Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Selen IŞIK MADEN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İktisat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110497
E-Posta selenmaden@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 13.7.2001
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 20.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 19.12.2012
İLGİ ALANLARI
KOBİ'ler bölgesel ve yerel kalkınma firma büyümesi kamusal destekler
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 IŞIK MADEN,Selen, DULUPÇU, Murat Ali; "KOBİ Politikasının Evrimi:Teori Politika İlişkisi", Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Editör:Rasim AKPINAR, KitapAna, İzmir, 2015
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUTGİ, D., Selen IŞIK MADEN, Hidayet ÜNLÜ, Ayşegül BAYKUL, Serdar YETİŞEN, "Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IŞIK MADEN, Selen, SELEK, Duygu, ALTUNTEPE, Nihat "Financial Stability Challenges in the European Union Candidate Countries ", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 10-13 September 2009, İzmir
 • 2 SELEK, Duygu, ÇELİK, Fatih, IŞIK MADEN, Selen, "2008 Küresel Krizinin İhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi: Isparta Örneği" International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 September 2009, Isparta.
 • 3 ALTUNTEPE, Nihat, IŞIK MADEN, Selen, "The Reflection of European Central Bank Monetary Policy Applications on Central Bank of The Republic of Turkey", International Conferance on Social Sciences, The Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tez konusu: Çokuluslu İşletmelerde Yönetici Seçme Politikalarının Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 KOSGEB Genel Destek Programının Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Uygulaması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Bilim Şenliği Projesi (TÜBİTAK-4007)
 • 2 Türkiye'de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’lere) Verilen Kamusal Desteklerin Değerlendirilmesi: Batı Akdeniz Bölgesi (TR61) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Doktora Projesi, Proje No: 2648-D-11, 2013
 • 3 TÜBİTAK 1001 109K139 Nolu Proje "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma" - Yürütücü Doç. Dr. Murat KARAÖZ, 2009 - 2011
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri (Yürütme Kurulu Üyesi)
 • 2 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16 .Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 2 Köy Enstitülerinin 67.Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Eğitimde Reform ve Finans Sorunu ve Sempozyumu, 16-17 Nisan 2007
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/selenisikmaden
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gönen MYO Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 3 İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı (28/09/2006- ...)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Proje Çalışmaları Komisyonu
 • 2 Gönen Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 Gönen Meslek Yüksekokul Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kimo Tekstil AŞ, Planlama Müdür Yard., 2003-2005
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Metotları
Bölgesel İktisat
Çalışma Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi I
Çalışma Ekonomisi II
Emek Piyasalarının Analizi
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Toplu Pazarlık Ekonomisi
Türiye'de ve Dünyada Sendikacılık
Türkiye'de İşgücü Piyasası
Yukarı çık