Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA EROĞLU
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA EROĞLU
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sanat Tarihi
Ana Bilim Dalı Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi
Telefon 0246 211 41 79
E-Posta seroglu@superonline.com; sureyyaeroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.sureyyaeroglu@com
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi (20.07.1996)
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sanat Tarihi (16.10.2000)
Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (02.10.2006)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Eroğlu ,Süreyya; Sanat Tarihi, Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı Eğitim Notları, Ankara 2006, S.191-247.
 • 2 Surname-i Hümayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri,Sanat Tarihi Defterleri 13-14 Filiz Özer'e Armağan, s.87-108, 2010
 • 3 Antalya Müzesi’nde Bulunan 12. Yüzyıla Ait Kur’an-ı Kerim’in Süslemeleri,Sanat Tarihi Defterleri 15, 2012
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu, Süreyya; 15.Yy Galata’sından Günümüze Kalanlar, Arkitekt, S.70, İstanbul, S. 36-50.
 • 2 Süreyya Eroğlu-Zeliha Alav, Antalya Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıla ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme, TAÇ, S.1 Ekim-Aralık 2013
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu Süreyya, Levni'nin Kadınları, http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=501456
 • 2 Eroğlu Süreyya, Surnameler, http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/minyatur-gravur-resim/surnameler.html
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arşiv Belgeleri Bağlamında, W.M. Ramsay’in Pisidia Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Mayıs 2012, Sayı:25, ss.125-138.
 • 2 Burdur- Dengere Köyü Camisi’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı-s.233-248
 • 3 Seyahatnamelerde Sinop, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17(1): 257-272
 • 4 YILMAZ, Evren, EROĞLU, Süreyya,“Edessa’dan Urfa’ya: Urfa’da Kilise’den Camiye Dönüştürülmüş Yapılar”, S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, 1–12, (Aralık 2013)
 • 5 Eroglu Süreyya; Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi; Kadinlar Mahfili’nin Kalemişi Süslemeleri (Gaziantep Ahmet Çelebi Mosque, Decorations On Women’s Mahfil , Turkish Studies, Volume 9 Issue, s.901-927, 5 Haziran 2014, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroğlu, Süreyya; Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi Restorasyon Öncesi Ve Sonrası), Uluslar Arası Düşünce Ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale 2006, S.689-697.
 • 2 Eroğlu, Süreyya; Posta Pullarında Dolmabahçe Sarayı, 23-26 Kasım Uluslar Arası Dolmabahçe Sempozyumu, İstanbul 2007, S.130-139
 • 3 Eroğlu Süreyya, Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Motifinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2009, Denizli, s.253-258
 • 4 Eroğlu Süreyya, Özen İnci, Antalya Müsellim Camisi’nde Bulunan Ahşap Üzerine Kalem İşi Bezemeler,XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Ekim 2010, Konya, s.241-257
 • 5 Eroğlu Süreyya, Alav Zeliha, Antalya Müzesi’nin Deposunda Bulunan Kuran-ı Kerim Örnekleri, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir 2012, s.359-370
 • 6 Gelendost Camii, Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas, 18–20 Ekim 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroğlu, Süreyya; Urfa’da Farklı İnançlara Hizmet Eden Yapılar, Uluslar Arası Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler Ve Sanat Sempozyumu 16-18 Kasım 2005, Ankara.
 • 2 Eroğlu, Süreyya; Gelendost Camii, Uluslararası Akdeniz Üniversitesi 11. Uluslar Arası Akdeniz Gençlik Şenliği “Güzel Sanatlar Etkinlikleri” 05-10 Mayıs 2008
 • 3 Eroğlu Süreyya, "Antep’te Bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait Vakıf Mimari Eserleri”, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 21-24 Aralık 2009, Antep-Halep
 • 4 EROĞLU, Süreyya-Güleç Hayal, VİCTORİA&ALBERT MÜZESİ DEPOSUNDA BULUNAN 16. YÜZYILA AİT ÇİNİLER, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönem,i Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-25 Ekim 2014, Aydın, s.66-67
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Azize Yılmaz; 1950 Sonrası Türk Resminde Sosyal Yansımalar Bağlamında Neş'e Erdok
 • 2 Halime İslamoğlu, Erken Osmanlı Mimarisinde Hatai Motifi
 • 3 Nebahat Koçar, Antalya Müzesi’nde Bulunan Roma Takıları
 • 4 Zeliha Alav, Antalya Müzesi'nde yer alan el yazması Kur-an'ı Kerimlerin süsleme özellikleri
 • 5 Sibel Doğan Yamak, Antalya Medreseleri
 • 6 Seda Özdemir, Antalya Camilerinin Süsleme Özellikleri
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Universidad de Seville-İspanya
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.sureyyaeroglu.com
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2001-2003 Kültür Bakanlığı, MSGSF,Prof.Dr. Gönül Cantay Başkanlığında Edirne Yeni Saray Kazısı,Uzman Sanat Tarihçi
 • 2 2009- Kültür Bakanlığı Doç. Dr. Mehmet Özhanlı Başkanlığında Antiochia Kazısı, Uzman Sanat Tarihçi
 • 3 Kültür Bakanlığı,Prof.Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında, Sinop Balatlar kazısı, uzman sanat tarihçi 2010-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 www.dergi.org, yayın kurulu üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Urfa ve Isparta Ağır Ceza Mahkemelerinde Çeşitli Tarihlerde Bilirkişilik
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
 • 2 Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 http://www.milliyet.com.tr/2001/02/03/sanat/san03.html
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İTÜ,Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Semra Ögel, Surname-i Hümayun Ve Surname-i Vehbi Bağlamında Nakkaş Osman Ve Nakkaş Levni, 2001
 • Doktora Tezi
 • 1 MSGSF, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Gönül Cantay, Batı Anadolu Beylikleri Mimarisinde Mimariye Bağlı Süsleme Tasarımları,2006
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Journal of Academic Social Science Studies
 • 2 Turkish Studies
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eğitmen, AB Destekli,Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı, GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi, 2006 Gaziantep (Proje No: 2005/111-852)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2643-YL-11 Antalya Müzesinde Bulunan Roma Takıları
 • 2 179 Yüksek Lisans Projesi Antalya Camileri'nin Süsleme Özellikleri
 • 3 398 Yüksek Lisans Projesi Victoria and Albert Müzesi'nde Bulunan İznik Çinileri(1500-1600)
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Beylikler Dönemi Mimarisi
Anadolu Selçuklu Dönemi El Sanatları
Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik
Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi
Osmanlı Dönemi Süsleme Sanatları
Osmanlı Dönemi El Sanatları
XVI.-XIX.yy Avrupa'sında Sanat ve Mimari
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi I
Sanat Tarihi
Çağdaş Sanat Yorumları
Yukarı çık