Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Habib GÜRBÜZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Otomotiv Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111223
E-Posta habibgurbuz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 24.6.2002
Yüksek Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ 31.8.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 25.8.2010
İLGİ ALANLARI
Enerji, Otomotiv, İçten yanmalı motorlar, Taşıtlarda yeni teknolojiler, Alternatif yakıtlar, Hidrojen enerjisi, Termoelektrik, İyon akımı, HAJI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. GÜRBÜZ, İ.H. AKÇAY, Buji ateşlemeli benzinli motora sahip tipik bir otomobil için hidrojen dönüşüm kitinin modellenmesi, Mühendislik ve Makine, Cilt:56, Sayı: 661, sf: 41-46, 2015.
 • 2 H. GÜRBÜZ, İ. H. AKÇAY, A. ÖZ, İçten Yanmalı Motorlarda Çalışma Nokta Kontrol Metodu ile Yanma Kontrolü, Tasıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 1, No: 2, 2009 (31-49)
 • 3 Ö. KARABIYIK, H. GÜRBÜZ, İ.H.AKÇAY, "Buji Ateşlemeli Hava Soğutmalı Bir Motorda Egzoz Gazları İle Isıtılmış LPG Yakıtının Yakıt Tüketimi ve Emisyon Miktarına Etkisi", CBÜ. Soma MYO Teknik Bilimleri Dergisi, sf:1-13, 2008/1, SOMA.
 • 4 H. ÇETİN, H. GÜRBÜZ, M. ACAR, Tipik Bir Toplum Binasında İhtiyaç Duyulan Elektrik Enerjisinin PEM Yakıt Pili Sisteminden Karşılanmasının Ekonomik ve Çevresel Analizi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı:103, sf:27-32, 2008.
 • 5 H.GÜRBÜZ, M.KAYFECİ, Otomobillerde Metal Hidrit Esaslı Klima Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Mühendislik ve Makina, Cilt:49, Sayı: 584, sf: 20 - 24, 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gürbüz, H., Tonguç, G., Tonguç, G.Y., Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application, International Journal of Mechanical And Production Engineering, , Volume- 4, Issue-2, 67-70, 2016.
 • 2 Gürbüz, H., Buyruk, S., The prototype design and tests of vibration controlled driver warning system from the steering wheel, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Vol. 5, Issue 3, pp. 77 –84, 2016.
 • 3 Akçay, İ.H., Asghar, H.B.A., Gürbüz, H., Ali, Q.A., Analysis of the Thermal Comfort Parameters in the Passenger Cabin of a Bus by Finite Element Method (ANSYS), International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Vol. 5, Issue 3, pp. 115 –124, 2016.
 • 4 Gürbüz,H., Akkay,M., Keserci,H., LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi11,1,23-30,2014.
 • 5 Gürbüz, H., Akçay, İ.H., Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Ateşleme Avansı ve Sıkıştırma Oranının Performans ve NOx Emisyonuna Etkisi, Politeknik Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 45-50, 2013.
 • 6 Buran, D., Gürbüz, H., Akçay, İ.H., The Hydrogen-Fueled İnternal Combustion Engines: A Technical Review, E-Journal of New World Sciences Academy, 2A0040/51-76,2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tonguç G., Akçay İ.H., Gürbüz H., The Improvement of the Visual Warning System for Various Driving and Road Conditions in Road Transportation, Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering (SAGE), https://doi.org/10.1177/0954407017690962, 2017.
 • 2 Öz A., Gürbüz H., Yakut A.K., Sağıroğlu S., Braking Performance and Noise in Excessive Worn Brake Discs Coated with HVOF Thermal Spray Process, Journal of Mechanical Science and Technology (Springer) , 31 (2), 535-543, 2017.
 • 3 Gürbüz, H., Parametrical Investigation of Heat Transfer with a Fast Response Thermocouple in a SI engine, Journal of Energy Engineering (ASCE), 142(4): 04016014, 2016.
 • 4 Gürbüz, H., Experimental Evaluation of Combustion Parameters with an Ion-current Sensor Integrated to a Fast Response Thermocouple in a SI-Engine, Journal of Energy Engineering, 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000401, 2016.
 • 5 Gürbüz, H., Buran, D., Experimental study on effect of concentrated turbulence around the spark plug zone in a swirling flow on a hydrogen SI engine performance and combustion parameters, Journal of Energy Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000297, 2015.
 • 6 Gürbüz, H., Akçay, H., Experimental investigation of an improved exhaust recovery system for liquid petroleum gas fueled spark ignition engine, Thermal Science, 19(6), 2049-2064, 2015.
 • 7 Gürbüz, H., Akçay, İ.H., and Buran, D., An investigation on effect of in-cylinder swirl flow on performance, combustion and cyclic variations in hydrogen fuelled spark ignition engine, Journal of the Energy Institute(Elsevier) 87,1–10,2014.
 • 8 Gürbüz, H., Buran, D. and Akçay, İ.H., An experimental study on performance and cyclic variations in a spark ignition engine fuelled with hydrogen and gasoline, J. of Thermal Science and Technology, 33, 1, 33-41, 2013.
 • 9 Gürbüz, H., Buran, D. ve Akçay, İ.H., Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Karışım Oranı ve Ateşleme Avansının Motor Performansına ve Çevrimler Arası Farka Etkisinin Deneysel Araştırılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 26, No 1, 105-114, 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İ. H. AKÇAY, H. GÜRBÜZ, H.ÇETİN, "Taşıtlarda Kullanılan Mekatronik Sistemlerin Trafik Ve Yol Güvenliği Açısından İncelenmesi", Ulusal Yol Ve Trafik Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2007, s:43, ANKARA.
 • 2 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Karışım Oranı, Swirl ve Buji Konumunun Çevrimler Arası Farka Etkisi", ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, KAYSERİ.
 • 3 İ. H. AKÇAY, H. GÜRBÜZ, "Bor Madeninin Otomotiv Yakıtı Olarak Kullanılması", ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, KAYSERİ.
 • 4 İsmail Hakkı AKÇAY , Habib GÜRBÜZ , Halil ÇETİN, Silindir Gömlek-Segman Takımı Borlanarak Mekaniksel Özellikleri İyileştirilmiş İçten Yanmalı Bir Motorun Normal Çalışma Ömrünün Hesaplanması, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA.
 • 5 Habib GÜRBÜZ , Halil ÇETİN, İsmail Hakkı AKÇAY, Kent İçi Ulaşımda Yeni Bir Hibrid Elektrikli Araç Teknolojisi Plug-In Sisteminin Ekonomik ve Çevresel Faydalarının Araştırılması, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA
 • 6 Ömer KARABIYIK, Habib GÜRBÜZ, İsmail Hakkı AKÇAY, Sürtünmeli Tip Debriyaj Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar, 15 Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2007, ISPARTA
 • 7 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Optik Silindir Başlıklı Deney Motoru Dizaynı ve Çalışan Motordan Alev Fotoğraflarının Alınması", Timak'06 Tasarım Ve İmalat Kongresi, 26-28 Nisan 2006, BALIKESİR.
 • 8 H. GÜRBÜZ, Z. KAYA, "Silindir İçi Akış-Yanma Görüntüleme Tekniklerinin İncelenmesi ve Doğal Işık Tekniği İle Silindir İçi Alev Fotoğraflarının Alınması", Otekon'06 III Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 26-28 Haziran 2006, BURSA.
 • 9 D. BURAN, H. GÜRBÜZ, "Buji Ateşlemeli Bir Doğalgaz Motorunda Türbülans Ve Buji Konumunun Çevrimler Arası Farka Etkisinin Araştırılması", II Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 25-28 Mayıs 2004, KÜTAHYA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 H. ÇETİN, H. GÜRBÜZ, M. ACAR, "Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemleri - Sarayköy Bölgesel Isıtma Sistemi", TESKON'07 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 2007, İZMİR.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürbüz H., Topalcı Ü., Akçay H., Demirtürk S., Modeling of Thermoelectric Generator Where Exhaust Waste Heat Energy Converted to DC Electric Energy in Internal Combustion Engine in Matlab/Simulink Program, 1. Internatıonal Conference on Energy Systems Engıneerıng, 2-4 November, 2017, KARABÜK.
 • 2 Öz, A., Yakut, A.K., Sağıroğlu, S., Gürbüz., H., Yüksek Hızda Oksijen Yakıt Püskürtme (HVOF) Yöntemi ile Tungsten-Karbür-Kobalt (88%WC-12%Co) Kaplanmış Fren Diskinde Frenleme Performansının Deneysel Olarak Araştırılması, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, Adana, 2016.
 • 3 Gürbüz H., Tonguç G., Yağcilar Tonguç G., Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application, 21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit (Crete), YUNANISTAN, 22-22 December 2015, pp.45-48
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirtürk S., Gürbüz H., Akçay İ.H., Akçay H., Investigation of Low Temperature Combustion Techniques on Diesel Engine Using Ethanol-Diesel Fuel Mixtures: Development Studies of a New Diesel Combustion Strategy, 1. Internatıonal Conference on Energy Systems Engıneerıng, 2-4 November, 2017, KARABÜK.
 • 2 GÜRBÜZ, H., AKÇAY, H., AKÇAY, İ.H., DEMİRTÜRK, S., Energetic and Economic Analysis of On-board Hydrogen Production System in SI Engine Vehicle, he Second International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017)
 • 3 Gürbüz, H., Akçay, H., Demirtürk, S., Experimental Investigation of the Effect of Pure Water Temperature on Power Consumption of the PEM Electrolyser, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak, IPCAP 2016.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 A.Öz, H. Gürbüz, Hidrojen enerjisi ve yakıt pili uygulamaları, 11th International Combustion Symposium, June 24th - 27th 2010, SARAJEVO.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Optik Silindir Kafası Tasarımı ve İmalatı, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ümit TOPALCI, Taşıt Egzoz Gazı Atık Isı Enerjisinden Elektrik Enerjisinin Üretilmesi için Termoelektrik Jeneratörün Modellenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı,2017.
 • 2 Hüsameddin AKÇAY, LPG ile Çalışan Buji Ateşlemeli Bir Motorda, Egzoz ve Soğutma Sisteminde Kaybedilen Isının TEJ Modülü ile Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı,2015.
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 “Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorda Farklı Yanma Stratejilerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması”, Selim DEMİRTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorda Farklı Yanma Stratejilerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Araştırılması, SDÜ BAP Doktora Projesi (Selim DEMİRTÜRK) Proje no: 5039-D2-17 , Başlama: 09.10.2017 – Bitiş: 09.04.2019
 • 2 Lpg Dönüşümlü Buji Ateşlemeli Bir Motorda Egzoz Ve Soğutma Sisteminde Kaybedilen Isının Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürülebilme Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması, TÜBİTAK 113M578. Başlama: 01.09.2013 - Bitiş: 01.08.2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yükselebilen Tekerlekli Sandalye Tasarımı,TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P.,1919B011500349, Baş.-Bit.:01.08.2015-01.08.2016, Akademik Danışman.
 • 2 Direksiyondan Titreşim Kontrollü Sürücü Uyarı Sistemi,TÜBİTAK 2209-B-San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog.,1139-B41150148,Baş.-Bit.:01.08.2015-01.08.2016, Akademik Danışman.
 • 3 Otomotiv sektörüne kazandırmak için doğal lif takviyeli kompozit malzeme üretimi, TÜBİTAK 2209-B-San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog., 1139B411502544, Baş.-Bit.:01.01.2016 - 01.07.2016, Akademik Danışman.
 • 4 Bilgisayar Yardımlı Elektronik Kontrollü İçten Yanmalı Motor Eğitim Seti, TÜBİTAK 2209-B San. Odak. Lisans Bitirme Tezi Dest.Prog.,1139- B411402453, Akademik Danışman.
 • 5 Direkt Enjeksiyonlu Buji Ateşlemeli Benzin Motorunda Yeni Bir Yakıt Tutuşturma Sisteminin Yanma Parametreleri, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması, Tübitak-111M053,Yardımcı Araştırmacı ve Proje Gerçekleştirme Görevlisi. Bitiş: 01.06.2010
 • 6 LPG Güvenlik Kontrol Sistemi,TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P. , Başlama:01.08.2013-Bitiş:01.08.2014, Akademik Danışman.
 • 7 Hidrojen Yakıtlı Buji Ateşlemeli Bır Motorda, Motor Performansına Etkiyen Yanma Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Hidrojen Motorunda Yanma Optimizasyonu, TÜBİTAK-107M349, Doktora Öğrencisi ve Proje Gerçekleştirme Görevlisi. Başlama: 01.10.2011 - Bitiş: 01.05.2014
 • 8 Jeotermal Enerji Kaynaklı Isıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Kabuklaşma Sorununun Çözümünde ve Isı Transferinin İyileştirilmesinde Akışkan Yataklı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu, San-Tez 00125.STZ.S007-2, Yardımcı Araştırmacı. Bitiş: 01.08.2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 9th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2018) Feb 10-13, 2018 in Cape town, South Africa, Technical Commitees, http://www.mimt.us/committees.html
 • 2 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 21st Jan 2018 , Hyderabad, India, http://wrfer.org/Conference2018/1/Jaipur/ICMPE/commitee.php
 • 3 International Conference of Strategıc Research on Scientific Studies and Education, 8th ICoSReSSE 2018, Vienna/Austria Scientific Board, https://www.icosresse.com/committees
 • 4 Sus TEM 2017 (Thermal Energy Challenge Network ), Scientific Committee, https://research.ncl.ac.uk/thermal_challenge_network/events/sustem2017inthenetherlands/scientificcommittee/
 • 5 ICADET 2017, International Conference on Advanced Engineering Technologies, Scientific Committee, http://icadet.bayburt.edu.tr/committees.html
 • 6 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 23rd Apr 2017, Hyderabad, India, http://wrfer.org/Conference2017/4/Hyderabad/ICMPE/commitee.php
 • 7 1st International Energy Systems Engineering Symposium (ICESE’17), Scientific Committee, http://icese17.com/22-2/
 • 8 International Conference on Mechanical & Production Engineering (ICMPE), 05th Jun 2016, Hyderabad, India, International Advisory Board, http://wrfer.org/Conference/June/Hyderabad/ICMPE/commitee.php
 • 9 3rd International Workshop on Image Processing IWIP-2015 Istanbul, TURKEY November 7-8, 2015, Advisory and Reviewer Board, http://rdsp-scoop.org/iwip/committees.php
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 MESTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 11-13 Mayıs 2017, BURDUR, http://mestek.mehmetakif.edu.tr/bilimkurulu.html
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, (Yürütme Kurulu Üyeliği)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 25.08.2017, Başvuru No:367016
 • 2 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 25.08.2017, Başvuru No:360514
 • 3 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 21.02.2016, Başvuru No:350057
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Hidrojen Teknolojileri Derneği, Üye, http://hidrojenteknolojileri.org/, 07.04.2017 - Halen
 • 2 International Journal of Mechanical and Aerospace Engineering, http://eng-scoop.org/journals/jMechanicalAndAerospace/committee.php (International Advisory and Reviewer Board)
 • 3 International Journal of Advanced Electrical Engineering and Technology / http://www.ijaeet.in/committee.php (International Advisory and Reviewer Board)
 • 4 International Institute of Engineers, http://ijamae.iieng.org/reviewers.php (Scientific Board of Industrial & Mechanical Engineers)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Motorlu Taşıtlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (MOTARUM), Yönetim Kurulu Üyesi, 07.05.2012 - 07.03.2015
 • 6 Gazi Üniversitesi, Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR), Üye, 2011- Halen
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 RDMS, Research & Development in Material Science, Editorial Board, http://crimsonpublishers.com/rdms/editorial-board.php
 • 2 Introducing International Journal Of Mechanical Engineering And Information Technology (IJMEIT), Editorial Board, http://igmpublication.org/ijmeit/index.php/design-and-features/editorial-board-member
 • 3 International Journal of Research and Engineering (IJRE), Editoral Board, http://ijre.org/editorial-board/members-of-editorial-board/
 • 4 Research Review International Journal of Multidisciplinary (RRIJM), Editoral Board, http://rrjournals.com/Editorial_Board
 • 5 Global Research and Development Journals, Editorial Board (GRDJE), http://www.grdjournals.com/editorial-board
 • 6 International Journal of Mechanical Engineering and Applications (IJMEA), Editorial Board, http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=220
 • 7 International Journal of Automotive Engineering and Technologies (IJAET), Editorial Board, http://ijaet.academicpaper.org/about/editorialTeam
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Yekarum e-Dergi/Alan Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2018
 • 2 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2017-1
 • 3 American Journal of Energy and Power Engineering, 2017
 • 4 Global Research and Development Journal for Engineering(GRDJE), 2017 (5 adet yayın)
 • 5 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2017-2
 • 6 Journal of Mechanical Engineering Research, 2017
 • 7 Journal of ETA Maritime Science (JEMS), 2017
 • 8 Global Research and Development Journal for Engineering(GRDJE), 2016 (5 adet yayın)
 • 9 International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2016
 • 10 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2014.
 • 11 Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2013
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017
 • 2 AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
 • 3 MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
 • 4 CBÜ Soma MYO Teknik Bilimleri Dergisi, 2016
 • 5 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
 • 6 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015
 • 7 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 4th International Conference on Sustainable Thermal Energy Management (SusTEM2017)
 • 2 9th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2018)
 • 3 2016 International Conference on New Energy and Future Energy System (NEFES 2016)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Energy Conversion and Management, 2018-1
 • 2 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2018
 • 3 Energy Conversion and Management, 2018-2
 • 4 Energy Conversion and Management, 2017-1
 • 5 Journal of Mechanical Science and Technology, 2017
 • 6 Energy Conversion and Management, 2017-2
 • 7 Energy Conversion and Management, 2017-3
 • 8 Energy Conversion and Management, 2017-4
 • 9 Energy Conversion and Management, 2016-3
 • 10 International Journal of Energy Research, 2016
 • 11 Journal of Energy Engineering, 2016
 • 12 Journal of Mechanical Science and Technology, 2016
 • 13 Energy Conversion and Management, 2016-2
 • 14 Energy Conversion and Management, 2016-1
 • 15 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2016
 • 16 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2015-2
 • 17 Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2015-1
 • 18 International Journal of Energy Research, 2014
 • 19 International Journal of Exergy, 2014
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (18.01.2014 - 10.08.2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Motorlu Taşıtlar Araştırma ve Uygulama Merkezi (MOTARUM), Müdür Yardımcısı (21.11.2016- Halen), http://motarum.sdu.edu.tr/tr/akademik-kadro.
 • 2 SDÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı, Anabilim Dalı Başkanlığı (15.05.2015 - Halen)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-1
 • 2 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-2
 • 3 TÜBİTAK/TEYDEB, Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi (Hakem), 2017
 • 4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2017
 • 5 TÜBİTAK/TEYDEB, Proje İzleyici/Hakemliği, 2017-3
 • 6 MEB, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Tematik Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulaması, Akademik İstişare toplantısı, https://mtegm.meb.gov.tr/www/akademisyenlerle-istisare-toplantisi-yapildi/icerik/1911, 2017.
 • 7 TÜBİTAK 2209 B (2241 A), Dış danışman, 2016.
 • 8 KOSGEB (Isparta), Ar-Ge İnavasyon projesi, İzleyici , 2016
 • 9 TÜBİTAK MAG Gurubu - Proje Değerlendirme (Panelist),2015
 • 10 TÜBİTAK 2214/A Dış danışman, 2015.
 • 11 TÜBİTAK 2209 B (2241 A), Dış danışman, 2015.
 • 12 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Hakemliği, 2015
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Analizi (Lisans Üstü)
Bilgisayar Destekli Çizim
Elektrik Elektronik Bilgisi
Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü
Hibrit ve Elektrikli Araçlar
İçten Yanmalı Motorlar
İçten Yanmalı Motorlarda Araştırma ve Test Teknikleri (Lisans Üstü)
İçten Yanmalı Motorların Yönetimi ve Kontrol Teknikleri (Lisans Üstü)
Motor Dinamiği
Motor Tasarımı
Motorlar Laboratuvarı
Otomotiv Elektrik ve Elektroniği
Taşıt Emisyonları ve Kontrolü
Taşıt Teknolojleri
Yakıtlar ve Yanma
Yukarı çık