Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hakan CEYLAN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Hakan CEYLAN
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnşaat Teknolojisi
Telefon 2111513
E-Posta hakanceylan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hakanceylan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 15.2.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 24.2.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 26.5.2005
İLGİ ALANLARI
Agrega Teknolojisi, İş Güvenliği, Çevre
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ceylan, H., 2007. Asfalt Endüstrisinde Çevre Mevzuatı, 2007, 44 s., Isparta.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Davraz, M., Ceylan, H., Bayrakçı, H.C., Delikanlı, K., Ulusoy, N., Kansız, M., 2010 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Hondu Akademi Yayınları, Isparta, 287s
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkahraman H. T., Ceylan H., Gelişmekte Olan Madencilik Sektöründe ÇED Uygulamasının Olumsuz Etkileri, İnşaat Dünyası, Mayıs 2000; Sayı:205; 119-124.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y. İ. Tosun, H. Ceylan. Şırnak Kömür Madeni Atık Şeyl Yığınlarının Statik Analizleri, KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani??i Sempozyumu, Sayfa 213-220. (2014) Afyonkarahisar.
 • 2 H. Ceylan, M. Davraz. Andezit Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Sayfa 171-177. (2014) Isparta.
 • 3 Davraz M., Başpınar E., Ceylan H., Agregalarda Porozite Hesabının Mantığı, 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Sivas, 6-7 Ekim 2011, Sayfa: 149-156.
 • 4 Şapçı N., Karcı M.,Şahin M.,Gündüz L.,Ceylan H., Mikronize Andezitin Yalıtım Amaçlı Kompozit Harç Üretiminde Değerlendirilmesi Üzerine Teknik Bir Analiz, 5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, 1-2 Aralık 2009, Sayfa: 77-89.
 • 5 Ceylan H., Kapatılan Madenlerde Yapılabilecek İşlemler ve Keçiborlu Kükürt Madeni Örneği, 2. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 12-13 Nisan 2007, Sayfa: 89-97.
 • 6 Ceylan H., Çevre Kanunu ve Kırmataş Sektörü İlişkisi, 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, 01-02 Aralık 2006, Sayfa: 53-61.
 • 7 Ceylan H., Pomza İşletmeciliğinin Çevre Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005, Sayfa: 83-88.
 • 8 Ceylan H., Saraç S., Kayseri Pomzasından Elde Edilen Hafif Betonun Tek Eksenli Basınç Dayanım Karakteristiği, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005, Sayfa: 127-132.
 • 9 Ceylan H., Saraç S., Özkahraman H. T., Mermer Toz Atıklarının Derz Dolgu Malzemesi Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Türkiye 3. Mermer Sempozyumu, Afyon, 3-5 Mayıs 2001, Sayfa: 297-307.
 • 10 Ceylan H., Özkahraman H. T., Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Planlama ve Uygulanabilecek Doğaya Yeniden Kazandırma Alternatifleri, Türkiye 12. Kömür Kongresi, Zonguldak, 23-26 Mayıs 2000, Sayfa: 91-100.
 • 11 Özkahraman H. T., Ceylan H., ÇED Yönetmeliği'nin Türk Madenciliğine Etkisi, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, 14-15 Ekim 1999, Sayfa: 10-15.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceylan H., Saraç S., Madenciliğin Çevresel Etkileri ve Çevresel Planlama Çalışmaları, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 25-27 Nisan 2001, Sayfa: 134-135.
 • 2 Saraç S., Ceylan H., Hava Kirliliği Ölçümlerinin Değerlendirilmesinde İstatistiksel Bir Yaklaşım, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 25-27 Nisan 2001, Sayfa: 57-58.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ceylan H., Maden Sondajlarında Çevre Mevzuatı, 4. Sondaj Sempozyumu, 17-18 Mart 2009, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mermer Fabrikalarındaki Mermer Toz Atıklarının Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi, 2000.
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Karakteristiği, 2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Atık Andezit Tozlarının Beton ve Beton Ürünlerinde Mikrofiller Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması,Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit Proje, Proje No:2603-M-10
 • 2 Pomzadan Elde Edilen Hafif Betonun Yüksek Sıcaklık Etkisine Dayanımının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit Proje, Proje No:1377-M-06.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2015)
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2014)
 • 3 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2013)
 • 4 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Ortak Editör (2011)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanlığı 2012-2015
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanlığı 2015-
 • 3 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanlığı 2009-2012
 • 4 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı 2008-2009
 • 5 Isparta Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı 2007-2008
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-
 • 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği-2008-2011
 • 3 Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği-2007-2008
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kamuda Mühendislik Hizmeti; Çevre Bakanlığı 1996-2003, Çevre ve Orman Bakanlığı 2003-2005.
VERDİĞİ DERSLER
Beton Teknolojisi
Çevre Koruma
Kalite Güvence ve Standartlar
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi
Agrega Teknolojisi
Beton Teknolojisi
Bilgisayar I
Bilgisayar II
Çevre Koruma
İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Güvence ve Standartlar
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Temel Bilgisayar
Zemin Mekaniği I
Yukarı çık