Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111473
E-Posta muratozturk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 18.6.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.7.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 5.8.2009
İLGİ ALANLARI
Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Termodinamik.
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yunus Emre YUKSEL, Murat OZTURK, "Hibrit Enerji Üretim Sisteminin Termodinamik Analizi", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Cilt: 3, No: 1, pp. 9-26, 2016.
 • 2 Yüksel, Y.E., Öztürk, M. "Evsel Uygulamalar için Birleşik Rüzgar-Güneş-Hidrojen Sisteminin Termodinamik Analizi", El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2016
 • 3 Koçer, A.A., Öztürk, M. "Elektrik ve Hidrojen Üretimi İçin Entegre Sisteminin Termodinamik Analizi" Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 681, 2016.
 • 4 Yunus Emre YUKSEL, Murat OZTURK, "Thermodynamic Analysis of an Integrated Solar-based Chemical Reactor System for Hydrogen Production", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Vol:2, No:2, pp.19-27, 2015.
 • 5 Ozturk, M., "Binalar İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompası Isıtma Opsiyonunun Termodinamik Değerlendirmesi", El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(1), pp. 21-39, 2015.
 • 6 Murat ÖZTÜRK, “Thermodynamic Assessment of Space Heating in Buildings via Solar Energy System”, Journal of Engineering and Technology, Volume 1, Number 1, pp 1-20, 2011.
 • 7 Nalan Çiçek BEZİR, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, “Modeling of Monthly Solar Radiation Using Data Mining”, 6.th International Conference of the Balkan Physical Union, see http://proceedings.aip.org/proceedings/eper.jsp, pp 421-422, Istanbul, 2006.
 • 8 Nalan Çiçek BEZİR, Nuri ÖZEK, Murat ÖZTÜRK, “Performance of a Salt Gradient Solar Pond with Reflective Covered Surface and Derivation of Analytic Functions for Air and Soil Temperatures for Isparta Region”, 6.th International Conference of the Balkan Physical Union, see http://proceedings.aip.org/proceedings/eper.jsp, pp 419-420, Istanbul, 2006.
 • 9 Murat ÖZTÜRK, İbrahim ÜÇGÜL, Nuri ÖZEK, “Heat and Chemical Exergy Analysis of Parabolic Trough Collector”, 6.th International Conference of the Balkan Physical Union, see http://proceedings.aip.org/proceedings/eper.jsp, pp 425-426, Istanbul, 2006.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Zekai Kazım TELLİ, İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, “Van Der Waals Gazlarına Ait Genel İş Formülleri”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, V 4, pp 31-37, 2007.
 • 2 İbrahim ÜÇGÜL, Kamil DELİKANLI, Murat ÖZTÜRK, Ramazan ŞENOL, “Yüksek sıcaklıklı Güneş Enerjisi Alıcı Sistemleri İçin Malzeme Seçimi”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, V 3, pp 53-64, 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Abbas Alpaslan Koçer, Murat Öztürk, "TEMİZ ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN HİDROJEN ÜRETİM, DEPOLAMA VE DAĞITIM TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESi", Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 20-23 Aralık 2015, YTÜ, Beşiktaş, Istanbul.
 • 2 Abbas Alpaslan Koçer, Murat Öztürk, " HIDROJEN ÜRETIM YÖNTEMLERININ ÇOKLU KRITER DEĞERLENDIRMESI", Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 20-23 Aralık 2015, YTÜ, Beşiktaş, Istanbul.
 • 3 Yunus Emre YÜKSEL, Murat ÖZTÜRK, "JEOTERMAL KAYNAKLI ÇOK FONKSIYONLU HIDROJEN ÜRETIM SISTEMININ TERMODINAMIK ANALIZi", Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 20-23 Aralık 2015, YTÜ, Beşiktaş, İstanbul.
 • 4 Yunus Emre YÜKSEL, Murat ÖZTÜRK, "KÖMÜR GAZLAŞTIRMA YÖNTEMI ILE HIDROJEN ÜRETIMININ YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALIZI", Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, 20-23 Aralık 2015, YTÜ, Beşiktaş, İstanbul.
 • 5 KOÇER, A.A., ÖZTÜRK, M., "Elektrik Üretimi İçin Entegre Sistemin Termodinamik Analizi",2. ANTALYA GÜNEŞ ENERJİ SEMPOZYUMU, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, Antalya.
 • 6 KOÇER. A.A., ÖZTÜRK. M., KARAKILÇIK. M., "Güneş Havuzu Tabakalarının Termodinamik Analizi",pp 291-299, UTES'13 – 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, 25-28 ARALIK 2013, KONYA.
 • 7 KOÇ, M., ELBİR, A., ÖZTÜRK., M. "Soğutma Kuleli Isı Pompası Sisteminin Termodinamik Analizi", pp 422-427, UTES'13 – 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, 25-28 ARALIK 2013, KONYA.
 • 8 Öztürk, M., Özek, N., Elbir, A., "Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Sürecinde Enerjinin Rolü", Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.529-540, 22-24 Haziran 2011, Elazığ.
 • 9 Öztürk, M., Özek, N., Elbir, A., "Bazı Güneş Enerjili Yoğunlaştırıcı Kollektörlerin Optik ve Termodinamik Analizi", Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.541-549, 22-24 Haziran 2011, Elazığ.
 • 10 Öztürk, M., Elbir, A., Yakut, A.K., "Türkiye'nin Isparta İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Ekserji Analizi ve İyileştirme Potansiyeli", Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.550-561, 22-24 Haziran 2011, Elazığ.
 • 11 Murat ÖZTÜRK, Elvan ÖZ, Nuri ÖZEK, "Binalarda Enerji ve Ekserji İhtiyacının Belirlenmesi", VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Denizli, 14-16 Ekim 2011.
 • 12 Murat ÖZTÜRK, Ahmet ELBİR, Recep DEMİREKİN, "Ege Bölgesi Global Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi", VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Denizli, 14-16 Ekim 2011.
 • 13 Murat ÖZTÜRK, Berna BERKAMA, Nuri ÖZEK, Murat KOÇ, "Isparta için Global Güneş Radyasyonu Tahmininde Bazı Modellerin Değerlendirilmesi", VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Denizli, 14-16 Ekim 2011.
 • 14 Murat ÖZTÜRK, Hece BATUR, Nuri ÖZEK, "Fotovoltaik-Termal (PV-T) Kollektörün Termodinamik Analizi", VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Denizli, 14-16 Ekim 2011.
 • 15 Burcu BOZKURT ÇIRAK, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, Yunus Emre YÜKSEL, “PEM Yakıt Pillerindeki Kütle Transferinin Matematiksel Modellenmesi”, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, pp.395-401, 16-17 Ekim 2009, Kayseri.
 • 16 Murat ÖZTÜRK, Nalan ÇİÇEK BEZİR, Nuri ÖZEK, Yunus Emre YÜKSEL, “Hidrojen Üretmede Fotoelektrokimyasal Yöntemin İncelenmesi”, II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, pp. 129-140, Osman Gazi Üniversitesi, 12-13 Haziran 2008.
 • 17 Murat ÖZTÜRK, Yunus Emre YÜKSEL, Nuri ÖZEK, “Nükleer Enerji ile Hidrojen Üretimi için Yüksek Sıcaklık Elektrolizinin Ömür Boyu Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, pp. 141-147, Osman Gazi Üniversitesi, 12-13 Haziran 2008.
 • 18 Nalan Çiçek BEZİR, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, “Tuz Graditentli Bir Güneş Havuzunun Performansını Etkileyen Hava ve Toprak Sıcaklıklarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler”, Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sempozyumu ve Sergisi, 8-10 Haziran 2007, Mersin.
 • 19 Arzu ŞENCAN, Burcu ÇIRAK, Nalan Çiçek BEZİR, Ali Kemal YAKUT, Nuri ÖZEK, Murat ÖZTÜRK, “Yerden Isıtma Sisteminde Güneş Havuzunun Kullanılabilirliği ve Örnek Bir Uygulama”, IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2007, Kayseri.
 • 20 İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK “Güneş Enerjili Kimyasal Rektörlerin İncelenmesi” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, ISPARTA
 • 21 Nalan Çiçek BEZİR, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK “Isparta ve İlçeleri İçin Hesaplanan ve Ölçülen Direkt, Yaygın ve Toplam Güneş Radyasyonu” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25–27 Mayıs 2006, ISPARTA
 • 22 Murat ÖZTÜRK, İbrahim ÜÇGÜL, Nuri ÖZEK “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hidrojen Üretiminde Kullanımı” III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 24–26 Mayıs 2006, MUĞLA.
 • 23 İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, Ramazan ŞENOL, Nuri ÖZEK, “Pompalı Sulama Sistemleri İçin Fotovoltaik Pil Uygulamaları”, YEKS, Kayseri, 2005.
 • 24 İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, “Parabolik Yalak Tipi Kollektörün Optik Ve Enerjitik Analizi”. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004.
 • 25 İbrahim ÜÇGÜL, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK “Isparta İçin Parabolik Yalak Tipi Kollektörün Enerjetik ve Ekserjetik Analizi”, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yuksel, Y.E., Ozturk, M., Dincer, I., "Thermodynamic assessment of combined geothermal energy based hydrogen production and liquefaction system" 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Cukurova University, Adana, March 15-18, 2017.
 • 2 Yuksel, Y.E., Ozturk, M., "Thermodynamic analysis of the carbon dioxide cycles driven by geothermal power system with hydrogen production" 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Cukurova University, Adana, March 15-18, 2017.
 • 3 Ozturk, M., Yilmaz, F., Selbas, R., "Thermodynamic analysis of OTEC based hydrogen production system" 2nd International Hydrogen Technologies Congress, Cukurova University, Adana, March 15-18, 2017.
 • 4 Burcu BOZKURT ÇIRAK, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, “Tipiksel Yakıt Pili Konfigürasyonları”, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, sayfa 74, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye, 2009.
 • 5 Murat ÖZTÜRK, Yunus Emre YÜKSEL, Nuri ÖZEK, “Life Cycle Assessment of Hydrogen Production from Natural Gas Reforming Process”, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, sayfa 90, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye, 2009.
 • 6 Murat ÖZTÜRK, Yunus Emre YÜKSEL, Nuri ÖZEK, “Türkiye’de Bulunan Bazı Kömürlerin Gazlaştırılarak Hidrojen Üretiminin Ekserji Analizi”, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, sayfa 91, 24-27 Eylül, Bodrum, Türkiye, 2009.
 • 7 M.Öztürk vd "Production, delivery, storage and utilization methods of hydrogen: commercial hydrogen production in Turkey" World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Scotland, UK
 • 8 Murat ÖZTÜRK, Burcu BOZKURT ÇIRAK, Yunus Emre YÜKSEL, Nuri ÖZEK, “Analysis of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Performance”, 25. Uluslararası Fizik Kongresi, sayfa 135, 25-29 Ağustos 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Güneş Enerjili Kimyasal Reaktörlerin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Hidrojen Üretim Metotlarının İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ümran ÇEVRİMLİ, "Güneş Enerjisi Destekli Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • 2 Abbas Alpaslan KOÇER, "Elektrik Üretimi İçin Güneş Havuzu Destekli Çoklu Üretim Sisteminin Termodinamik Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • 3 Elvan ÖZ, “Binalar İçin Alternatif Enerji Opsiyonları ve Sürdürülebilirlik Değerlendirilmesinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Photocatalytic water splitting for solar hydrogen synthesis (PhotoCat H2) UNIDO/ICHET
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nanoteknolojik Malzeme Üretim Laboratuvarının Kurulması", BAKA TR61/12/ARGEK/0003, Eş Yürütücü, (2013-2014)
 • 2 Merkezi araştırma Laboratuarı DPT 2011K120380 No’ lu İleri Araştırma projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2013
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Katılımlı Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Çalıştayı, 24 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Katılımlı İleri Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Semineri, 24-25 Haziran 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 UNIDO-ICHET 15 Temmuz-15 Eylül 2006 doctorant assistant.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyeri
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey kapsamında 27.05.2009 tarihinde Isparta'da yapılan "Çevre Koruma ve Yenilenebilir Enerji" konulu ulusal konferansta konuşmacı.
 • 2 Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey kapsamaında 28.05.2009 tarihinde Burdur'da yapılan "Çevre Koruma ve Yenilenebilir Enerji" konulu ulusal konferansta konuşmacı.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, Murat ÖZTÜRK, Nalan Çiçek BEZİR, Nuri ÖZEK, “Hydropower-Water and Renewable Energy in Turkey: Sources and Policy”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 605-615, 2009.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, Nalan Çiçek BEZİR, Murat ÖZTÜRK, Nuri ÖZEK, “Renewable Energy Market Conditions and Barriers in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1428-1436, 2009.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, Murat ÖZTÜRK, Nalan Çiçek BEZİR, Nuri ÖZEK, “Turkey’s Energy Production, Consumption and Policies, until 2020”, Energy Sources Part B, 4, 315-331, 2009.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, Murat ÖZTÜRK, Nalan Çiçek BEZİR, Nuri ÖZEK, “Energy Market Structure of Turkey”, Energy Sources Part B, 3, 384-395, 2008.
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü,Murat ÖZTÜRK, Nalan Çiçek BEZİR, Nuri ÖZEK, “Optical, Energetic and Exergetic Analyses of Parabolic Trough Collectors”, Chinese Physics Letters, Vol. 24, No 7, pp 1787-1790, 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Development of An Integrated Renewable Energy System for Multi-Generation, Energy.
 • 2 Optimizing operation of a solar-aided coal-fired power system based on the solar contribution evaluation method, Applied Energy
 • 3 Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects; 09.05.2011.
 • 4 Energy Conversion and Management
 • 5 Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects; 06.04.2010.
 • 6 Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects; 06.08.2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011-
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 "Advanced modelling of the energy production, utilization and storage systems", University of Ontario Institute of Technology (UOIT),2011-2012, Canada.
VERDİĞİ DERSLER
Enerji Sistemlerine Giriş
Fizik 1
Fizik 2
Güneş Enerjisinde Teknik Gelişmeler
İletim ve Konveksiyon
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Sürdürülebilir ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Yukarı çık