Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 3061
E-Posta mustafaozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) 9.12.1999
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 7.6.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Boyutlarıyla Beyin Göçüne Genel Bir Bakış", Uluslararası Davras Kongresi, 27-29 Eylül 2009, Isparta, 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İmalat Sanayiinde Kadın İstihdamı", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye' deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çalışma İlişkilerinde Taşeron Sistemler Üzerine Uluslararası Bakış, (Hazırlayan: Kubilay ÖZENER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 2 Psikososyal ve Ekonomik Açıdan Kadın ve Sorunları: İstanbul Bayrampaşa Örneği, (Hazırlayan: İshak KOÇYİĞİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 3 Ücret Sistemlerinin Çalışanlar Üzerine Etkilerinin Analizi: Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Örneği, (Hazırlayan: Esmanur YOLDAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 4 İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısında İncelenmesi [Kırşehir İli Örneği] (Hazırlayan: Zehra KARAKOÇ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 5 Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikası ve Uluslararası Göçün Türkiye'deki Güncel Sorunları (Hazırlayan: Yasemin NAZ), SDÜ, SBE, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 6 Araştırma Görevlilerinin İş Doyumlarının Bireysel ve Demografik Açıdan İncelenmesi: SDÜ Örneği (Hazırlayan: Sabriye AKITICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 7 Çalışma Yaşamında İş Stresinin Verimlilik Üzerine Etkileri: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma TETİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 8 Son Değişiklik ve Reformlar Işığında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi (Hazırlayan: Özlem ALICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 9 Türkiye’de İstihdam Üzerindeki Mali Yükümlülükler: OECD Ülkeleriyle Bir Karşılaştırma (Hazırlayan: Adnan DİLMEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 10 Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Gelir Dağılımına Etkisi (Hazırlayan: Arzu AKSOY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 11 Sosyal Dışlanma Bağlamında Engellilerin Çalışma Hayatından Soyutlanması: Antalya Örneği (Hazırlayan: Merve DARIYEMEZ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 12 Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Katkıları: Manisa İli Örneği (Hazırlayan: Gökhan ÇELİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 13 Türkiye’de Çalışan Yoksulluğı ve Yoksulluk Politikaları: Kapıcıların Çalışan Yoksulluğu Bağlamında Değerlendirilmesi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Mustafa Özcan TAŞKESEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 14 Türkiye’de 1980 Sonrası İhracata Dayalı Büyüme Modeline Geçilmesinin İstihdama Etkilerinin Küreselleşme Bağlamında İncelenmesi, (Hazırlayan: Mehmet YİYİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 15 Turizm Sektöründe İstihdam İmkânlarının Göç Üzerindeki Etkileri: Fethiye Örneği (Hazırlayan: Kader TÜRKOĞLU), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 16 Anasınıfı Öğretmenlerinde Strese Yatkınlığın İş Tatminine Etkisi: Isparta İl Örneği (Hazırlayan: Zahide GENÇTÜRK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 17 Sanayi İşletmelerinde Teknolojik Gelişmenin İşçiler Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma DAĞLI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 18 Yerel Siyaset ve Kalkınma İlişkisinin Analizi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Hamza KANDEMİR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, e-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Elazığ, Türkiye.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, e-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Elazığ, Türkiye.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 2 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 3 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 4 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 5 bölüm başkan yardımcılığı
 • 6 bölüm başkan yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel araştırma metodları-I
Çalışma ekonomisi
Emek piyasaları yönetimi
Endüstri ilişkileri teorisi
İş hukuku
İş ve sosyal güvenlik hukuku
Kamu çalışanlarının sendikal hakları-Dünyada ve Türkiye''''deki uygulamaları
Karşılaştırmalı endüstri ilişkileri
Küreselleşme sürecinde endüstri ilişkilerinde yeni eğilimler
Sosyal güvenlikte yeni arayışlar
Toplu pazarlık ekonomisi
Türkiye''de dünyada sendikacılık
Ücret politikaları ve uygulamaları
Ücret teorisi
Yukarı çık