Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İbrahim DİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim DİLER
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Telefon 2462118683
E-Posta ibrahimdiler@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 22.6.1988
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 4.3.1991
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 27.10.1997
İLGİ ALANLARI
su ürünleri yetiştiriciliği, balık besleme, yem teknolojisi, pigmentasyon, ağ kafeslerde yetiştiricilik, alternatif türler, akukaültürde biyoteknoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özden, O., Güner, Y., DİLER, İ., 1993, Homa Dalyanı'ndan yakalanan çipura yavru balıklarının entansif ve yarı entansif yöntemle yetiştirilmesi üzerine bir çalışma, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.10, Sayı: 37-39, 203-214
 • 2 Temelli, B., Korkut, A.Y., DİLER, İ., 1993, Ağ kafeslerde balık beslemenin ekosistem üzerine etkisi, I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir Ege Üniv. Fen Fak.Derg. Seri B, Ek 16/1, 1709-1715
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 DİLER,İ., Çağıltay,F., Tiryakioğlu,Ö.F.,2000, Water Resources and Aspects of Aquaculture in Turkey, World Aquaculture, December 2000, Vol. 31, No.4, 46-51.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 DİLER,İ., Hoşsu,B., 1997, Salmonid balıklarında pigmentasyon, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.13, Sayı.1-2, 191-198.
 • 2 Özden,O., DİLER,İ.,1993, Levrek larvalarının gelişmesinde yemler ve beslemenin etkileri, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.10, Sayı.37-38-39, 95-106
 • 3 Korkut,A.Y., Temelli,B., DİLER,İ., Fırat,A., 1993, Deniz balıkları üretiminde larval dönemde kullanılabilecek canlı yem kaynakları ve besin madde içerikleri, Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, Cilt.10, sayi.37-39, 55-70
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Temelli,B., Korkut,A.Y., DİLER,İ., 1993, Sazan balığı yetiştiriciliği, (+) Verim Aylık Tarım Dergisi, No.2, sf.25-28.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DİLER,İ., Bayrak,H., Atalay,M.A., 2014, Aquaculture trends to 2023 in Turkey, Eurotier Fair, 11-14 Nov., Hannover-GERMANY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DİLER,İ., Levrek (Dicentrarchus labrax, L.1758) larvalarında canlı yemden kuru yeme geçiş ve gelişme üzerine etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Prof.Dr. Hikmet HOŞSUCU), 78 s. Bornova-İZMİR
 • Doktora Tezi
 • 1 DİLER,İ., Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) bazı doğal ve sentetik renk maddeleri ilavesi ile beslenmesinin et-deri rengi ve büyüme üzerine etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, (Danışman: Prof.Dr. Belgin HOŞSU), 90 s., Bornova-İZMİR
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çilingir, Ç., DİLER İ., 2016, Jüvenil Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Kantaron Yağının (Hypericum perforatum) Büyüme Performansı, Bazı Çevresel Stres Parametreleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri
 • 2 Adem KURTOĞLU 2015, Çipura (Sparus aurata) Balık Yemlerinde Balık Unu Yerine Kanola (Brassica Spp.) Küspesi İkamesinin Büyüme, Yemden Yararlanma ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - ISPARTA.
 • 3 ESRA CİHANGİR, 2015, Farklı Oranlarda Yavru ve Jüvenil Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine İlave Edilen Kekik Yağının (Origanum vulgare) Büyüme Performansı, Yemden Yararlanma ve Bakteriyel Mikroflora Üzerine Etkisi, Süleymen Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilimdalı, Aralık-2015, ISPARTA
 • 4 Buket YAZICIOĞLU, 2012, Farklı oranlarda astaksantin ilave edilen yemlerle beslenen tatlı su istakozunda (Astacus leptodactylus, Esch, 1823) pigmentasyon, büyüme ve yaşama oranı üzerine etkisi, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - ISPARTA.
 • 5 Serkan ERKAN, 2012, Hibrit yapay sulak alan ve adsorbant kolon sistemiyle alabalık yetiştiricilik tesisi atık sularının arıtılmasında bazı akvaryum bitkileri üretim denemesi, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - ISPARTA.
 • 6 Hasan ERALP, 2011, Diskus balıklarında (Symphysodon spp.) anaç yemlerine eklenen farklı oranlarda astaksantin ilavesinin yumurta verimi, kalitesi, açılım oranı ve larvalar üzerine etkisinin belirlenmesi, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü-ISPARTA
 • 7 Mehmet CİLBİZ, 2010, Farklı kalsiyum içerikli yemlerle beslemenin, tatlı su ıstakozu (Astacus leptopdactylus, esch., 1823)’nun büyüme, yaşama oranı ve kabuk değişimi üzerine etkileri, Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - ISPARTA.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'de Kerevit Üretimi, Geliştirilmesi ve Pazarlanması (The enhancement of crawfish production and marketing in Turkey), AB Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II (CSD) Projesi, Balıkçılık ve Tarım Seksiyonu, Proje Sahibi: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Proje Kodu: CFCU/TR0703.01-02/FA, (Proje eğitmeni olarak)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çilingir, Ç., DİLER İ., 2016, Jüvenil Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Kantaron Yağının (Hypericum perforatum) Büyüme Performansı, Bazı Çevresel Stres Parametreleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri,
 • 2 DİLER,İ., Cihangir,E., 2015, Farklı oranlarda yavru ve jüvenil gökkuşağı alabalığı (Oncorhyncus mykiss) yemlerine ilave edilen kekiğin (Origanum vulgare) büyüme performansı, yemden yararlanma ve bakteriyel mikroflora üzerine etkisinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 3798–YL1-13, ISPARTA
 • 3 DİLER,İ., Yazıcıoğlu,B., 2012, Farklı Oranlarda Astaksantin İlave Edilen Yemlerle Beslenen Tatlısu Istakozunda ( Astacus leptodactylus, Esch, 1823) Pigmentasyon, Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri, ISPARTA
 • 4 DİLER,İ., Eralp,H., 2011, Diskus balıklarında (Symphysodon spp.) anaç yemlerine eklenen farklı oranlarda astaksantin ilavesinin yumurta verimi, kalitesi, açılım oranı ve larvalar üzerine etkisinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri, ISPARTA
 • 5 DİLER,İ, Arabacı,M, Emre,Y., Kanyılmaz,M., Sezen,S., Tamer,F., 2004, Alabalıklardan (Oncorhynchus mykiss) Mevsim Dışı Yumurta Alma Teknikleri, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje Kodu: TAGEM/HAYSÜD/98/12/03/002, Sonuç Raporu, 32 s.
 • 6 DİLER,İ., Arabacı,M., Nursoy,H., Göncü,M.,2004, Katyon-Anyon Farkı Değişik Düzeylerde Olan Sodyum Karbonat, Sodyum Bikarbonat ve Kalsiyum Klorür İçeren Rasyonların Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkisi Üzerine Araştırmalar, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje Kodu: TAGEM/GYAD-11-02-076, Sonuç Raporu, Proje Yayın No: 124, 44 s. Antalya
 • 7 DİLER,İ., Emre,Y., Özdemir,A., Sevgili,H., Göncü,M.,2004, Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve Çipura Yemlerine Bazı Enzim İlavesinin Büyüme, Yemden Yararlanma Ve Çevre Kirliliğine Etkileri Üzerine Araştırmalar, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje Kodu: TAGEM/HAYSÜD/2001/07/01/04, Sonuç Raporu, 44 s. Antalya
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK TEYDEB 1507, 2015, Gökkuşağı Alabalığı Havyarı Üretiminde Farklı Oranlarda Pigment Madde Kullanımının Ürün Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ, Kuruluş Adı : Mer Su Ürünleri Hayv. Nak. Paz. İth. İhr. San.Tic. A.Ş., Proje No: 3140275, Proje Süresi: 13 ay (01.05.2014-30.06.2015) (Proje Danışmanı olarak)
 • 2 TÜBİTAK 1507 TEYDEB, 2012, Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Anaç, Yavru ve Büyütme Dönemlerinde Farklı Oranlarda Kullanılan Astaksantin İçeriklerinin Balıkların Büyüme ve Yumurta Verimine Etkisi, TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI AGY101-02, Proje No : 7110591, Kuruluş Adı: Azer Altın Su Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda ve Yem San.Tic.Ltd.Şti., Proje Süresi: 15 ay (01.10.2011-30.12.2012) (Proje Danışmanı olarak).
 • 3 TÜBİTAK 1507 TEYDEB, 2012, Farklı Ham Protein Oranına Sahip Yemlerle Toprak Havuzlarda Beslenen Levreklerin Büyüme-Gelişme, Yem Değerlendirme Oranları ile Et Kalitesinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI AGY101-01, Proje No: 7110493, Kurulus Adı: UGE Su Ürünleri Tarım İmalat Turizm Taşımacılık Tic.Ltd.Şti. Proje Süresi: 16 ay (01.09.2011 - 30.12.2012) (Proje Danışmanı olarak).
 • 4 TÜBİTAK 1001, Proje kod no:110O414, 2012, Yiğit, N.Ö., Diler,İ., Koca,S.B., Didinen,B., Diler, Ö., Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerine bazı enzim ilavelerinin büyüme, yem değerlendirme, besin sindirilebilirliği ve çevre kirliliği üzerine etkilerinin araştırılması, Projede Araştırıcı olarak, (2010-2012)
 • 5 TÜBİTAK 1507 TEYDEB, 2011, Balık Yemi Kalitesinin ve Kuluçkalama Sistemlerinin Gökkuşağı Alabalığı Anaçlarının Yumurta Verimi Üzerine Etkisi, TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI AGY101-02, Proje No: 7090983, Kurulus Adı: Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık Su Ürünleri Ltd.Şti., Proje Süresi: 12 ay (01.04.2010 - 01.04.2011) (Proje Danışmanı olarak).
 • 6 TÜBİTAK VHAG-2117 nr.lı proje, 2007, Sevgili,H., ve ark. 2007, Değişik Sınırlı Yemleme Yöntemlerinin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Nicel Ve Nitel Verim Kriterleri Üzerine Etkileri, Proje Araştırıcısı olarak.
 • 7 Emre,Y., DİLER,İ., Sevgili,H,. Mefut,A,. 2004, Akdeniz Bölgesi'ndeki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik, Teknik ve Hastalık Yönden İncelenmesi Üzerine Araştırmalar, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje Kodu: TAGEM / HAYSÜD/2001/07/02/10, Sonuç Raporu, 80 s. Antalya
 • 8 Sevgili,H., Emre,Y., DİLER,İ,. Kanyılmaz M., 2004, Aynalı Sazan (Cyprinus carpio) ve Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss) Beslenmesinde Karışık Yemleme Rejimlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar, T.K.B. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Proje Kodu: TAGEM/HAYSÜD/2001/07/01/ 03, Sonuç Raporu, 39 s. Antalya
 • 9 Korkut,A.Y., Hoşsu,B., Vural,A., DİLER,İ., Altan,Ö., Gamsız,K., 1997, Laboratuvar Koşullarında Pelet Yem Yapım Sistemi Üzerine Araştırma, Ege Ünv., Araştırma Fon Saymanlığı, Proje no. 1998/BİL/008, 48 sayfa, Bornova-İZMİR
 • 10 Korkut,A.Y., Hoşsu,B., DİLER,İ., Vural,A., 1996, Balık Beslemede Kullanılan Yemlerin Kalitatif Ve Kantitatif Yönünden İncelenmesi Üzerine Araştırmalar, Ege Ünv., Araştırma Fon Saymanlığı, Proje no. 1994/004, Kesin sonuç raporu, 52 sayfa, Bornova-İZMİR.
 • 11 Temelli,B., Korkut,A.Y., DİLER,İ., 1995, Kefal balıklarının adaptasonu, beslenmesi ve ağ kafeslerde yetiştiriciliği üzerine araştırmalar, Ege Ünv., Araştırma Fon Saymanlığı, Proje no.1991/003, Kesin sonuç raporu, 61 sayfa,
 • 12 Alpbaz,A., Özden,O., DİLER,İ.,1993, Fitoplankton ve Zooplankton Üretimi Üzerine Araştırmalar, Ege Ünv. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje no. 1989/002, Kesin sonuç raporu, 48 sayfa, Bornova-İZMİR
 • 13 Hoşsucu, H., Özden, O., Korkut, A.Y., DİLER, İ., 1991, Levrek (Dicentrarchus Labrax, L.1758), Yetiştirme ve Larva Üretimi Üzerinde Araştırmalar, Ege Ünv. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje no.1988/001, Kesin sonuç raporu, 61 sayfa, Bornova-İZMİR
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1st International Water Congress, Abstract Book, Ikbal Thermal Hotel, 27-29 October, Afyon-TURKEY
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim kurulu üyeliği, International Halal and Helthy Food Congress, 3-5 November, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Etlİk-ANKARA
 • 2 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 3td International Halal and Healthy Food Congress, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Düzenleyen kurum: Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu, Yer: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Cemil Birsel Salonu, 30-31 Ekim, Beyazıt-Fatih-İSTANBUL
 • 3 2. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi,Bilim Kurulu Üyeliği, 2nd International Halal and Healthy Food Congress, Dedeman Oteli, 7-10 Kasım, KONYA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 30 Haziran-1 Temmuz, Mavigöl Uygulama Oteli, Eğirdir-ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV. Balık besleme ve Yem Teknolojisi Çaalıştayı, Bilim Kurulu Üyeliği, Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, 1-3 Eylül 2016
 • 2 II. Balıklandırma ve Rezervuar Sempozyumu 2015, Bilim Kurulu Üyeliği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 20-22 Mayıs, Eğirdir-ISPARTA
 • 3 V. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu 2014, Bilim Kurulu Üyeliği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 31 Mayıs-2 Haziran, ELAZIĞ
 • 4 III.Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği, Katip Çelebi Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, 3-5 Eylül 2014, Çiğli-İZMİR
 • 5 III.Ulusal Alabalık Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Ünversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 25-27 Mayıs 2013, KASTAMONU
 • 6 II.Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Yalova Üniv. Armutlu MYO, 11-12 Ekim 2012, Armutlu-YALOVA
 • 7 II.Ulusal Alabalık Sempozyumu Yürütme ve Bilim Kurulu Üyeliği, Karamanoğlu Mehmetbey Ünversitesi, 6-8 Temmuz 2010, Ermenek-KARAMAN
 • 8 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı Düzenleme Kurulu Sekreterliği, S.D.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 25-26 Haziran 2009, Eğirdir-ISPARTA
 • 9 I.Ulusal Alabalık Sempozyumu düzenleme Kurulu Sekreterliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, S.D.Ü. Eğiridir Su Ürünleri Fakültesi, 14,16 Ekim, 2008, ISPARTA
 • 10 I. Balıklandırma ve Rezervuar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Sekreterliği, , T.K.B. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, 7-9 Şubat 2006, ANTALYA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 DİLER,İ., Kerevit (Astacus leptodactylus) Yemlerine Kalsiyum İlavesinin Büyüme, Yaşama Oranı ve Kabuk Değişimine Etkileri, ITSO Türkiyede Kerevit üretimi ve Pazarlaması AB Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi (CSD) Projesi, Doğal Kaynaklarda Sürdürülebilir Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, 6 Haziran 2012, ISPARTA.
 • 2 DİLER,İ., Ülkemiz ve Bölgemiz Açısından Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazar Durumu, Pazarlama ve Bilgiye Erişim Konusunda Çiftçi ve Su Ürünleri Yetiştiricilerinin Eğitimi, Bucak Belediyesi, TR073.01.02/18 nr.lı AB Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi(CSD) Projesi, 25 Nisan 2012, Bucak-Burdur.
 • 3 DİLER,İ., Aquaculture and Fisheries Report of Turkey, ERASMUS Programı, University of Trakia, Faculty of Agriculture 14 Eylül 2011, Stara Zagora- BULGARIA.
 • 4 Diler,İ., Aquaculture and fisheries report of Turkey, ERASMUS programı, University of Trakia, Faculty of Enviromental Science and FisheriesOlszstyn, 6 Haziran 2011. Olszstyn, POLAND.
 • 5 DİLER,İ., Trout Culture Training, GCP/RER/031/TUR, FAO Sub-regional Office for Central Asia FAO Representation in Turkey, , 13-17 December (Eğitici olarak),Elazığ-TURKEY
 • 6 DİLER,İ., Principle of Fish Nutrition and Importance of Carotenoids in Aquaculture, South Bohemia Univ. Agricultural Faculty, ERASMUS Programı, 9 Mayıs 2012, Ceské Budejovice, CHECZK REPUBLIC
 • 7 DİLER,İ., Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Mevzuata İlişkin Son Gelişmeler, Balık Besleme, Balık Hastalıklar ve Su Ürünleri Mevzuatı Semineri, Çağatay Yem Sanayaii A.Ş., Club Tuana, Fethiye-MUĞLA
 • 8 DİLER,İ., Alabalıklarda Biyoteknoloji Çalışmalar-2 (Fotoperyot Uygulamaları), İç Su Balıkları Yetiştiriciliği ve Avcılığı Semineri, 5-14 Ekim, T.K.B., TEDGEM, Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyon Müdürlüğü, ANTALYA.
 • 9 DİLER,İ., Yetiştiricilik İşletmelerinde Yemleme Stratejileri ve Uygulamaları, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Semineri, 7-9 Mart, T.K.B., TÜGEM, Tarım İl Müdürlüğü, İZMİR.
 • 10 DİLER,İ., Balık Besleme Teknikleri & Karma Yem teknolojisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı & TİKA İşbirliği, Balık Yetiştiriciliği Eğitim Semineri, 6-13 Temmuz, Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü, ANTALYA.
 • 11 DİLER,İ, Kültür Balıkçılığında Pigmentasyon ve Önemi, Balık Besleme Semineri, 11-12 Eylül, T.K.B., TAGEM- Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Bodrum/MUĞLA
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 2010 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 2 2008 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 3 2005 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (1 Yayına)
 • 4 2004 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü (2 Yayına)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Emre,Y., DİLER,İ.,2006, 1. Balıklandırma ve Rezervuar Sempozyum Kitabı, T.K.B. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Yayınları, Yayın No.1
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Biological Sciences
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, (Journal of Egirdir fisheries Faculty)
 • 2 Eğiridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Journal of Eğirdir Fisheries
 • 3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu İşleme Teknolojileri ve Hastalıkları Makaleleri, Özel Sayı Editörlüğü, Cilt.5, Sayı:1-2,2009.(Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, Vol.5 Number 1-2, 2009, ISSN:1300-4891.
 • 4 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu Yetiştircilik ve Temel Bilimler Makaleleri, Özel Sayı Editörlüğü, Cilt.5, Sayı:1-2,2009.(Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, Vol.4 Number 1-2, 2008), ISSN: 1300-4891.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The effect of Mannan-Oligosaccharide (MOS) as a feed supplement on growth and some blood parameters of Gilthead Sea bream (Sparus aurata)
 • 2 Dietary effects on broodstock fecundity and survivability of progeny in guppy (Poecilia reticulata)
 • 3 Improving the pigmenting efficacy of astaxanthin and bodycolor in blood parrots (Cichlasoma synspilum × Cichlasoma citrinellum: the optimum amount of sodium taurocholate Aquaculture Nutrition (ANU-12-173)
 • 4 Sazan (Cyprinus carpio) Yavru Yemlerinde Kanola Küspesi Kullanımının Büyüme ve Vücut Komposiyonu Üzerine Etkisi, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University (KVFD-2010-3336)
 • 5 Utilization potential of Leucaena seed meal in the replacement of soybean meal for profitable fish production, Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES (393 nr.)
 • 6 Effect of partial replacement of fish meal by Amphipod meal on growth performance, survival, feed conversion and carcass chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles. Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES (09546 nr.)
 • 7 Preliminary Evaluation of the Nutritive value of the Variegated Grasshopper (Zonocerus variegatus L.) for African Catfish Clarias gariepinus (Burchell. 1822) fingerlings.Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES (735 nr.)
 • 8 Growth performance and feed utilization of Koi karp (Cyprinus carpio, L.1758) fed partial or total replacement of fish meal with hazelnut meal and soybean meal. Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES (118 nr.)
 • 9 The Kefir Effects on Çoruh Trout (Salmo coruhensis ) Culture as a Probiotic: On Digestive and Liver Enzymes Activities and Glucose Level, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University(5655-KVFD)
 • 10 Utilization of Two Seaweeds (Ulva Lactuca and Enteromorpha Linza) as a Dietary Ingredients in Diets for Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University (2009-042A-KFVD)
 • 11 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması. Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES (08056 nr.)
 • 12 Effect of Total Isoflavones Found in Soybean on Vitellogenin Production in Common carp (Cyprinus carpio).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Out-of-season spawning of mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) by artificial photoperiod manipulation
 • 2 The Effects Of The Fig Extract And Onion Extract Addition To Cyprinus carpio Feeds In Different Amount On The Growth Performance
 • 3 Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri
 • 4 Growth performance of Clarias gariepinus fingerlings fed diets containing varying levels of groundnut oil
 • 5 Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması, Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, ISSN: 1304-9984,1-7 s.
 • 6 Bitki Orijinli Yem Hammaddelerinde Bulunan Antibesinsel Faktörler ve Balıklar Üzerine Etkileri
 • 7 An Analysis of Inputs Cost for Carp Farming Sector in 2001 in Iran, Journal of Biological Science
 • 8 Extruded Leftover Food as Animal Feed: I. Effect of Extruded Feed on Growth and Feed Utilization of Tilapia (Oreochromis niloticus) in Saudi Arabia, Journal of Biological Science
 • 9 Comparison of Fatty Acid Profile of The Crabs Scylla Serrata And Portunus Pelagicus, Journal of Biological Science
 • 10 The Ameliorative Effect of Ascorbic Acid on Ochratoxicosis in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus), Journal of Biological Science
 • 11 Identification and Changes of Copper Profiles in Different Tissues During Vitellogenesis of White Shrimp Litopenaeus vannamei, Journal of Biological Science
 • 12 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792)'nın Gelişmesine Farklı Ortam Koşullarının Etkisi
 • 13 Spawning time and spawning time repeteability of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
 • Rektörlük
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi (Mayıs 2015 ----)
 • 2 Su Yönetimi Anabilimdalı Başkanlığı (04.11.2014)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürlüğü (Ağustos 2011- Haziran 2015)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 T.K.B. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Eğitim ve Üretim Enstitüsü, Eğitim-Yayım Bölüm Başkanlığı (2005-2007), ANTALYA
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Prof. temsilcisi (10.012015 -)
 • 2 S.D.Ü. Su Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği (Ocak 2012 - Haziran 2015)
 • 3 S.D.Ü. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği (Eylül 2011- Haziran 2015)
 • 4 S.D.Ü.Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği (Eylül 2011 - Haziran 2015)
 • 5 S.D.Ü. Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Komisyon Üyeliği (Eylül 2011 - Haziran 2015)
 • 6 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi (2010-2013)
 • 7 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi (2009-2012)
 • 8 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2008 - )
 • 9 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Staj Komisyon Üyeliği (2008 - 2010)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Eğirdir Su ürünlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanlığı (2010-2012)
 • 2 Eğirdir Su ürünlerini Koruma ve Geliştirme Derneği Saymanlığı (2008-2010)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Akuakültür Derneği Genel Sekreterliği (1995-1999)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Mayıs - Ekim 1998 tarihleri arasında İngiltere-Plymouth kentindeki Plymouth Üniversitesi- Bilim Fakültesi- Balık Besleme Ünitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulunudu. (University of Plymouth- Faculty of Science- Fısh Nutrition Unit)
VERDİĞİ DERSLER
Akuakültürde Biyoteknolojik Yöntemler
Balık Besleme
Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi
Damızlık Besleme Yönetimi
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
Kabuklu Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği
Kafes balıkçılığı
Larva Yetiştiriciliği
Larval Balıkların Beslenmesi
Organik Besin Maddeleri Metabolizması
Organik Besin Maddelerinin Metabolizması
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Projelendirme Tekniği
Yem Katkı Maddeleri ve Balık Yemlerinde Kullanımı
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Yetistiricilikte Alternatif Türlerin Üretimi
Yukarı çık