel bir bakış. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, 15-17 Eylül, s9-22, Isparta.
 • 9 Gündüz L., Davraz M. ve Ortaçeşme H., 2005. Bimsblok ve ısı yalıtım özelliği, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, 15-17 Eylül, s277-286, Isparta.
 • 10 Davraz M. ve Gündüz L.,2004. Doğal amorf silikanın alkali silika reaksiyonu gelişimine etkisi. BETON 2004 Kongresi, 10-13 Haziran, s664-673, İstanbul.
 • 11 Davraz, M. ve Gündüz, L., 2003. Isparta yöresi amorf silika kayacının katkı maddesi olarak beton dayanımına etkisi. 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık, s36-42, İstanbul.
 • 12 Davraz M. ve Gündüz L., 1997. Konutlarda bims tanelerinin serbest çatı örtüsü ve taban sergisi döşemelerde kullanımı. Yalıtım`97 Sempozyumu, 15-16 Mayıs, s237-245, Elazığ.
 • 13 Davraz M. ve Gündüz L., 1997. Isparta yöresi pomza taşının hafif yapı elemanı olarak değerlendirilebilmesi üzerine bir analiz. I. Isparta Pomza Sempozyumu, s26-28 Haziran, s61-70, Isparta
 • 14 Davraz M. ,Yiğit Y. ve Gündüz L., 1997. Granülometrik pomza tanelerinin çatı ve taban döşemede değerlendirilebilirliği. I. Isparta Pomza Sempozyumu, 26-28 Haziran, s195-206, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Davraz, M. ve Gündüz, L., 2002. Blok geometrisinin hafif yapı elemanlarının dayanım özelliklerine olan etkisi. VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2002, 10-11 Ekim, s37-49, Konya.
 • 2 Gündüz L., Tozaçan B. ve Davraz M., 1998. Üniversite-sanayi işbirliğinde pomza değerlendirilmesi üzerine ARGE çalışmaları. Isparta `nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs, s68, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Davraz, M. Koru, A.E. Akdağ Numerical and Experimental Investigation of the Effect of Foam Concrete as Filler on Design Thermal Conductivity of Lightweight Masonry Block IATS 17, 8th International Advanced Thecnologies Symposium, 19-22 Oct 2017, Elazıg, Turkey.
 • 2 Davraz, M., Bayrakçı, H.C., Koru, M., İpek, O., 2016. Investigation of relationships between vacuum level and thermal conductivity in vacuum insulation panel, International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • 3 Davraz M, Kılınçarslan Ş, 2015, Investigation of Relation of between Compressive Strength and Ultrasonic Pulse Velocity in the Foam Concrete with Different Density, ICOCEE-Cappadocia 2015, s. 994-998, Nevşehir.
 • 4 Davraz, M., Bayrakçı, H.C.,2013, "The Future of Insulation: Vacuum Insulation Panels" 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering,pp.552-567,BCCCE, 23-25 May, Epoka University, Tirana, Albania.
 • 5 Davraz M., Gerçek U., Kılınçarslan Ş., Akkurt İ., 2013, “Sivas Divriği yöresi barit oluşumlarının ağır agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması”, Beton 2013 Kongresi, İstanbul.
 • 6 Pehlivanoğlu E., Davraz M., Kılınçarslan Ş., 2012, “The effect of boron compound to Setting time of cement and Controllability”, International Construction Congress 2012 (ICONC 2012),97 s., Isparta.
 • 7 Davraz, M., Bayrakçı, C., Başpınar, E., 2011, Farklı Türde Hafif Agregaların Vakum Yalıtım Panellerinde Çekirdek Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection', 157-165 s.,Baku,
 • 8 Davraz, M., Gündüz, L., Başpınar, E., 2009. A different product in thermal insulation; lightweight aggregated foam plaster, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University, October 22-24, 2009, Isparta, Turkey, 299-304
 • 9 Davraz M., Gündüz L., Şapçı N. & Başpınar E., 2007. Isparta civarı volkanik kayaçların mühendislik özellikleri ve taşıyıcı beton üretiminde kullanılabilirliği. 6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 01-03 Şubat, s172-184, İzmir.
 • 10 M. Davraz, M. Koru, A.E. Akdağ Numerical and Experimental Investigation of the Effect of Foam Concrete as Filler on Design Thermal Conductivity of Lightweight Masonry Block IATS 17, 8th International Advanced Thecnologies Symposium, 19-22 Oct 2017, Elazıg, Turkey.
 • 11 Davraz M. ve Gündüz L, 2005. Amorf silika ve endüstriye katkısı. Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005, 09-12 Haziran, s357-366, İzmir.
 • 12 Gündüz L, Şapçı N. ve Davraz M., 2005. Pomza madenciliği, endüstrisi ve Türkiye açısından önemi (gelişen yeni bir sektör). Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005, 09-12 Haziran, s397-408, İzmir.
 • 13 Davraz, M. ve Gündüz, L., 2003. Isparta yöresi amorf silika oluşumlarının beton üretiminde mineral katkı maddesi olarak değerlendirebilirliği. 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - IMCET 2003, 10-13 Haziran, s133-140, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A.E. Akdağ, M. Davraz, K. Delikanlı The effect of powder filler types on thermal insulation performance in vacuum insulation panels Turkish Physical Society, 33rd International Physics Congress, p. 176, September 6-10, 2017, Bodrum, Turkey
 • 2 A.E. Akdağ, M. Davraz, K. Delikanlı The physical and mechanical properties of cores produces by different powder in vacuum insulation panels. Turkish Physical Society, 33rd International Physics Congress, p. 378, September 6-10, 2017, Bodrum, Turkey
 • 3 Davraz M., Pehlivan E., Kılınçarslan Ş., Akkurt İ. (2016). “Determination of Radiation Shielding of Concrete Produced by Portland Cement with Boron Additives” ICCESEN 2016, Kemer, Antalya
 • 4 Davraz M., Pehlivan E., Kılınçarslan Ş., (2016). “Behavior of High Temperature on Concrete Produced by Portland Cement with Boron Additives” ICCESEN 2016, Kemer, Antalya
 • 5 Davraz M., Kılınçarslan Ş., Koru M. (2016). “ Investigation the properties of the foam concretes produced with different ratios pumice” ICCESEN 2016, Kemer, Antalya
 • 6 Davraz M., Kılınçarslan Ş. (2016). “Experimental Investigation of the properties of foam concrete” International Scientific Technical Conferences on Mechanical Engineering, Intellectual Technologies, Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan
 • 7 Davraz M, Koru M, Akdağ, A.E., 2015, The Effect of Physical Properties on Thermal Conductivity of Lightweight Aggregate,WMESS-The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September-2015, Prague-Czech Republic.
 • 8 Davraz M., Kılınçarslan Ş., 2014, "Perlit Agregalı Sıvaların Yapılarda Enerji Tasarrufuna Etkisi", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 M. Davraz, H. Ceylan Investigation of the effect of magnesium compounds on shrinkage of cement 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), p. 4-8 October 2017, Antalya, Turkey
 • 2 Kılınçarslan, Ş., Davraz, M. and Akça, M. 2017. Determination of Thermal Conductivity Parameters of Lightweight Concrete with Pumice. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), p. 4-8 October 2017, Antalya, Turkey
 • 3 Ceylan H., Davraz M., 2016. “Estimating the compressive strength of waste andesite powder added concrete with artifical neural network” ICCESEN 2016, p. 553, Kemer, Antalya
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pehlivanoğlu, E. “Bor Katkılı Portland Çimentosu İle Üretilen Betonların Mühendislik Özellikleri ve Yüksek Sıcaklık Etkisi”, SDÜ Fen Bilimleri Ens., yüksek lisans tezi, 165 s
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Akdağ, A., 2016. Vakum Yalıtım Panellerinde Farklı Yüzey Alanına Sahip Nanotozların Isı Yalıtım Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, 220s
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ekonomik VYP Üretimi İçin Çekirdek Dolgu Maddeleri Türlerinin ve Performanslarının Araştırılması, TÜBİTAK 1003-Proje No: 213M740 (2014-2016)
 • 2 Bor Katkılı Portland Çimentosu ile Üretilen Betonların Mühendislik Özelliklerinin, Avantaj ve Dezavantajlarının ve Optimum Uygulama Alanlarının Belirlenmesi, SDÜ BAP, Proje no: 2573-M-10
 • 3 Yüksek Isı Yalıtım Performanslı ve Ekonomik Vakum Yalıtım Panellerinin Üretilebilmesi için Alternatif Çekirdek Malzemelerinin Araştırılması, TÜBİTAK- Proje No:109M407 Aralık 2009-(Tamamlandı)
 • 4 Pomza (Bims)'dan Mamul Hafif Yapı Elemanlarının Ürün Kalitelerinin Yükseltilmesi ve Yeni Ürün Normlandırılması, TÜBİTAK - TİDEB 0338 Üniversite-Sanayi (ISBAŞ A.Ş.) İşbirliği Projesi, 1995- 1996.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Yüksek Isı Yalıtım Performanslı Vakum Yalıtım Panelleri (VIP)' nin Ekonomik Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi" TÜBİTAK ARDEB 1001, 111M072 No'lu Araştırma Projesi(2011-2013).
 • 2 Atık Andezit Tozlarının Beton ve Beton Ürünlerinde Mikrofiller Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ BAP,Proje No: 2603-M-10
 • 3 SDU-BAP 2005, Isparta-Keçiborlu Yöresi Amorf Silika Kayacının İnşaat Endüstrisinde Mineral Katkı Maddesi Ve Hafif Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Proje No : 0869-M-04), Haziran 2005.
 • 4 Bims'den Mamul Hafif Yapı Elemanları İçin Hazır Hafif Harç, Hazır Hafif Sıva ve Hazır Akustik Sıva Üretimi Projesi, TÜBİTAK - TİDEB 0442 Üniversite-Sanayi (ISBAŞ A.Ş.) İşbirliği Projesi, 1996- 1998.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Isparta, Başkan Yardımcısı
 • 2 I.Isparta Pomza Sempozyumu, 26-28 Haziran 1997, Isparta, Yürütme Kurulu.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Teknolojinin Bilimsel ilkeleri, 2010, Hondu Akademi Yayınevi, Isparta, 287 s.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Scientific World Journal Volume 2014, Article ID 387647, 2014
 • 2 Construction and Building Materials, CONBUILDMAT-D-11-00413, Nisan, 2011
 • 3 Journal of Science and Engineering of Composite Materials,JSEC 11-06,Ocak, 2011
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Material Research Innovations, AMRA 5737, November 2014
 • 2 SDU Fen Bilimleri, 4822-19159, Eylül 2014
 • 3 The Scientific World Journal, 387647, April 2014
 • 4 African Journal of Agricultural Research, AJAR-11-1990, Ocak 2012
 • 5 Gazi University Journal of Science,693-1823-1,Ocak,2011
 • 6 Gazi University Journal of Science, 742-2066-1,Mart,2011
 • 7 Gazi University Journal of Science, 884-2670-1,Ekim,2011
 • 8 Gazi University Journal of Science, 915-2728-1,Kasım,2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2016-....)
 • 2 SDÜ Senirkent Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi Bölüm başkanlığı (2009-......)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEYMAM) Müdür Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Teknik Değerlendirme Kurul Üyeliği
 • 2 Davraz, M., Gündüz, L., Öztürk, F. ve Erdinç, B., 2001. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (Yapı Malzemeleri Alt Grubu)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Davraz, M., Bayrakçı, H.C.,2013, Isı Yalıtımında Yeni Teknolojiler: Vakum Yalıtım Panelleri (Bölüm 1), BİMS Sanayicileri Derneği BİMSA Dergi, Sayı 10, s.4-8, Ankara.
VERDİĞİ DERSLER
Agrega Deney ve Standartları
Agrega Teknolojisi
Arazi Ölçmeleri
Beton Katkı Maddeleri
Beton Teknolojisi
Çimento Deney ve Standartları
Çimento Teknolojisi
Hazır Beton Bilgisi
Hücresel Gözenekli Hafif Beton
Isı Yalıtım Teknikleri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Laboratuvar Ekipmanları
Malzeme Bilgisi ve Yapı Malzemesi
Mühendislik Bilimi I
Mühendislik Bilimi II
Mühendislik Bilimi Uygulamaları
Ölçme Bilgisi
Özel Betonlar ve Tasarımı
Sertleşmiş Beton Deney ve Standartları
Şantiye Organizasyonu
Şantiye Tekniği ve Metraj
Tahribatsız Deney Yöntemleri
Tahribatsız Muayeneler
Taze Beton Deney ve Standartları
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Topoğrafya
Yapı Malzemeleri
Yapı Tesisatları
Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
Yapılarda Hasar Tespiti
Yapılarda Onarım ve Güçlendirme
Yüksek Performanslı Isı Yalıtımı
Yukarı çık