Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hakan CEYLAN
Adı Soyadı Doç. Dr. Hakan CEYLAN
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnşaat Teknolojisi
Telefon 2111513
E-Posta hakanceylan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hakanceylan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 15.2.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 24.2.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 26.5.2005
İLGİ ALANLARI
Agrega Teknolojisi, İş Güvenliği, Çevre
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ceylan, H., 2007. Asfalt Endüstrisinde Çevre Mevzuatı, 2007, 44 s., Isparta.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Davraz, M., Ceylan, H., Bayrakçı, H.C., Delikanlı, K., Ulusoy, N., Kansız, M., 2010 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Hondu Akademi Yayınları, Isparta, 287s
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkahraman H. T., Ceylan H., Gelişmekte Olan Madencilik Sektöründe ÇED Uygulamasının Olumsuz Etkileri, İnşaat Dünyası, Mayıs 2000; Sayı:205; 119-124.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y. İ. Tosun, H. Ceylan. Şırnak Kömür Madeni Atık Şeyl Yığınlarının Statik Analizleri, KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekani??i Sempozyumu, Sayfa 213-220. (2014) Afyonkarahisar.
 • 2 H. Ceylan, M. Davraz. Andezit Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Sayfa 171-177. (2014) Isparta.
 • 3 Davraz M., Başpınar E., Ceylan H., Agregalarda Porozite Hesabının Mantığı, 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Sivas, 6-7 Ekim 2011, Sayfa: 149-156.
 • 4 Şapçı N., Karcı M.,Şahin M.,Gündüz L.,Ceylan H., Mikronize Andezitin Yalıtım Amaçlı Kompozit Harç Üretiminde Değerlendirilmesi Üzerine Teknik Bir Analiz, 5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, 1-2 Aralık 2009, Sayfa: 77-89.
 • 5 Ceylan H., Kapatılan Madenlerde Yapılabilecek İşlemler ve Keçiborlu Kükürt Madeni Örneği, 2. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 12-13 Nisan 2007, Sayfa: 89-97.
 • 6 Ceylan H., Çevre Kanunu ve Kırmataş Sektörü İlişkisi, 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, 01-02 Aralık 2006, Sayfa: 53-61.
 • 7 Ceylan H., Pomza İşletmeciliğinin Çevre Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005, Sayfa: 83-88.
 • 8 Ceylan H., Saraç S., Kayseri Pomzasından Elde Edilen Hafif Betonun Tek Eksenli Basınç Dayanım Karakteristiği, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 15-17 Eylül 2005, Sayfa: 127-132.
 • 9 Ceylan H., Saraç S., Özkahraman H. T., Mermer Toz Atıklarının Derz Dolgu Malzemesi Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Türkiye 3. Mermer Sempozyumu, Afyon, 3-5 Mayıs 2001, Sayfa: 297-307.
 • 10 Ceylan H., Özkahraman H. T., Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Planlama ve Uygulanabilecek Doğaya Yeniden Kazandırma Alternatifleri, Türkiye 12. Kömür Kongresi, Zonguldak, 23-26 Mayıs 2000, Sayfa: 91-100.
 • 11 Özkahraman H. T., Ceylan H., ÇED Yönetmeliği'nin Türk Madenciliğine Etkisi, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, 14-15 Ekim 1999, Sayfa: 10-15.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceylan H., Saraç S., Madenciliğin Çevresel Etkileri ve Çevresel Planlama Çalışmaları, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 25-27 Nisan 2001, Sayfa: 134-135.
 • 2 Saraç S., Ceylan H., Hava Kirliliği Ölçümlerinin Değerlendirilmesinde İstatistiksel Bir Yaklaşım, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 25-27 Nisan 2001, Sayfa: 57-58.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ceylan H., Maden Sondajlarında Çevre Mevzuatı, 4. Sondaj Sempozyumu, 17-18 Mart 2009, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mermer Fabrikalarındaki Mermer Toz Atıklarının Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi, 2000.
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Karakteristiği, 2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Atık Andezit Tozlarının Beton ve Beton Ürünlerinde Mikrofiller Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması,Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit Proje, Proje No:2603-M-10
 • 2 Pomzadan Elde Edilen Hafif Betonun Yüksek Sıcaklık Etkisine Dayanımının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit Proje, Proje No:1377-M-06.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2015)
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2014)
 • 3 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Editör (2013)
 • 4 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Ortak Editör (2011)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanlığı 2012-2015
 • 2 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanlığı 2015-
 • 3 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanlığı 2009-2012
 • 4 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı 2008-2009
 • 5 Isparta Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı 2007-2008
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2015-
 • 2 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği-2008-2011
 • 3 Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği-2007-2008
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kamuda Mühendislik Hizmeti; Çevre Bakanlığı 1996-2003, Çevre ve Orman Bakanlığı 2003-2005.
VERDİĞİ DERSLER
Beton Teknolojisi
Çevre Koruma
Kalite Güvence ve Standartlar
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi
Agrega Teknolojisi
Beton Teknolojisi
Bilgisayar I
Bilgisayar II
Çevre Koruma
İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Güvence ve Standartlar
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Temel Bilgisayar
Zemin Mekaniği I
Yukarı çık